Behandelde thema’s Labor Forum

Labor Forum is een besloten kennisnetwerk event en biedt een goed moment om kennis op te doen en te delen. De belangrijkste thema’s zijn Externe Inhuur, Talent Acquisition en Total Workforce Management. Klik hier voor meer informatie. Onderstaand de thema’s die zijn behandeld in voorgaande edities.

Behandelde thema’s

Schiphol is continu in beweging, op vele vlakken. De afgelopen 1,5 jaar is er niet alleen hard gewerkt aan een tijdelijke vertrekhal maar ook aan de centralisatie van inhuur. Dit heeft voor Schiphol, na een uitgebreide aanbesteding, geresulteerd in een nieuwe interne afdeling WorkForce Desk en een samenwerking met een contractpartner voor externe inhuur.

Jessica Scheffers, Strategic Buyer en Pim Pruim, Manager WorkForce Desk bij Royal Schiphol Group, namen ons mee in de reis die Schiphol hierin gemaakt heeft.

Royal Schiphol Group, ABN Amro Bank en Koninklijke BAM Groep, hebben projectmatig hun wervingsfunctie ingericht en geoptimaliseerd. De aanpak van Labor Redimo is hierbij gehanteerd. Op verzoek deelden Corne van der Linde en Maggie Ammerlaan van Labor Redimo deze aanpak.

Bertrand Prinsen heeft de deelnemers meegenomen in de plannen met betrekking tot personeel en specifiek ook omtrent zelfstandigen, van het nieuwe kabinet.

Het gaat om wijzigingen m.b.t. de Wet DBA / ZZP-ers, maar ook over transitievergoeding, wanneer een medewerker recht krijgt op een vast contract, nieuwe regels payroll, etc.

Siep Scherpel is, bijna traditioneel tijdens de novembereditie, in gegaan op de tariefontwikkelingen bij uitzenden in 2018. Welke premies gaan stijgen? Welke gaan dalen (helaas niet zoveel….), en welke impact heeft dat op de uitzendtarieven? Daarnaast heeft Siep stil gestaan bij de nieuwe ABU cao.

Gusta Timmermans was tot voor kort Global Head of Talent Acquisition (vast en flex) bij ING. Zij nam de deelnemers mee in hoe zij in 2 jaar global alignment heeft gecreëerd op gebied van strategie, arbeidsmarkt positionering, sourcing strategie, proces integratie, systeem, etc.

Nu de markt aantrekt, is het essentieel dat een organisatie blijft beschikken over de juiste resources (vast|flex). Een slimme, per doelgroep gedifferentieerde wervingsaanpak is daarvoor benodigd. Het bepalen van de juiste doelgroepen is het fundament van een goede wervingsstrategie. Gabry van Beek heeft dit toegelicht aan de hand van een praktijkcase en theorie.

Op 24 mei heeft minister Asscher besloten om nieuwe loonheffingsnummers voor bedrijven die aan terbeschikkingstelling doen, alleen nog af te geven met een aansluiting in sector 52, uitzendbedrijven. Hij treft hiermee uitzendbureaus, detacheerders en payrollbureaus. Wat is de impact van dit besluit? Bertrand Prinsen heeft de deelnemers meegenomen in de (on)zekerheden t.a.v. dit dossier.

Bij inhuur speelt verschillende regelgeving een rol, met soms heel verschillende uitgangspunten.

Zoals veel aanbestedingsplichtige organisaties stond ook Drechtsteden voor de uitdaging om alle inhuur bij de aangesloten Drechtstedenorganisaties rechtmatig te laten verlopen.

Tegelijkertijd zorgt de specifieke dynamiek van iedere afzonderlijke organisatie er voor dat recht moet worden gedaan aan de gewenste flexibiliteit. Al met al doelstellingen die haaks op elkaar lijken te staan, maar allen meegenomen moeten worden!

Patrice Boonstoppel, Coördinator Werving & Selectie bij Servicecentrum Drechtsteden heeft de deelnemers meegenomen in hun aanpak en belicht welke keuzes zij hierin hebben gemaakt en waarom.

Over het opbouwen van een dossier van externe medewerkers (gegevens en documenten) is altijd veel te doen. Wat moet/mag je bewaren in het kader van de inlenersbeloning, WBP, WAS, WKA en DBA? Wat mag de leverancier bewaren? Is dat wenselijk, of is het beter dit zelf te doen?

Darja Bokhove, Adviseur bij Labor Redimo, heeft haar kennis en ervaring met dit onderwerp gedeeld met de deelnemers.

Op veler verzoek stond deze bijeenkomst de tariefopbouw weer op de agenda. Voor sommigen onder de deelnemers gesneden koek, voor anderen een terugkerende bron van ergernis dat je niet weet hoe een tarief tot stand komt. Waardoor je in gesprekken over tariefstelling niet sterk staat.

Welke vormen van tariefafspraken komen wij nu tegen in de markt?  Hoe is het tarief van een uitzendbureau opgebouwd? Waar moet je op letten? Hoe doet een detacheringsbureaus dat nu? Wat zijn daar de belangrijkste aspecten?

Veel organisaties zijn zich momenteel aan het beraden hoe een HR of Inhuursysteem het gewenste beleid en processen goed kan ondersteunen. Maar waar let je dan op? Wat is echt belangrijk?

Corné van der Linde heeft de deelnemers meegenomen in de afwegingen die hierin gemaakt kunnen worden. Wat zijn de verschillen en via welke vraagstelling kom je uit bij de juiste oplossing voor jouw organisatie?

Veel organisaties zijn zich momenteel aan het beraden op de wijze waarop zij hun inhuur willen organiseren. Voor aanbestedingsplichtige organisaties zijn hier de mogelijkheden vaak net wat beperkter in dan voor private organisaties. Maar kies je nu voor de opvolger van de marktplaats, een Dynamisch AankoopSysteem (DAS) of voor een MSP of een Broker?

Corné van der Linde nam deelnemers mee in de afwegingen die hierin gemaakt kunnen worden. Wat zijn de verschillen en via welke vraagstelling kom je uit bij de juiste oplossing voor jouw organisatie?

Bij inhuur speelt verschillende regelgeving een rol, met soms heel verschillende uitgangspunten. Zoals veel aanbestedingsplichtige organisaties stond Avans Hogeschool voor de uitdaging om alle inhuur rechtmatig te laten verlopen. Elke organisatie heeft daarnaast met de wet DBA te maken, onderwijs en dus ook Avans ligt daarbij extra onder het vergrootglas.

Tegelijkertijd zorgt de specifieke dynamiek van iedere afzonderlijke studierichting er voor dat recht moet worden gedaan aan de gewenste flexibiliteit en behoefte aan inbreng vanuit de praktijk in het onderwijs. Al met al doelstellingen die soms haaks op elkaar lijken te staan, maar allen meegenomen moeten worden!

Stijn Blom, sr. HR beleidsadviseur bij Avans Hogeschool nam deelnemers mee in hun aanpak en belicht welke keuzes zij hierin hebben gemaakt en waarom.

SPP staat al een tijd hoog op de prioriteitenlijst binnen organisaties. Daarom heeft Hanneke Moonen, adviseur en auteur van het HOE-boek voor Strategische Personeelsplanning, in de vorige sessie haar visie op SPP gedeeld.

In deze sessie is Bertrand Prinsen verder ingegaan op hoe je SPP kan gebruiken in het kader van het organiseren van flexibiliteit. Het eerste belangrijke aandachtspunt die we uit zijn bijdrage kunnen herleiden, is dat het belangrijk is om integraal naar je personeelsbehoefte op langere termijn moet kijken. Dus naar vast & flex!

Als tweede is differentiatie per doelgroep van belang. De ene doelgroep heeft nu eenmaal meer impact op je organisatie dan de andere. Als laatste punt kwam de organisatiecultuur naar voren. Zorg er altijd voor dat je strategie m.b.t. flexibiliteit past bij je bedrijfscultuur. Anders zal deze niet slagen!

Roeland van Laer en Patrick Janssen namen ons mee in de uitdaging waar Alliander de komende jaren voor staat om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden.

Om dit te realiseren letten zij goed op de ontwikkelingen van de interne en externe arbeidscapaciteit en signaleren trends (trendwatching) in vraag en aanbod van arbeid. Op basis van deze capaciteitsanalyse formuleren zij hun resourcestrategie.

De resource strategie is integraal, dus zowel gericht op vast als flex!

SPP staat al een tijd hoog op de prioriteitenlijst binnen organisaties. Hanneke Moonen, adviseur en auteur van het HOE-boek voor Strategische Personeelsplanning, nam ons mee in de aanpak van SPP in een organisatie. Het blijft vaak namelijk steken bij een wens om het onderwerp op te pakken. Maar hoe doe je dit nu in de praktijk?

Gezien de tijd die we gedurende de dag extra hebben stil gestaan bij de DBA, hebben we ons in deze sessie beperkt tot de algemene aanpak.

Er worden in de markt veel verschillende MSP of broker constructies geïmplementeerd. Maar de ene MSP/Broker is de andere niet…

Aan de hand van duidelijke modellen nam Corne van der Linde ons mee in deze constructies. De onduidelijkheid die er in de markt bestaat, omdat er geen eenduidige definitie is, kwam duidelijk naar voren.

Kern van zijn boodschap is dat het essentieel is om zelf te bepalen wat je wilt. Welke rollen moet een dienstverlener voor je vervullen? En dat ga je contracteren. En of je het dan broker of MSP noemt, maakt niet uit….

Er is al veel gezegd over de wet DBA. Diederik Maat van Maatwerk Advocaten behandelde de wet DBA dan ook in vogelvlucht. Corné van der Linde toonde vervolgens het DBA beleid, de aanpak en acties van een grote organisatie in NL.

Aan de hand van scenario’s is over de wijze waarop de belastingdienst mogelijkerwijs gaat handhaven, kort gediscussieerd

Naast de wet DBA is ook de integrale aanpak van de werving van personeel, dus zowel vast als flex, een van de topprioriteiten in organisaties in 2016. Hoe pak je dit nu aan? Hoe krijg je dit geimplementeerd in je organisatie? Hoe ga je bijvoorbeeld om met employer branding, niet alleen voor vast, maar ook voor flex? Walter van Ruijven is hier dieper op ingegaan.

De wet DBA staat bovenaan het lijstje met thema’s & prioriteiten voor 2016 voor veel organisaties. Er is, zeker de laatste weken, al veel over geschreven en gezegd. Veel lijkt niet meer mogelijk als naar verwachting binnenkort de wet wordt aangenomen. Samen met Miranda Maasman zijn we ingegaan op de ontwikkelingen en mogelijke routes om ZZP’ers goed en compliant in te zetten. Wat kan er nu juist wel?

Miranda Maasman is expert t.a.v. ZZP & privacy wetgeving. Ze is jurist, Public Affairs bij het Nederlands Uitgeversverbond, lid van de projectgroep Zelfstandigen Zonder Personeel bij VNO-NCW en voorzitter van de commissie Privacy & Marketing bij VNO-NCW. Miranda is nauw betrokken bij het politieke proces t.a.v. behandeling van de wet DBA in de Eerste Kamer.

Jan Tiemon Oosterhoff, Teamleider Juridische Zaken, Inkoop en Personeel, ging in op de keuzes en afwegingen die zijn gemaakt bij het aanbestedingstraject voor de selectie van een MSP.

Hij beschreef het pad hoe zij van een eigen flexbureau en meerdere contractpartners, de overstap hebben gemaakt naar een msp.

Sandra Ballij van Ctalents, heeft na een carriere als bankier een ommezwaai gemaakt. Ze is nu social entrepreneur. Acht jaar geleden opende ze met haar man het dineren in het donker restaurant Ctaste. Twee jaar geleden is uit de geleerde lessen Ctalents ontstaan met een aanpak en benadering om zintuiglijk talent met organisaties te verbinden.

In haar bijdrage stond ze stil bij “inclusief ondernemen”, de participatiewet en hoe je social return verplichtingen kwalitatief kan invullen. Maar ook veelgemaakt fouten en vooronderstellingen en lessons learned, zowel bij het MKB als ook bij grote organisaties werden op een enthousiasmerende wijze gebracht.

Maarten Schouten, Manager Recruitment, Employability en Flex Centre van Tata Steel Europe, vertelde hoe binnen Tata in de afgelopen jaren de ontwikkeling is geweest van een gesegmenteerde en gefragmenteerde aanpak naar een Total Resources Approach nu.

De uitdagingen die zij hierbij tegenkwamen en het zoeken naar de juiste koers binnen de bedrijfsspecifieke personele kwesties maakten het een boeiend verhaal.

Janneke Vollaers-Schepers, Manager Inkoop van Menzis, gaf op een bevlogen wijze inzicht in de keuzes en afwegingen die zijn gemaakt bij het organiseren van de inhuur van Menzen (geen tikfout!) bij Menzis.

Het was mooi om te zien hoe Menzis nu, vijf jaar later, met slechts beperkte aanpassingen naar aanleiding van de gewijzigde behoefte, het programma nog steeds levend houdt.

In een bijdrage van Labor Redimo was er extra aandacht voor hoe je zelf aan de slag kan met het opstellen van een wervingstrategie. Met extra aandacht voor de Do’s en Don’ts hierbij.

Meer info hierover is te vinden in ons boek. Mocht je het nog niet in je bezit hebben, je kan het hier downloaden.

De zorgsector maakt turbulente tijden door met ongekende personele consequenties. Reden voor Intermetzo, een instelling voor jeugdzorg, om de flexpool opnieuw in te richten.

Steven de Bruijn van Labor Redimo heeft zich op deze klus gestort. Hij heeft toegelicht op basis van welke overwegingen Intermetzo nu haar flexibele schil heeft ingericht.

Thewis Fennema, Team Coördinator van het Resource Management Center, vertelde hoe hij het flexkanaal van NUON heeft opgezet en ingericht.

De uitdagingen die hij tegenkwam en zijn open houding in de wijze waarop hij het onderwerp oppakt, maakte het een boeiend relaas.

Ontwikkelingen zzp-wetgeving (WAS)
De meest onbegrepen en meest besproken vorm van inhuur in de media, de ZZP-er, is ook bij ons aan bod gekomen. Jolande de Nooy en Diederik Maat namen ons mee in de arbeidsrechtelijke aspecten van de inhuur van zzp’ers. Hierbij keken ze ook vooruit naar de intrede van modelovereenkomsten.

Erik Kooijman, Category Manager Inhuur bij ASR heeft ons meegenomen in de overwegingen, de besluitvorming en implementatie van de MSP. En of het nu een heilige graal of gebakken lucht is…
Het eindoordeel hangt af van de verschillende organisaties en zal ook per organisatie verschillen.

De wet werk en zekerheid, de verplichte toepassing van de Inlenersbeloning vanaf de eerste dag, de aanscherping van de inlenersaansprakelijkheid, de wet aanpak schijnconstructies en hoe ga je om met de transitievergoeding? En wanneer moet je payroll medewerkers nu afspiegelen en wanneer niet?

Er zijn veel nieuwe regels. Het was daarom belangrijk om ze tijdens de bijeenkomst te duiden. Belangrijk bij al deze wijzigingen is om hier zelf de regie op te houden, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

Door Ard Kees, Hoofd HR sourcing bij de Rabobank zijn we aan het denken gezet over de mobiliteit van de werknemers binnen de Rabobank en hoe de Rabobank daar mee om gaat (en wil gaan).

Het hulpmiddel hierbij, 2Connect, is al eens eerder toegelicht in een Labor Forum – het systeem waarbij de inhurende manager direct kan zoeken in een pool met beschikbare mensen. Mooi om de gedachte erachter te horen.