Vrijwaring van aansprakelijkheid voor inleners van arbeidskrachten

//Vrijwaring van aansprakelijkheid voor inleners van arbeidskrachten

Vrijwaring van aansprakelijkheid voor inleners van arbeidskrachten

Het inlenen van personeel is niet zonder risico. Onlangs is de wetgeving t.a.v. de inlenersaansprakelijkheid gewijzigd.
Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Lees dan de column van Arjen Veenstra die binnenkort wordt gepubliceerd op deze website. Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van al het inleennieuws.

Leent u weleens arbeidskrachten in van een uitzendbureau? Dan loopt kunt u als inlener van arbeidskrachten het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting die het uitzendbureau waarvan u de arbeidskrachten heeft ingeleend, niet heeft betaald. De financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling kunnen worden beperkt door een deel van het factuurbedrag te storten op de g-rekening van de uitlener. Ondanks die storting kunt u toch nog aansprakelijk worden gesteld als achteraf blijkt dat meer loonheffingen of omzetbelasting verschuldigd is dan het bedrag dat u op de g-rekening van de uitlener heeft gestort.

Wijziging per 1 juli 2012
Per 1 juli 2012 zijn de voorwaarden waaronder u als inlener aansprakelijk kunt worden gesteld gewijzigd. Als u aan deze gewijzigde voorwaarden voldoet, kunt u een beroep doen op de zogenoemde ” disculpatie regeling” inlenersaansprakelijkheid. U wordt dan niet aansprakelijk gesteld, ook niet als achteraf blijkt dat de uitlener te weinig loonheffingen of omzetbelasting heeft afgedragen.

De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn:

 1. De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA);
 2. U stort 25% van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op de g-rekening van de in het SNAregister opgenomen uitzendonderneming. Als op de omzetbelasting de verleggingsregeling van toepassing stort u 20% van het factuurbedrag;
 3. De betaling op de g-rekening voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • De factuur van de uitlener voldoet aan de eisen die de Wet op de omzetbelasting daaraan stelt;
  • Het nummer of het kenmerk van de overeenkomst waarop de factuur betrekking heeft wordt vermeld;
  • Het tijdvak of tijdvakken waarop de gefactureerde prestatie betrekking heeft wordt vermeld;
  • De benaming of kenmerk van het werk wordt vermeld;
 4. Bij betaling vermeldt u het factuurnummer en voor zover van toepassing, ook de andere identificatiegegevens van de factuur;
 5. Uw administratie moet zodanig zijn ingericht dat daarin de gegevens met betrekking tot de inlening, de manurenadministratie en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden;
 6. U moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen;
 7. Voor zover van toepassing moet u kunnen aantonen dat de ingeleende werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.

 

Overigens zijn niet alle voorwaarden nieuw. Aan de voorwaarden genoemd in de punten 3 t/m 5 moest u als inlener ook voor 1 juli 2012 voldoen. Aan de voorwaarden vermeld onder de punten 6 en 7 moet u voldoen bij een beroep op de matiging van het anoniementarief.

Alternatief voor het storten op de g-rekening
Een aantal (grote) in een OESO-land beursgenoteerde uitzendondernemingen die in Nederland actief zijn, kunnen als alternatief voor het storten op de g-rekening zekerheid stellen voor de betaling van de loonheffingen en omzetbelasting. Als u arbeidskrachten inleent van een dergelijke beursgenoteerde uitzendonderneming dan geldt niet de voorwaarde dat u 25% van het factuurbedrag op de g-rekeningmoet storten. U kunt in dat geval het gehele factuurbedrag overmaken aan de uitzendonderneming. U kunt in dat geval het gehele factuurbedrag overmaken aan de uitzendonderneming en desondanks eenberoep doen op de hiervoor genoemde disculpatie, zodat u niet aansprakelijk wordt gesteld. De Belastingdienst geeft aan uitzendondernemingen die de vereiste zekerheid hebben gesteld jaarlijks een verklaring af. U weet dan dat voor de werkmaatschappijen die onderdeel uitmaken van zo’n in een OESO-land beursgenoteerde uitzendonderneming, storten op de g-rekening in principe niet is vereist.

Als u zeker wilt weten of u gevrijwaard bent moet u nagaan of:

 • De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent, beschikt over een verklaring van de Belastingdienst. De uitzendonderneming kan u hierover informeren;
 • Of de werkmaatschappij waarvan u inleent, in het SNA-register staat vermeld.

Overgangsregeling
De gewijzigde voorwaarden voor vrijwaring gaan in per 1 juli 2012. Voor stortingen op de g-rekening gedaan vóór 1 juli 2012 geldt het ‘oude’ regime; dat wil zeggen dat inleners vrijwaring kunnen krijgen tot het bedrag dat zij op de g-rekening van de uitlener hebben gestort. Stortingen op de g-rekening gedaan na 1 juli 2012 die betrekking hebben op tijdvakken gelegen vóór 1 juli 2012 volgen ook het ‘oude’ regime. Voor stortingen op de g-rekening gedaan na 1 juli 2012 die betrekking hebben op tijdvakken gelegen na 1 juli 2012 geldt het nieuwe regime.

Bron: de Belastingdienst

Door |2017-05-26T11:29:52+01:00augustus 1st, 2012|Inleenaansprakelijkheid|0 Reacties

About the Author:

Corné van der Linde is oprichter en partner bij Labor Redimo. Hij helpt organisaties met het bepalen van hun wervingsstrategie (v|f) en het selecteren en implementeren van hcm-systeemoplossingen voor recruitment en inhuur (vms, ats, lm, tm).

Geef een reactie