Total Workforce Management is een geïntegreerde aanpak voor de in-, door en uitstroom van werkenden in een organisatie. Labor Redimo helpt organisaties met advies en de implementatie van TWM per doelgroep (bijv. engineers) en/of organisatie breed.

Graag delen wij onze specialistische kennis. Daarom organiseren wij 4x per jaar het Labor Forum. Tijdens deze bijeenkomsten komen alle onderwerpen aan bod die in de praktijk van belang zijn. Heb je een specifieke wens? In overleg kunnen wij een opleiding of workshop samenstellen die volledig is toegespitst op jouw organisatie. Of heb je een vraag over TWM? Bel gerust voor meer informatie en/of advies.

Roeland van Laer
Partner Labor Redimo

PRAKTIJKCASE

Probleem: tekort aan engineers. Werkzaamheden en projecten bleven liggen.

Een ‘Discipline team’ bestaande uit zeven stakeholders werd samengesteld. Na een analyse van de huidige situatie zijn concrete oplossingen geïmplementeerd.

Een deel van de engineering werkzaamheden is uitbesteed door de Manager Engineering en Senior Buyer. Vanuit een integrale HR workforce planning is een wervings- en opleidingsforecast opgesteld. Een Boost programma is opgezet om opleiding van jonge ’talenten’ o.l.v. de Manager versneld op te leiden. Recruitment en de HR business partner selecteren hiervoor interne en externe deelnemers. HR C&B zorgt voor een passende en ‘meegroeiende’ beloning.  Een strategische flexpool is ingericht en wordt nu structureel gemanaged als instroomkanaal door de manager met ondersteuning van HR.

Na circa een jaar was de kwaliteit en beschikbaarheid van engineers al significant verbeterd. Nu past de organisatie deze TWM aanpak organisatie breed toe op meerdere doelgroepen. Het resultaat is geborgd door een integrale sturing en structurele aanpassing van de organisatiestructuur.

DIENSTEN

Advies

 • Analyse huidige situatie

 • Vaststellen ambitie en doelen

 • Uitwerken oplossingsrichtingen

 • Opstellen business cases

 • Implementatie plan organisatie-breed

 • Implementatie plan voor 1 doelgroep

Implementatie

 • TWM projecten organisatie breed

 • Per doelgroep, bijv. ontwikkelaars

 • (Her)inrichten van de organisatie

 • Uitvoering van uit/inbestedingen

 • Tool selectie en implementatie

 • Advies inrichting BI en rapportages

 • Change en communicatie

Masterclasses en opleidingen

MANAGEMENTBOEK OVER TWM

Een nieuw model voor het organiseren van werk in organisaties, geschreven door Roeland van Laer

 1. Maak TWM concreet
 2. De 7 kernelementen
 3. Met praktijkcases; Alliander en Philips

Inge Helmers, Global Learning and Development Manager, Marel:
‘Een must-read! Wie nú de overgang maakt van traditioneel human resource management naar een total workforce approach, is nog net op tijd.’

Wil je meer weten over TWM en/of onze diensten?
Bel gerust voor een eerste (vrijblijvend) advies.