Een transparant en marktconform tarief voor uw externe medewerker

Inhuurtarieven spelen een belangrijke rol bij de organisatie en optimalisatie van externe inhuur.

Hoe komen marktconforme tariefafspraken met externe bureaus en ZZP’ers tot stand? Wat is het juiste tarief? Voldoen de tarieven aan alle wet- en regelgeving? Wordt er conform de contractafspraken gefactureerd?

En dat alles in een complexe en continu veranderende arbeidsmarkt.

Video met uitleg over Tarieventools™

Er zijn twee varianten van de TarievenTool Prijsafspraken: TarievenToolUitzenden & TarievenToolDetachering & Interim

Overzicht modules

Prijsafspraken

Geeft op uniforme wijze helder inzicht in de tariefopbouw voor alle bureaus. Dit vereenvoudigt het onderhandelingsproces en geeft een sterke positie waarin er gestuurd  kan worden op kwaliteit en kosten.

Richtlijntarieven

Geeft inhurende managers en recruiters duidelijke referentietarieven waarmee zij vooraf in het proces sturing geven aan tariefsvorming. Dit voorkomt gedoe achteraf en houdt de kosten binnen de kaders.

Tariefcalculatie

Berekent eenvoudig het tarief van een individuele externe medewerker conform de prijsafspraken met bureaus.

Factuurcontrole

Vergelijk gefactureerde tarieven met prijsafspraken en zorgt voor professionele invulling van contractmanagement.

Tariefbenchmark

Vergelijk het huidige tariefniveau met de reële marktsituatie. Geeft inzicht in mogelijke strategische keuzes en potentiële besparingen.

Uitgangspunt

Belangrijk om bij bepaling van tarieven te borgen:

 • Uniform tarievenformat voor elk bureau
 • Eenvoudig in gebruik voor lijn, inhuurdesk en finance
 • Volledig inzicht in opbouw van loonkosten en bureaumarges
 • Zicht op kosten van dienstverlening per bureau
 • Eerlijke en controleerbare tarieven voor organisatie, bureaus en controlerende instanties
 • Gedifferentieerde tarieven per doelgroep

TarievenTool™ in het kort:

 • >Twintig jaar expertise externe inhuur

 • Tevreden gebruikers (meer dan 120 organisaties)

 • Bewezen methodiek (jaarlijks > 5 miljard euro aan uitgaven)

 • De loonkosten en bureaumarges transparant inzichtelijk

 • Regie en grip op inhuurtarieven in alle fasen van het inleenproces

Op dit moment bedraagt de jaarlijkse inleenomzet die met behulp van de methodiek van TarievenTool™ is afgesproken ca. 5 miljard euro.

Bewezen in de praktijk