Labor Redimo heeft in april 2015 in nauwe samenwerking met ABN AMRO een handboek gepubliceerd over het integraal werven van vast en flexibel personeel. Organisaties ontdekken dat het integraal werven van personeel de totale personele kosten verlaagt, zonder in te leveren op kwaliteit en beschikbaarheid. Een nieuwe visie met concrete stappen, inzichtelijk gemaakt door duidelijke modellen. Volgens ons onmisbaar lees- en werkmateriaal voor boardrooms, lijnfunctionarissen, HR-, inkoop- en recruitment professionals.

Organisaties kunnen sneller reageren op ontwikkelingen, conjunctuurtrends en marktsituaties als hun personele bezetting daarop is ingericht. Een slim integraal wervingsbeleid zorgt voor de benodigde wendbaarheid en verbetert de bedrijfsresultaten. In het recent verschenen handboek ‘Integrale aanpak voor het werven van personeel’ van Labor Redimo leest u alles over de nieuwe aanpak van de in-, door- en uitstroom van personeel.

Integrale wervingsstrategie
De auteurs hebben bedrijfsbreed bestudeerd hoe de werving van personeel verder geprofessionaliseerd kan worden. Maar dan wel op een manier die goed is voor zowel de organisatie als voor de medewerkers. De afgelopen jaren is het percentage flexibele medewerkers enorm gestegen. Tegelijkertijd zien we dat het traditionele onderscheid tussen vast en flex steeds meer vervaagt. De komende tijd zal de ‘hybridisering’ van de factor arbeid onverminderd doorgaan. Dit leidt tot een andere kijk op de organisatie van arbeid.

Het handboek maakt duidelijk dat de contractvorm (vast, tijdelijk of extern) niet langer als primair uitgangspunt gehanteerd moet worden. De crux is om primair te kijken naar de impact van functies op de organisatie en de mate van expertise die benodigd is voor het uitoefenen van de functies.

Om te komen tot een integrale wervingsstrategie wordt een nieuw werk- en denkmodel gepresenteerd waarin drie kernvragen centraal staan:

1. Welke clusters van functies(behoefte) kan ik definiëren?
2. Welke (arbeids)marktbenadering pas ik toe?
3. En hoe organiseer ik vervolgens de in-, door- en uitstroom?

Over de auteurs
Bertrand Prinsen en Corné van der Linde vormen het managementteam van Labor Redimo, gespecialiseerd in het ánders organiseren van arbeid. De positieve ervaringen van diverse opdrachtgevers met Labor Redimo’s integrale aanpak ligt ten grondslag aan het handboek.

Gratis exemplaar downloaden
Het handboek kunt u gratis downloaden via het bestelformulier.

Download handboek
Royal Schiphol Group
Royal Schiphol Group
Marc Unger, Directeur Corporate Procurement

"Met de professionals van Labor Redimo hebben we een structurele verbetering voor de inhuur van personeel doorgevoerd. Labor Redimo heeft ons allereerst perspectief geschetst, met daarbij strategische opties en voorzien van veel benchmark gegevens. Vervolgens hebben ze, met ons, de workforcedesk geïmplementeerd. Deze levert Royal Schiphol Groep een kwalitatieve verbetering, een procesvereenvoudiging en een structurele kostenbesparing op. We zijn bijzonder tevreden over hun inhoudelijke en strategische kwaliteiten als over hun implementatiekracht."

inhuurtarief TATA
TATA STEEL
Yvette Spijkerman Sourcing Manager Labor Procurement

Sinds 2012 gebruiken wij bij Procurement en Recruitment van Tata Steel de Tarieventool Prijsafspraken, Richtlijntarieven en Reductie Mutaties voor uitzenden, detachering en vrije markt. De tool heeft ervoor gezorgd dat tarieven transparant zijn en dat er minder discussie is met leveranciers over tarieven. Het is een zeer handig middel om tarieven te bepalen en heeft bij ons geleid tot een mooie besparing. We zullen de tool ook weer gaan inzetten bij onze nieuwe tender.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Jeroen Bargeman, Projectleider Marktplaats Project en Technisch personeel

Ik heb ervaren dat Labor Redimo een erg klantgerichte houding heeft. Ze denken mee en komen met verschillende oplossingen. Je hoeft je daarnaast geen zorgen te maken over de producten die worden opgeleverd. Labor Redimo is hier uiterst kritisch op. Er wordt geen half werk geleverd en ik was dan ook zeer geholpen met de producten die zij ons hebben geleverd.

ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank
Ruth Bielderman, Head of Talent Acquisition at ABN AMRO Bank N.V.

“Dankzij de aanpak van Labor Redimo hebben we een duurzame verbetering voor de inhuur van personeel doorgevoerd. Essentieel was de wijze waarop Labor Redimo samen met onze Talent Acquisition-, en Procurement specialisten meer dan 200 managers en 30 MT’s hebben betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe inhuurbeleid. Dit resulteerde in goede business alignment en leverde ons een kwalitatieve verbetering en duurzame besparing op én een duurzaam inhuurmodel. We zijn bijzonder tevreden over de inhoudelijke kennis van Labor Redimo en de wijze waarop zij samenwerken: Vanuit een onafhankelijke positie vertegenwoordigen zij de belangen van Business, HR en Procurement.”