Wil je ook lid worden van het kennis en netwerkevent Labor Forum? Vul dan onderstaand interesseformulier in. We nemen dan contact met je op. Meer informatie over het lidmaatschap is hier te vinden.

Labor Forum is een besloten kennis en netwerkevent event van Labor Redimo. Een goed moment om kennis op te doen en te delen. Je maakt kennis met professionals met een sleutelfunctie t.a.v. het organiseren van Externe Inhuur, Talent Acquisition en Total Workforce Management in hun organisatie. Leden ontvangen vier keer per jaar een uitnodiging. Je beslist per bijeenkomst of je aanwezig wilt zijn.

Voorwaarden lidmaatschap

Deelname aan het Labor Forum is voorbehouden aan professionals die zich bezig houden met het organiseren van Externe Inhuur, Talent Aquisition en Total Workforce Management. Leden zijn verbonden aan werkgevers en werkzaam in de disciplines Recruitment, HR en Inkoop. Bureaus en systeem-providers zijn uitgesloten van deelname. Deelname is voorbehouden aan leden van het Labor Forum op basis van een persoonlijke uitnodiging. Labor Redimo behoudt zich het recht voor om deelname of een aanmelding te weigeren zonder opgaaf van redenen.