Wij krijgen regelmatig de vraag: “wat is een marktconform inhuurtarief voor een consultant?”. In deze column beschrijf ik een redelijk eenvoudige benadering die in veel gevallen voldoende richting geeft. Professionele HR-inkopers passen in de praktijk meerdere en nauwkeurigere tariefmethodieken toe om zich o.a. voor te bereiden op onderhandelingen met advies-, en detacheringsbureaus.

Onderstaand “stap voor stap” aan de hand van een voorbeeld een uitleg hoe u zelf een inhuurtarief voor een consultant kunt berekenen.

Stap 1: Bepaal het maandsalaris dat de consultant verdient
Salariskosten is de belangrijkste kostenpost van consultancybureaus. Deze kosten bestaan uit salariskosten en sociale lasten (stap 2). Het bepalen van het maandsalaris houden we graag eenvoudig. Als basis hanteren we hiervoor vaak het salarisniveau dat uw eigen organisatie betaalt voor soortgelijke functies. Daarnaast zijn op internet zijn diverse gratis tools beschikbaar om dit salarisniveau te toetsen. Een voorbeeld hiervan is het Salariskompas van Intermediair. In het voorbeeldgaan we uit van een maandsalaris van 5000,00 euro.

Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

Stap 2: Bereken het jaarsalaris van de consultant
Vermenigvuldig het maandsalaris met twaalf en tel daarbij het vakantiegeld à 8% bij op. Indien gewenst kan een 13de maand worden meegenomen. Bonussen nemen wij in deze simpele methodiek niet mee.

Stap 3: Bepaal de loonkosten

Het berekenen van de loonkosten, dus inclusief sociale lasten is best lastig. U zult zich moeten verdiepen in rekenmethodieken, franchises, cao afspraken, bedrijfsspecifieke afspraken, etc. Wanneer u dit niet wilt of kunt, hanteer dan een gemiddelde factor van 1,2 over het jaarsalaris inclusief vakantiegeld. Deze factor is uiteraard niet exact en aan de hoge kant.
Wanneer het gaat om grote bedragen zoals bij het afsluiten van raamcontracten, is het raadzaam deze factor zeer nauwkeurig te bepalen. Hiervoor zijn uitgebreide rekenmodellen / methodieken aanwezig in de markt. Wij zelf gebruiken hiervoor de tools van TarievenTool.nl.

Stap 4: Bepaal aantal werkbare dagen
Neem het aantal kalenderdagen in het betreffende jaar en trek daar de weekenddagen, feestdagen en bijvoorbeeld 25 vakantiedagen vanaf.

Stap 5: Bepaal aantal facturabele uren
Bij deze stap moeten een aantal aannames worden gemaakt, namelijk door in te schatten wat de productiviteit is van een consultant. Deze productiviteit wordt verminderd door ziekte, kort verzuim en niet facturabele uren. Voor de eerste twee getallen kunt u de aantallen hanteren die gelden bij uw eigen organisatie. Vooral de component niet facturabele uren is bepalend voor de productiviteit van een consultant. Deze varieert enorm en is afhankelijk van het type consultant, het soort bureau en in welk inhuursegment hij of zij actief is. Een junior consultant kan (en moet vaak ook) zeer veel uren maken. Bij een partner ligt dit niveau veelal veel lager. Voor de voorbeeldberekening gaan we uit van een aantal niet facturabele dagen van 35. We verminderen het aantal werkbare dagen met het productiviteitsverlies en vermenigvuldigen de uitkomst met 8 uur per dag om het aantal facturabele uren te berekenen.

Stap 6: Bepaal de indirecte kosten
De indirecte kosten zijn kosten die direct toerekenbaar zijn aan de consultant. Deze zijn te berekenen door van elke kostenpost de jaarlijkse kosten te bepalen, eventueel rekening houdend met afschrijving. Door deze totale jaarlijkse koste te delen door het aantal factuurabele uren, is deze component weer te herleiden tot een bedrag per uur.
Direct toerekenbare kostenposten zijn bijvoorbeeld:
• Studiekosten
• Laptop
• Mobiel
• Leaseauto

Stap 7: Bepaal de kostprijs per uur
We hebben nu voldoende informatie om de kostprijs per uur van de consultant te bepalen. Als eerste de loonkosten per uur. Deze berekenen we door de uitgerekende loonkosten te delen door het aantal facturabele uren per jaar. Hieraan voegen we vervolgens het berekende bedrag voor de indirecte kosten per uur toe om te komen tot de kostprijs per uur.

Stap 8: Bepaal de gebruikelijke marge
De laatste stap is het bepalen van de bureau- of brutomarge. Deze marge wordt meestal in een percentage van het uiteindelijke tarief uitgedrukt. In de marge zitten verschillende soorten kosten zoals kantoorkosten, overhead, winst en risico. De toegepaste marges voor consultants liggen tussen de 25% en 60%. Net als bij het bepalen van de productiviteit is deze afhankelijk van het soort bureau en de marktpositie van het bureau / de consultant. Uiteraard brengen professionele HR-inkopers de gemiddelde marges per segment zeer nauwkeurig in kaart op basis van jaarverslagen, offertes en onderzoek. In het voorbeeld reken we met een marge van 35%.

Stap 9: Bereken het tarief:
Als laatste stap dan het bepalen van het richtlijntarief. In ons voorbeeld is de marge 35% van het uiteindelijke tarief. Door de kostprijs te delen door (1-35%) is het uiteindelijke tarief te bepalen.

Doen
Ok, de 8 stappen snap ik, maar hoe verder? U kunt het nu allemaal zelf uitrekenen of gebruik maken van onze gratis interim Tarieventool – demo. Hiermee kunt u snel zelf mee aan de slag. Succes met de onderhandelingen!