Kennisnetwerk Labor Forum

Home/Kennisnetwerk Labor Forum
Kennisnetwerk Labor Forum 2017-11-29T14:09:08+00:00

Ontmoet vakcollega’s van andere organisaties

Labor Forum is een goed moment om kennis op te doen en te delen. De belangrijkste thema’s zijn de inhuur en integrale werving van personeel. We organiseren vier sessies per jaar. De presentaties en rapporten worden gedeeld via een online portal voor de leden.

Over de deelnemers
De deelnemers werken in zeer uiteenlopende branches zoals het bank en verzekeringswezen, techniek, industrie, zorg en overheid. Er is 1 gezamenlijke ambitie: het verbeteren van de werving en inhuur van personeel binnen de eigen organisatie. Zij zijn werkzaam binnen hr, recruitment, inkoop en/of zijn manager van een recruitment of inhuurafdeling.

Reactie deelnemers:

  • “Leuke mix tussen actuele informatie, praktijk cases, invalshoeken (HR en Inkoop), verbindend”
  • “Ik kijk er elke keer naar uit! Ga zo door”
  • “Een plek om in een ontspannen sfeer kennis op te doen, of expertise uit te wisselen en een prettig netwerk op te bouwen”
  • “1e keer aanwezig maar erg zinvol om mee te maken. Leuk en interessant. Bedankt voor de leerzame middag”

Programma
De onderwerpen zijn gelieerd aan het organiseren van arbeid, en in het bijzonder het integraal werven (vast en flex) en het inhuren van personeel. Vaak presenteren een of twee opdrachtgevers een praktijkcase en wordt een actueel thema inhoudelijk behandeld. Er is altijd gelegenheid om collega’s van andere organisatie te spreken.

Bertrand Prinsen: “Wij organiseren het Labor Forum omdat we een bijdrage willen leveren aan de professionalisering van de werving van personeel (vast en flex) in Nederland”.

Agenda 2017
De volgende data in 2018 zijn: 15 maart, 24 mei, 20 september en 22 november. Deelnemers van Labor Forum ontvangen een persoonlijke uitnodiging nadat ze lid zijn geworden. Locatie: Oud Loosdrechtsedijk 50,  1231 NB Loosdrecht. Dit tevens ons kantooradres.

Word lid van het Labor Forum

Interesse in deelname aan Labor Forum? Word dan gratis lid en ontvang vier keer per jaar een uitnodiging. Je beslist per sessie en/of op basis van de onderwerpen of je aanwezig wilt zijn. Deelname aan het Labor Forum is voorbehouden aan professionals die zich bezig houden met de organisatie van arbeid, zijn verbonden aan werkgevers en werkzaam zijn in de disciplines recruitment, hr, inkoop of inhuurdesks.

Behandelde onderwerpen

Thewis Fennema, Team Coördinator van het Resource Management Center, vertelde hoe hij het flexkanaal van NUON heeft opgezet en ingericht.

De uitdagingen die hij tegenkwam en zijn open houding in de wijze waarop hij het onderwerp oppakt, maakte het een boeiend relaas.

In een bijdrage van Labor Redimo was er extra aandacht voor hoe je zelf aan de slag kan met het opstellen van een wervingstrategie. Met extra aandacht voor de Do’s en Don’ts hierbij.

Meer info hierover is te vinden in ons boek. Mocht je het nog niet in je bezit hebben, je kan het hier downloaden.

Ontwikkelingen zzp-wetgeving (WAS)
De meest onbegrepen en meest besproken vorm van inhuur in de media, de ZZP-er, is ook bij ons aan bod gekomen. Jolande de Nooy en Diederik Maat namen ons mee in de arbeidsrechtelijke aspecten van de inhuur van zzp’ers. Hierbij keken ze ook vooruit naar de intrede van modelovereenkomsten.

Door Ard Kees, Hoofd HR sourcing bij de Rabobank zijn we aan het denken gezet over de mobiliteit van de werknemers binnen de Rabobank en hoe de Rabobank daar mee om gaat (en wil gaan).

Het hulpmiddel hierbij, 2Connect, is al eens eerder toegelicht in een Labor Forum – het systeem waarbij de inhurende manager direct kan zoeken in een pool met beschikbare mensen. Mooi om de gedachte erachter te horen.

De wet werk en zekerheid, de verplichte toepassing van de Inlenersbeloning vanaf de eerste dag, de aanscherping van de inlenersaansprakelijkheid, de wet aanpak schijnconstructies en hoe ga je om met de transitievergoeding? En wanneer moet je payroll medewerkers nu afspiegelen en wanneer niet?

Er zijn veel nieuwe regels. Het was daarom belangrijk om ze tijdens de bijeenkomst te duiden. Belangrijk bij al deze wijzigingen is om hier zelf de regie op te houden, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

Erik Kooijman, Category Manager Inhuur bij ASR heeft ons meegenomen in de overwegingen, de besluitvorming en implementatie van de MSP. En of het nu een heilige graal of gebakken lucht is…
Het eindoordeel hangt af van de verschillende organisaties en zal ook per organisatie verschillen.

Jan Tiemon Oosterhoff, Teamleider Juridische Zaken, Inkoop en Personeel, ging in op de keuzes en afwegingen die zijn gemaakt bij het aanbestedingstraject voor de selectie van een MSP.

Hij beschreef het pad hoe zij van een eigen flexbureau en meerdere contractpartners, de overstap hebben gemaakt naar een msp.

Janneke Vollaers-Schepers, Manager Inkoop van Menzis, gaf op een bevlogen wijze inzicht in de keuzes en afwegingen die zijn gemaakt bij het organiseren van de inhuur van Menzen (geen tikfout!) bij Menzis.

Het was mooi om te zien hoe Menzis nu, vijf jaar later, met slechts beperkte aanpassingen naar aanleiding van de gewijzigde behoefte, het programma nog steeds levend houdt.

Maarten Schouten, Manager Recruitment, Employability en Flex Centre van Tata Steel Europe, vertelde hoe binnen Tata in de afgelopen jaren de ontwikkeling is geweest van een gesegmenteerde en gefragmenteerde aanpak naar een Total Resources Approach nu.

De uitdagingen die zij hierbij tegenkwamen en het zoeken naar de juiste koers binnen de bedrijfsspecifieke personele kwesties maakten het een boeiend verhaal.

De zorgsector maakt turbulente tijden door met ongekende personele consequenties. Reden voor Intermetzo, een instelling voor jeugdzorg, om de flexpool opnieuw in te richten.

Steven de Bruijn van Labor Redimo heeft zich op deze klus gestort. Hij heeft toegelicht op basis van welke overwegingen Intermetzo nu haar flexibele schil heeft ingericht.

Sandra Ballij van Ctalents, heeft na een carriere als bankier een ommezwaai gemaakt. Ze is nu social entrepreneur. Acht jaar geleden opende ze met haar man het dineren in het donker restaurant Ctaste. Twee jaar geleden is uit de geleerde lessen Ctalents ontstaan met een aanpak en benadering om zintuiglijk talent met organisaties te verbinden.

In haar bijdrage stond ze stil bij “inclusief ondernemen”, de participatiewet en hoe je social return verplichtingen kwalitatief kan invullen. Maar ook veelgemaakt fouten en vooronderstellingen en lessons learned, zowel bij het MKB als ook bij grote organisaties werden op een enthousiasmerende wijze gebracht.

Hoewel op het moment van de bijeenkomst nog niet alle ontwikkelingen voor de looncomponenten in 2016 bekend waren, konden we met een klein voorbehoud de ontwikkelingen wel weer voor de deelnemers duiden tijdens de bijeenkomst.

In één keer weer helemaal bij

Externe inhuur visie

Ontmoet vakcollega’s van andere organisaties

Koninklijke BAM groep
Koninklijke BAM groep
Virco van de Voort, BAM Inkoop

"Ik kijk er elke keer naar uit! Ga zo door."

Transavia
Transavia
Ira Porton, Transavia Purchasing&Vendormanagement

"Een plek om in een ontspannen sfeer kennis op te doen, of expertise uit te wisselen en een prettig netwerk op te bouwen."

Arcadis
Arcadis
Els Frankhuijzen, European Procurement Leader

"Leuke mix tussen actuele informatie, praktijk cases, invalshoeken (HR en Inkoop), verbindend."

VMI Group
VMI Group
Jolien Tromp, HR Recruiter Temporary Staff

"1e keer aanwezig maar erg zinvol om mee te maken. Leuk en interessant. Bedankt voor de leerzame middag"