Inrichting integraal inhuurmanagement

“In samenwerking met Labor Redimo heeft Rijkswaterstaat de wijze waarop inhuur kan bijdragen aan de personele opgave opnieuw gedefinieerd richting integraal inhuurmanagement. Hierbij heeft Labor Redimo advies gegeven over de bestuurlijke aanvliegroute, de verandering in marktbenadering op inhuur inclusief Europese Aanbesteding en de inrichting van een inhuurdesk. Daarnaast is de onderliggende businesscase door Labor Redimo uitgevoerd.  De bijdrage van Labor Redimo heeft ervoor gezorgd dat we een realistische en concrete route hebben kunnen afleggen om de benodigde bouwstenen voor integraal inhuurmanagement op hun plek te krijgen. Altijd onafhankelijk, kritisch meedenkend en last but not least opbouwend.”

Rijkswaterstaat, Mascha Nagel, Regisseur proces inhuur
Future fit inhuurmodel

“Dankzij de aanpak van Labor Redimo hebben we een duurzame verbetering voor de inhuur van personeel doorgevoerd. Essentieel was de wijze waarop Labor Redimo samen met onze Talent Acquisition-, en Procurement specialisten meer dan 200 managers en 30 MT’s hebben betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe inhuurbeleid. Dit resulteerde in goede business alignment en leverde ons een kwalitatieve verbetering en duurzame besparing op én een duurzaam inhuurmodel. We zijn bijzonder tevreden over de inhoudelijke kennis van Labor Redimo en de wijze waarop zij samenwerken: Vanuit een onafhankelijke positie vertegenwoordigen zij de belangen van Business, HR en Procurement.”

ABN AMRO Bank, Ruth Bielderman, Head of Talent Acquisition at ABN AMRO Bank N.V.
Nieuw inhuurmodel, MSP

“Verschillende adviseurs van Labor Redimo hebben ons geadviseerd en ondersteund bij de keuze, aanbesteding en implementatie van een MSP. Ik heb altijd het gevoel gehad dat wij de juiste expertise aan tafel hadden. Het team van Labor Redimo heeft zich echt verdiept in onze organisatie, is toegankelijk, betrouwbaar, integer en kritisch in haar advies. Zij heeft in alle fasen van het traject oog gehad voor haar rol en steeds flexibel ingespeeld op onze behoefte aan advies en ondersteuning.”

Gemeente Eindhoven, groter bereik arbeidsmarkt, Cecile Lagarde, HR- Architect
Aanpak HR Marktplaats (DAS)

Ik heb ervaren dat Labor Redimo een erg klantgerichte houding heeft. Ze denken mee en komen met verschillende oplossingen. Je hoeft je daarnaast geen zorgen te maken over de producten die worden opgeleverd. Labor Redimo is hier uiterst kritisch op. Er wordt geen half werk geleverd en ik was dan ook zeer geholpen met de producten die zij ons hebben geleverd.

Rijkswaterstaat, Jeroen Bargeman, Projectleider Marktplaats Project en Technisch personeel
Programma-aanpak externe inhuur

“Tijdens de analyse en het maken van strategische keuzes voor de inrichting van ons Total Contingent Workforce Management, heeft Labor Redimo ons deskundig en vanuit een onafhankelijke positie geadviseerd. Labor Redimo heeft ons in korte tijd voorzien van alle informatie om een goede keuze te maken. Na besluitvorming hebben de adviseurs van Labor Redimo, met een gedegen programma-aanpak, op een zorgvuldige en betrouwbare manier gezorgd voor uitvoering van een Europese aanbesteding van de MSP/VMS diensten, de inrichting en implementatie van de Workforcedesk. Labor Redimo kenmerkt zich door een betrokken en resultaatgerichte houding. Het informeren en meenemen van stakeholders is iets waar ze veel aandacht aan besteden en waar ze zich positief in onderscheiden. Kortom, een deskundige, onafhankelijke en betrouwbare partner in business.”

Royal Schiphol Group, Heleen Kuijten, Directeur Human Resources
Europees MSP en VMS programma

“Labor Redimo heeft SABIC vanuit een onafhankelijke positie geadviseerd tijdens het maken en uitwerken van strategische keuzes voor de inrichting van ons Total Contingent Workforce Management programma in Europa. Op basis van onze keuzes, heeft Labor Redimo op een zorgvuldige en betrouwbare manier gezorgd voor uitvoering van een aanbesteding van de MSP/VMS diensten. De woorden die Labor Redimo het beste omschrijven zijn ‘gedegen aanpak’, ‘diepgaande marktexpertise’ en ‘gedetailleerde proceskennis’.”

SABIC, Erik Koeman Senior Manager, Procurement Facility Goods & Services and Direct Materials
TarievenTool

Sinds 2012 gebruiken wij bij Procurement en Recruitment van Tata Steel de Tarieventool Prijsafspraken, Richtlijntarieven en Reductie Mutaties voor uitzenden, detachering en vrije markt. De tool heeft ervoor gezorgd dat tarieven transparant zijn en dat er minder discussie is met leveranciers over tarieven. Het is een zeer handig middel om tarieven te bepalen en heeft bij ons geleid tot een mooie besparing. We zullen de tool ook weer gaan inzetten bij onze nieuwe tender.

inhuurtarief TATATATA STEEL, Yvette Spijkerman Sourcing Manager Labor Procurement
Inhuurdesk met broker

“Labor Redimo heeft ons ondersteund bij het aanpakken van onze onrechtmatige inhuur uitgave. Zij hebben hierbij ondersteund in het maken van een keuze voor de oplosrichting en het uitwerken van deze keuze. Het was erg fijn dat verschillende mensen van Labor Redimo ons hebben ondersteund bij de verschillende fases van het proces. Hierdoor hadden we altijd de juiste persoon met goede kennis en ervaring van het huidige proces aanwezig. Zo hebben ze ons deskundig geholpen in het doen van een stakeholder analyse om een onderbouwde keuze voor de oplosrichting van ons inhuur probleem te maken. Middels workshops is het programma van eisen voor onze aanbesteding door Labor Redimo geschreven. Waarbij goede onderbouwing voor keuzes en aanpassingen werd gegeven. En middels brown paper sessies heeft Labor Redimo een proces opgetuigd voor het werk van onze nieuwe inhuurdesk. Het samenwerken is als prettig ervaren doordat Labor Redimo altijd beschikbaar was voor vragen en ondersteuning. Daarnaast hebben ze ook de moeite genomen om waar nodig is het voortouw te nemen om ons de juiste richting op te leiden. Met de implementatie van onze nieuwe inhuurdesk zijn we Labor Redimo dankbaar voor de fijne samenwerking.”

Universiteit Twente nieuw inhuurmodel, Camilio Delfgaauw, Inkoop
Groter bereik op de arbeidsmarkt

“De expertise, advisering en ondersteuning van Labor Redimo is essentieel geweest in de keuze voor een MSP en het aanbestedings- en implementatietraject. We zochten een partner die ons kon helpen bij het maken van de strategische keuze voor een inhuurmodel. Labor Redimo heeft ons daarmee uitstekend geholpen. Vanaf de start van de samenwerking hebben we heel veel vertrouwen in Labor Redimo gehad. We hebben hen ervaren als een zeer kundige partner met veel kennis van de markt, die de wensen en behoeftes van de gemeente Eindhoven uitstekend heeft weten te vertalen naar een voor ons geschikt inhuurmodel. Haar onafhankelijkheid is daarbij steeds nadrukkelijk naar voren gekomen. De keuze om Labor Redimo ook te vragen ons te ondersteunen bij de aanbesteding en de implementatie van een MSP, was dan ook snel gemaakt. Ook daar kijken wij met volle tevredenheid op terug. Labor Redimo heeft ons prima begeleid in dit voor ons onbekende en spannende traject.”

Gemeente Eindhoven nieuw inhuurmodel, Anton Hurkmans, Operationeel Manager P&O
Praktische en goede oplossingen

“Dankzij de aanpak van Labor Redimo kan Menzis nu tijdig beschikken over kundige inleenmedewerkers die passen bij de waarden van Menzis.”

Menzis, Janneke Vollaers-Scheepers, Manager Corporate Procurement
Aanpak Labor Redimo

“Met de professionals van Labor Redimo hebben we een structurele verbetering voor de inhuur van personeel doorgevoerd. Labor Redimo heeft ons allereerst perspectief geschetst, met daarbij strategische opties en voorzien van veel benchmark gegevens. Vervolgens hebben ze, met ons, de workforcedesk geïmplementeerd. Deze levert Royal Schiphol Groep een kwalitatieve verbetering, een procesvereenvoudiging en een structurele kostenbesparing op. We zijn bijzonder tevreden over hun inhoudelijke en strategische kwaliteiten als over hun implementatiekracht.”

Royal Schiphol Group, Marc Unger, Directeur Corporate Procurement
Europees MSP en VMS programma

“Vanuit SABIC heb ik met Labor Redimo intensief samen gewerkt gedurende 2018 en ben onder de indruk van hun professionalisme en werkwijze. Persoonlijk heb ik bewondering voor hun grondige analyses en project planningen om ons als klant te hebben kunnen adviseren.”

SABIC, Boudewijn de Heer, Manager Talent Aquisition Europe
Candidate centric (digitaal) recruitmentproces

“De combinatie van het beschikken over een onderscheidende visie op het recruitment vak en employer branding, de gewenste Finance en IT-kennis & expertise en tevens uitstekend programma management skills maakt Labor Redimo een complete, betrouwbare strategische partner in business. Een partner die het mogelijk maakt om meetbare bedrijfsresultaten te behalen.“

Schiphol Group Recruitment, Bas Simons, Senior Manager HR Advice & Workforce
Waterschap Scheldestromen
Labor Redimo heeft voor het team Ingenieursbureau van Waterschap Scheldestromen een programma van eisen voor het raamcontract ‘bemiddeling van tijdelijk personeel op het gebied van civieltechnische ingenieurswerkzaamheden’ opgesteld. Ze werken pro actief (zo wezen ze ons op zaken die we zelf over het hoofd zagen) en komen hun afspraken na. Hun werkwijze is transparant. Ze denken mee maar schromen zeker niet (om in het belang van het einddoel) ons als klant tegen te spreken. Zij doen dat onderbouwd en met respect. Labor Redimo is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vlak van inhuur en alles wat daar bij komt kijken. Labor Redimo is naar onze ervaring een professioneel, onafhankelijk en betrouwbaar bureau.
Waterschap Scheldestromen