Labor Redimo helpt organisaties om eerlijk inhuurtarieven te bewerkstelligen. Eerlijk voor de ingehuurde medewerker, vaste medewerkers, leverancier en de organisatie.

Organisaties met regie op de inhuurtarieven hebben de volgende zaken goed geregeld.

 1. De organisatie heeft kennis van de opbouw van loonkosten en bureaumarges per doelgroep en business model van de leverancier.
 2. Sourcingsmodellen zijn wendbaar, rekening houdend met verschillen per doelgroep en aanpasbaar.
 3. De inhuurketen (doorleen) is inzichtelijk inclusief de mark-ups.
 4. Het inhuurbeleid is in lijn (balans) met de doelstellingen en behoefte van de organisatie (business alignement).
 5. Een effectief en efficiënt aanvraagproces met voldoende marktwerking is ingeregeld.
 6. Organisatie heeft vooraf* regie op de vorming van inhuurtarieven waarbij alleen uitzonderingen nog worden beoordeeld.
 7. Bij het uitzetten van aanvragen, inzetcontractverleningen en het afsluiten van raamovereenkomsten stuurt de organisatie effectief op het gewenste inhuurtarief met behulp van kader stellende tarieven per inhuurdoelgroep.
 8. Commerciële en prijsbepalende voorwaarden opgenomen in contracten. Bijvoorbeeld een lager tarief bij langdurige inzet.
 9. Strategische keuzes t.a.v. het sourcingsbeleid worden vooraf* en samen met de business gemaakt.
 10. Management toont leiderschap waarbij samen het gezamenlijk opgestelde inhuurbeleid wordt nageleefd.
 11. Het bewerkstelligen van een eerlijke prijs is het doel. Niet de laagste of markconforme prijs. Eerlijk t.o.v. vaste medewerkers, medewerkers en bureaus.

* Voordat een vacature/aanvraag in de markt wordt gezet.

Neem gerust contact op met een van onze adviseurs als je de mogelijkheden voor jouw situatie eens nader wilt bespreken.

Koen Ruiter, adviseur Labor Redimo

Koen is bij Labor Redimo verantwoordelijk voor het inrichten en doorontwikkelen van Tarieventools™, HR analytics en benchmarks. Met behulp van de TarievenTools krijgt de opdrachtgever een helder inzicht in de opbouw van inhuurtarieven.

Koen Ruiter
Koen RuiterAdviseur Labor Redimo