Inleners, let op jouw informatieplicht vanuit Waadi!

Volgens de inspectie SZW huurt de RVO, via detacheerder USG Legal, juristen in die minder betaald krijgen dan hun collega’s in loondienst (Volkskrant). USG Legal weerspreekt de bevindingen. Volgens USG zijn de medewerkers in loondienst en is “equal pay” niet van toepassing. Wij horen dit wel vaker van detacheringbureaus. Inleners van personeel moeten echter opletten want dit argument klopt niet. Hoe zit dit? En hoe kan je dit op een praktische manier beter (in)regelen?

USG Legal zegt dat het in deze casus, detachering betreft en dat “equal pay” niet van toepassing is. Maar Waadi is van toepassing op alle vormen van ter beschikking stelling van arbeid. En dat is hier van toepassing. Ter beschikking stelling van arbeidskrachten onder leiding en toezicht van RVO.  En dan heeft een arbeidskracht recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden qua loon, werktijden en andere vergoedingen als die van werknemers in dezelfde of gelijkwaardige functies in jouw organisatie. Dit is o.a. bepaald in artikel 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Informatieplicht

Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB, memorie van toelichting) ben je als inlener verplicht om (detachering)bureaus te informeren over de arbeidsvoorwaarden van werknemers in gelijkwaardige functies binnen jouw organisatie. Doe je dit niet of onvoldoende? Dan loop je extra risico op claims, naheffingen en/of boetes. De eerste vraag is, of RVO dit in voldoende mate heeft gedaan.

Volgens de wet

Minister Koolmees beschrijft het als volgt (nieuw artikel 12a, Waadi): “Degene, aan wie een arbeidskracht ter beschikking wordt gesteld, verschaft voor de aanvang van de terbeschikkingstelling schriftelijk of elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden, bedoeld in de artikelen 8 of 8a aan degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt” Deze bepaling laat de informatieverplichting jegens de werknemer, die op grond van artikel 7:655 BW op de werkgever berust, onverlet.”

Ad hoc informeren over arbeidsvoorwaarden door lijn is ongewenst

Door deze wettelijke verplichtingen vragen leveranciers van inhuurkrachten dus informatie op over jouw arbeidsvoorwaarden. Je wilt niet dat leveranciers deze informatie ad hoc bij je verschillende inhurende managers ophalen. Dit kost je managers veel tijd en vaak weten ze ook niet wat ze moeten invullen. Met het risico dat leveranciers verkeerd of niet volledig geïnformeerd worden.

Best practice & tips

Om leveranciers goed en efficiënt te informeren over je arbeidsvoorwaarden, is het praktisch om met generieke ‘honoreringsdocumenten’ te werken. Per inzetcontract moet je leveranciers ook informeren over bijvoorbeeld de functie(schaal). Zo kunnen leveranciers ervoor zorgen dat inhuurkrachten tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen. Let op dat de berekeningen van het loon wel kloppen. Denk goed na over wat er wel of niet in moet worden opgenomen.

Tip 1: stel deze generieke documenten op en laat de (detachering)bureaus formeel bevestigen dat zij deze informatie over de arbeidsvoorwaarden hebben ontvangen.

Tip 2: neem in je raamovereenkomsten met bureaus op dat zij dit altijd kunnen aantonen en verantwoordelijk zijn voor het juist belonen van hun medewerkers conform het beleid en de aangehaalde bepalingen.

Wil je weten of je voldoet aan de informatieplicht? En wat je nog meer moet regelen?
Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs als je de mogelijkheden voor jouw situatie eens nader wilt bespreken.

Corné van der Linde
Oprichter Labor Redimo

Corné van der Linde
Corné van der LindePartner en oprichter Labor Redimo