Context Factuurcontrole

Inhuurtarieven spelen een belangrijke rol bij de organisatie en optimalisatie van externe inhuur. Hoe komen marktconforme tariefafspraken met externe bureaus en ZZP’ers tot stand? Wat is het juiste tarief? Voldoen de tarieven aan alle wet- en regelgeving? Wordt er conform de contractafspraken gefactureerd? En dat alles in een complexe en continu veranderende arbeidsmarkt.

Factuurcontrole in de praktijk

TarievenTool Factuurcontrole vergelijkt gefactureerde tarieven met prijsafspraken en zorgt voor professionele invulling van contractmanagement.

Op dit moment bedraagt de jaarlijkse inleenomzet die met behulp van de methodiek van TarievenToolTM is afgesproken ca. 1,8 miljard euro.

Bewezen in de praktijk

Waarom Labor Redimo?

Kies de voordelen van ons gespecialiseerde adviesbureau dat – uniek in de markt – volledig afhankelijk zijn.

  • Specifieke kennis en methodieken, dat scheelt tijd.

  • Kennen de best practices in de markt

  • Gegarandeerde onafhankelijkheid

  • Onderbouwde conservatieve kostenbesparingen

  • Benchmarkgegevens beschikbaar

  • Juridisch getoetste aanbestedingsdocumenten

  • Kennis van gedifferentieerde inkoop en wervingsstrategieën

  • Doorontwikkelende TarievenTools (>1 miljard jaarlijks)

Overzicht modules TarievenTool™

TarieventTool™ helpt om structureel te sturen op een goede verhouding van kwaliteit en kosten in alle fasen van het inhuurproces.