Inzicht in prestaties en kosten

Benchmarken is een middel om op een gestructureerde manier verbeteringen te identificeren en prestaties te verbeteren. Van inzicht naar regie op de inhuur en werving van personeel.

Het benchmarkresultaat wordt gebruikt voor verschillende doelen. Denk hierbij aan het opstellen van een business case, onderbouwen van de benodigde bezetting, als startpunt voor verdere professionalisering, potentiële besparingen te kwantificeren en/of een besluit te nemen of een overeenkomst wordt verlengd.

Labor Redimo biedt onderstaande benchmarkdiensten.

BENCHMARKS
EXTERNE INHUUR

 • Payrolltarieven

 • Uitzendtarieven

 • Broker/MSP fees

 • Tarieven van interim professionals

 • VMS kosten

 • FTE, bezetting van een inhuurdesk

 • Totale inhuurkosten

 • Volwassenheidsniveau van inhuurfunctie

BENCHMARKS
TALENT ACQUISTION

 • Werving & selectie fees

 • RPO fees

 • Kosten recruitment technologie

 • Kosten assessments

 • Kosten en bezetting recruitmentafdeling

 • Analyse performance recruitmentafdeling

 • Talent Acquisition volwassenheidsniveau

BENCHMARKS
TWM

 • Kosten vast en flexibel personeel

 • Verhouding vast/flex

 • Totale uitvoeringskosten externe inhuur en talent acquisition

 • Assessments

 • Kosten en bezetting recruitmentafdeling

 • Inzicht in het TWM volwassenheidsniveau

Wil je weten wat wij voor jou als organisatie kunnen betekenen?
Of zoek je een specifieke benchmark? Neem direct contact met ons op.