Labor Redimo heeft in april 2015 in nauwe samenwerking met ABN AMRO een handboek gepubliceerd over het integraal werven van vast en flexibel personeel. Organisaties ontdekken dat het integraal werven van personeel de totale personele kosten verlaagt, zonder in te leveren op kwaliteit en beschikbaarheid. Een nieuwe visie met concrete stappen, inzichtelijk gemaakt door duidelijke modellen. Volgens ons onmisbaar lees- en werkmateriaal voor boardrooms, lijnfunctionarissen, HR-, inkoop- en recruitment professionals.

Organisaties kunnen sneller reageren op ontwikkelingen, conjunctuurtrends en marktsituaties als hun personele bezetting daarop is ingericht. Een slim integraal wervingsbeleid zorgt voor de benodigde wendbaarheid en verbetert de bedrijfsresultaten. In het recent verschenen handboek ‘Integrale aanpak voor het werven van personeel’ van Labor Redimo leest u alles over de nieuwe aanpak van de in-, door- en uitstroom van personeel.

Integrale wervingsstrategie
De auteurs hebben bedrijfsbreed bestudeerd hoe de werving van personeel verder geprofessionaliseerd kan worden. Maar dan wel op een manier die goed is voor zowel de organisatie als voor de medewerkers. De afgelopen jaren is het percentage flexibele medewerkers enorm gestegen. Tegelijkertijd zien we dat het traditionele onderscheid tussen vast en flex steeds meer vervaagt. De komende tijd zal de ‘hybridisering’ van de factor arbeid onverminderd doorgaan. Dit leidt tot een andere kijk op de organisatie van arbeid.

Het handboek maakt duidelijk dat de contractvorm (vast, tijdelijk of extern) niet langer als primair uitgangspunt gehanteerd moet worden. De crux is om primair te kijken naar de impact van functies op de organisatie en de mate van expertise die benodigd is voor het uitoefenen van de functies.

Om te komen tot een integrale wervingsstrategie wordt een nieuw werk- en denkmodel gepresenteerd waarin drie kernvragen centraal staan:

1. Welke clusters van functies(behoefte) kan ik definiëren?
2. Welke (arbeids)marktbenadering pas ik toe?
3. En hoe organiseer ik vervolgens de in-, door- en uitstroom?

Over de auteurs
Bertrand Prinsen en Corné van der Linde vormen het managementteam van Labor Redimo, gespecialiseerd in het ánders organiseren van arbeid. De positieve ervaringen van diverse opdrachtgevers met Labor Redimo’s integrale aanpak ligt ten grondslag aan het handboek.

Gratis exemplaar downloaden
Het handboek kunt u gratis downloaden via het bestelformulier.

Download handboek
Schiphol Group Recruitment
Schiphol Group Recruitment
Bas Simons, Senior Manager HR Advice & Workforce

“De combinatie van het beschikken over een onderscheidende visie op het recruitment vak en employer branding, de gewenste Finance en IT-kennis & expertise en tevens uitstekend programma management skills maakt Labor Redimo een complete, betrouwbare strategische partner in business. Een partner die het mogelijk maakt om meetbare bedrijfsresultaten te behalen.“

Gemeente Eindhoven nieuw inhuurmodel
Gemeente Eindhoven nieuw inhuurmodel
Anton Hurkmans, Operationeel Manager P&O

“De expertise, advisering en ondersteuning van Labor Redimo is essentieel geweest in de keuze voor een MSP en het aanbestedings- en implementatietraject. We zochten een partner die ons kon helpen bij het maken van de strategische keuze voor een inhuurmodel. Labor Redimo heeft ons daarmee uitstekend geholpen. Vanaf de start van de samenwerking hebben we heel veel vertrouwen in Labor Redimo gehad. We hebben hen ervaren als een zeer kundige partner met veel kennis van de markt, die de wensen en behoeftes van de gemeente Eindhoven uitstekend heeft weten te vertalen naar een voor ons geschikt inhuurmodel. Haar onafhankelijkheid is daarbij steeds nadrukkelijk naar voren gekomen. De keuze om Labor Redimo ook te vragen ons te ondersteunen bij de aanbesteding en de implementatie van een MSP, was dan ook snel gemaakt. Ook daar kijken wij met volle tevredenheid op terug. Labor Redimo heeft ons prima begeleid in dit voor ons onbekende en spannende traject.”

Gemeente Eindhoven, groter bereik arbeidsmarkt
Gemeente Eindhoven, groter bereik arbeidsmarkt
Cecile Lagarde, HR- Architect

“Verschillende adviseurs van Labor Redimo hebben ons geadviseerd en ondersteund bij de keuze, aanbesteding en implementatie van een MSP. Ik heb altijd het gevoel gehad dat wij de juiste expertise aan tafel hadden. Het team van Labor Redimo heeft zich echt verdiept in onze organisatie, is toegankelijk, betrouwbaar, integer en kritisch in haar advies. Zij heeft in alle fasen van het traject oog gehad voor haar rol en steeds flexibel ingespeeld op onze behoefte aan advies en ondersteuning.”

Royal Schiphol Group
Royal Schiphol Group
Marc Unger, Directeur Corporate Procurement

"Met de professionals van Labor Redimo hebben we een structurele verbetering voor de inhuur van personeel doorgevoerd. Labor Redimo heeft ons allereerst perspectief geschetst, met daarbij strategische opties en voorzien van veel benchmark gegevens. Vervolgens hebben ze, met ons, de workforcedesk geïmplementeerd. Deze levert Royal Schiphol Groep een kwalitatieve verbetering, een procesvereenvoudiging en een structurele kostenbesparing op. We zijn bijzonder tevreden over hun inhoudelijke en strategische kwaliteiten als over hun implementatiekracht."