Externe inhuur is het inzetten van mensen die niet op jouw loonlijst staan en onder jouw aansturing werken. Labor Redimo helpt organisaties met advies en de implementatie van oplossingen en verbeteringen voor bepaalde inhuursegmenten en/of organisatie breed.

Graag delen wij onze specialistische kennis. Daarom organiseren wij 4x per jaar het Labor Forum. Tijdens deze bijeenkomsten komen alle onderwerpen aan bod die in de praktijk van belang zijn. Heb je een specifieke wens? In overleg kunnen wij een opleiding of workshop samenstellen die volledig is toegespitst op jouw organisatie. Of heb je een vraag over Externe Inhuur? Bel gerust voor meer informatie en/of advies.

Bertrand Prinsen
Oprichter en partner Labor Redimo

PRAKTIJKCASE

Bij ABN AMRO Bank zijn met onze methodiek meer dan 200 managers betrokken bij het opstellen van een leveranciersmodel gedifferentieerd per inhuurdoelgroep. Vervolgens hebben specialisten van Corporate Procurement en Talent Aquisition onder aansturing van Labor Redimo het leveranciersmodel geïmplementeerd.

Dit nieuwe inhuurmodel heeft een flink vergroot aantal voorkeursleveranciers, wat leidt tot een beter aanbod van kandidaten. Om geen snelheid in het aanvraagproces te verliezen zijn de administratieve en contractuele activiteiten gebundeld en ondergebracht bij een beperkt aantal leveranciers. Er zijn circa 20 raamcontracten afgesloten op basis van het leverancier-, en inhuurmodel. Het interne VMS is aangepast om het nieuwe model te ondersteunen.

DIENSTEN

Advies

Implementatie

Masterclasses en opleidingen

Wil je meer weten over onze diensten?
Bel gerust voor een eerste (vrijblijvend) advies.