Het inlenen van personeel is niet zonder risico. Onlangs is de wetgeving t.a.v. de inlenersaansprakelijkheid gewijzigd.
Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Lees dan de column van Arjen Veenstra die binnenkort wordt gepubliceerd op deze website. Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van al het inleennieuws.

Leent u weleens arbeidskrachten in van een uitzendbureau? Dan loopt kunt u als inlener van arbeidskrachten het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting die het uitzendbureau waarvan u de arbeidskrachten heeft ingeleend, niet heeft betaald. De financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling kunnen worden beperkt door een deel van het factuurbedrag te storten op de g-rekening van de uitlener. Ondanks die storting kunt u toch nog aansprakelijk worden gesteld als achteraf blijkt dat meer loonheffingen of omzetbelasting verschuldigd is dan het bedrag dat u op de g-rekening van de uitlener heeft gestort.

Wijziging per 1 juli 2012
Per 1 juli 2012 zijn de voorwaarden waaronder u als inlener aansprakelijk kunt worden gesteld gewijzigd. Als u aan deze gewijzigde voorwaarden voldoet, kunt u een beroep doen op de zogenoemde ” disculpatie regeling” inlenersaansprakelijkheid. U wordt dan niet aansprakelijk gesteld, ook niet als achteraf blijkt dat de uitlener te weinig loonheffingen of omzetbelasting heeft afgedragen.

De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn:

 1. De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA);
 2. U stort 25% van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op de g-rekening van de in het SNAregister opgenomen uitzendonderneming. Als op de omzetbelasting de verleggingsregeling van toepassing stort u 20% van het factuurbedrag;
 3. De betaling op de g-rekening voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • De factuur van de uitlener voldoet aan de eisen die de Wet op de omzetbelasting daaraan stelt;
  • Het nummer of het kenmerk van de overeenkomst waarop de factuur betrekking heeft wordt vermeld;
  • Het tijdvak of tijdvakken waarop de gefactureerde prestatie betrekking heeft wordt vermeld;
  • De benaming of kenmerk van het werk wordt vermeld;
 4. Bij betaling vermeldt u het factuurnummer en voor zover van toepassing, ook de andere identificatiegegevens van de factuur;
 5. Uw administratie moet zodanig zijn ingericht dat daarin de gegevens met betrekking tot de inlening, de manurenadministratie en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden;
 6. U moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen;
 7. Voor zover van toepassing moet u kunnen aantonen dat de ingeleende werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.

 

Overigens zijn niet alle voorwaarden nieuw. Aan de voorwaarden genoemd in de punten 3 t/m 5 moest u als inlener ook voor 1 juli 2012 voldoen. Aan de voorwaarden vermeld onder de punten 6 en 7 moet u voldoen bij een beroep op de matiging van het anoniementarief.

Alternatief voor het storten op de g-rekening
Een aantal (grote) in een OESO-land beursgenoteerde uitzendondernemingen die in Nederland actief zijn, kunnen als alternatief voor het storten op de g-rekening zekerheid stellen voor de betaling van de loonheffingen en omzetbelasting. Als u arbeidskrachten inleent van een dergelijke beursgenoteerde uitzendonderneming dan geldt niet de voorwaarde dat u 25% van het factuurbedrag op de g-rekeningmoet storten. U kunt in dat geval het gehele factuurbedrag overmaken aan de uitzendonderneming. U kunt in dat geval het gehele factuurbedrag overmaken aan de uitzendonderneming en desondanks eenberoep doen op de hiervoor genoemde disculpatie, zodat u niet aansprakelijk wordt gesteld. De Belastingdienst geeft aan uitzendondernemingen die de vereiste zekerheid hebben gesteld jaarlijks een verklaring af. U weet dan dat voor de werkmaatschappijen die onderdeel uitmaken van zo’n in een OESO-land beursgenoteerde uitzendonderneming, storten op de g-rekening in principe niet is vereist.

Als u zeker wilt weten of u gevrijwaard bent moet u nagaan of:

 • De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent, beschikt over een verklaring van de Belastingdienst. De uitzendonderneming kan u hierover informeren;
 • Of de werkmaatschappij waarvan u inleent, in het SNA-register staat vermeld.

Overgangsregeling
De gewijzigde voorwaarden voor vrijwaring gaan in per 1 juli 2012. Voor stortingen op de g-rekening gedaan vóór 1 juli 2012 geldt het ‘oude’ regime; dat wil zeggen dat inleners vrijwaring kunnen krijgen tot het bedrag dat zij op de g-rekening van de uitlener hebben gestort. Stortingen op de g-rekening gedaan na 1 juli 2012 die betrekking hebben op tijdvakken gelegen vóór 1 juli 2012 volgen ook het ‘oude’ regime. Voor stortingen op de g-rekening gedaan na 1 juli 2012 die betrekking hebben op tijdvakken gelegen na 1 juli 2012 geldt het nieuwe regime.

Bron: de Belastingdienst