Veranderingen voor HR/Inkoop door externe ontwikkelingen

Er spelen diverse externe ontwikkelingen die grote impact hebben op elke organisatie. Denk hierbij aan COVID-19, WAB, DBA 3.0, RPA en HR platformen en de positie die vakbonden momenteel innemen. Organisaties zijn genoodzaakt om hun strategie en in- door- en uitstroombeleid te herzien. Volgens het World Economic Forum herziet 48% van de bedrijven wereldwijd zelfs hun volledige inkoop- en supply chain-strategie. Labor Redimo merkt dit elke dag door een veranderende klantvraag.

Regie op in/door/uitstroom van vast, flex en SOW

Organisaties starten verbetertrajecten om regie te krijgen op de inhuur van personeel. Het doel is inzicht, wendbaarheid en een eerlijke prijs. Total Workforce Management (TWM) krijgt meer aandacht omdat organisaties onvoldoende regie hebben op de in- door- en uitstroom van vast en tijdelijk personeel en SOW. Alle personele stromen worden in kaart gebracht om samen meer ‘data-driven besluiten’ te nemen. De doorlooptijd van strategie naar executie wordt korter. Wijzigingen moeten eenvoudig en snel worden doorgevoerd in de HR/inkoop dienstverlening richting de organisatie. Business, Recruitment, inkoop en HR werken hiervoor steeds meer samen.

Voorbeeld

Voor de WAB en DBA 3.0 moet een organisatie weten hoeveel mensen op welke contractvorm en functie zijn ingezet. Het is niet meer acceptabel dat het verkrijgen van dit inzicht handmatig en in XLS moet gebeuren. Deze data kan (moet) met 1 druk op knop beschikbaar zijn om op tijdig in te spelen op veranderingen.

Kostenbesparingen

Ten derde zijn organisaties dringend op zoek naar kostenbesparingen. Helaas ontkomen we hier niet aan. Tijdens het Labor Forum op 4 juni 2020 zei meer dan 60% van de aanwezige organisaties* dat externe inhuur gericht wordt afgeschaald. En 39% van de deelnemende organisaties gaf aan dat de inhuurtarieven gereduceerd worden. Ook de bedrijfsvoeringskosten van recruitment, MPS, RPO, en inhuurdesks worden kritisch onder de loep genomen.

Labor Redimo heeft haar diensten en inzet van adviseurs hierop aangepast. Het aanbod van benchmarkdiensten is uitgebreid om sneller inzicht te geven in potentiële besparingen. Wij zijn blij met de positieve reacties op onze nieuwe BI tooling waarmee de kosten/fte van flex en vast personeel integraal en samenhangend inzichtelijk worden gemaakt. Om te voorzien in de behoefte van business cases en projectvoorstellen van TWM en Talent Acquisition is Roeland van Laer aangetrokken. Hij zal samen met onze collega’s onze diensten TWM en TA  programma’s verder door ontwikkelen.

Tot slot

De externe ontwikkelingen geven veel onzekerheid en narigheid. Gelukkig zijn er ook positieve aspecten te benoemen. Het geeft een enorme boost aan bedrijven om aan de slag te gaan met de in/door/uitstroom op basis van een goede planning. TWM is een uitstekende kans om duurzamer en doelmatiger om te gaan met mensen in de organisatie.

Verder lezen:

  1. Overzicht benchmarkdiensten
  2. 6 Artikelen over TWM

* Voordat een vacature/aanvraag in de markt wordt gezet.

Neem gerust contact op met een van onze adviseurs als je de mogelijkheden voor jouw situatie eens nader wilt bespreken.

Corné van der Linde, oprichter Labor Redimo

Corné van der Linde
Corné van der LindePartner en oprichter Labor Redimo