Context Richtlijntarieven

Inhurende managers en recruiters selecteren regelmatig hoog opgeleide kandidaten. De hoogte van het tarief is door het ontbreken van een referentiekader moeilijk in te schatten, waardoor het tarief vaak te hoog uitkomt. Het is voor de recruiter/inkoper een lastige en ondankbare taak om achteraf het tarief alsnog op het juiste niveau te krijgen.

Richtlijntarieven in de praktijk

 • Richtlijntarieven gebaseerd op het eigen salarishuis. Lijnmanagers relateren vooraf (zelf) het niveau van hun ingehuurde medewerkers aan de voor hun bekende salarisschalen.
 • Geeft duidelijke kaders mee aan de interne organisatie, detacheringsbureaus en brokers.
 • Gedifferentieerde inhuurtarieven per doelgroep of inhuursegment.

Richtlijntarieven voor:

 • Tender- & aanbestedingstrajecten als prijzenblad.
 • Aanvragen uitzetten in de markt met een richtlijntarief.
 • Onderhandelen inhuurtarief van een externe medewerker.
 • Voor inhuur van zzp’ers, interim professionals en detachering.

Kortom

TarievenTool™ Richtlijntarieven geeft bureaus, inhurende managers en recruiters duidelijke referentietarieven waarmee zij aan het begin van het proces sturing geven aan de tariefstelling. Dit voorkomt gedoe achteraf en houdt de kosten binnen de gestelde kaders.

Er zijn twee varianten van de TarievenTool Prijsafspraken: TarievenToolUitzenden & TarievenToolDetachering & Interim

Op dit moment bedraagt de jaarlijkse inleenomzet die met behulp van de methodiek van TarievenToolTM is afgesproken ca. 1,8 miljard euro.

Bewezen in de praktijk

Waarom Labor Redimo?

Kies de voordelen van ons gespecialiseerde adviesbureau dat – uniek in de markt – volledig afhankelijk zijn.

 • Specifieke kennis en methodieken, dat scheelt tijd.

 • Kennen de best practices in de markt

 • Gegarandeerde onafhankelijkheid

 • Onderbouwde conservatieve kostenbesparingen

 • Benchmarkgegevens beschikbaar

 • Juridisch getoetste aanbestedingsdocumenten

 • Kennis van gedifferentieerde inkoop en wervingsstrategieën

 • Doorontwikkelende TarievenTools (>1 miljard jaarlijks)

Overzicht modules TarievenTool™

TarieventTool™ helpt om structureel te sturen op een goede verhouding van kwaliteit en kosten in alle fasen van het inhuurproces.