Een transparant en marktconform tarief voor uw externe medewerker

Inhuurtarieven spelen een belangrijke rol bij de organisatie en optimalisatie van externe inhuur.

Hoe komen marktconforme tariefafspraken met externe bureaus en ZZP’ers tot stand? Wat is het juiste tarief? Voldoen de tarieven aan alle wet- en regelgeving? Wordt er conform de contractafspraken gefactureerd?

En dat alles in een complexe en continu veranderende arbeidsmarkt.

Film met uitleg over TarievenTools

Er zijn twee varianten van de TarievenTool Prijsafspraken: TarievenToolUitzenden & TarievenToolDetachering & Interim

Brochure uitzenden
Brochure detachering & interim
Neem contact op

Overzicht modules

Prijsafspraken

Geeft op uniforme wijze helder inzicht in de tariefopbouw voor alle bureaus. Dit vereenvoudigt het onderhandelingsproces en geeft een sterke positie waarin er gestuurd  kan worden op kwaliteit en kosten.

Richtlijntarieven

Geeft inhurende managers en recruiters duidelijke referentietarieven waarmee zij vooraf in het proces sturing geven aan tariefsvorming. Dit voorkomt gedoe achteraf en houdt de kosten binnen de kaders.

Tariefcalculatie

Berekent eenvoudig het tarief van een individuele externe medewerker conform de prijsafspraken met bureaus.

NAAR PRIJSAFSPRAKEN
NAAR RICHTLIJNTARIEVEN
NAAR TARIEFCALCULATIE

Reductie Mutaties Uitzendtarieven

Reduceert het aantal mutaties in uitzendtarieven tot circa 1 keer per jaar; geringere complexiteit, administratieve lasten en foutfacturen.

Factuurcontrole

Vergelijk gefactureerde tarieven met prijsafspraken en zorgt voor professionele invulling van contractmanagement.

Tariefbenchmark

Vergelijk het huidige tariefniveau met de reële marktsituatie. Geeft inzicht in mogelijke strategische keuzes en potentiële besparingen.

NAAR REDUCTIE MUTATIES
NAAR FACTUURCONTROLE
NAAR TARIEFBENCHMARK

Er zijn twee varianten van de TarievenTool: TarievenToolUitzenden & TarievenToolDetachering & Interim

Uitgangspunt

Belangrijk om bij bepaling van tarieven te borgen:

 • Uniform tarievenformat voor elk bureau
 • Eenvoudig in gebruik voor lijn, inhuurdesk en finance
 • Volledig inzicht in opbouw van loonkosten en bureaumarges
 • Zicht op kosten van dienstverlening per bureau
 • Eerlijke en controleerbare tarieven voor organisatie, bureaus en controlerende instanties
 • Gedifferentieerde tarieven per doelgroep

TarievenTool™ in het kort:

 • Twintig jaar expertise externe inhuur

 • Tevreden gebruikers (meer dan 80 organisaties)

 • Bewezen methodiek (jaarlijks > 3,7 miljard euro)

 • De loonkosten en bureaumarges transparant inzichtelijk

 • Regie en grip op inhuurtarieven in alle fasen van het inleenproces

Op dit moment bedraagt de jaarlijkse inleenomzet die met behulp van de methodiek van TarievenTool™ is afgesproken ca. 3,7 miljard euro.

Bewezen in de praktijk