Aanpak

De werving van personeel laat weinig ruimte voor experimenten. Kies daarom voor een aanpak die zijn waarde in de praktijk heeft bewezen.

In de loop der jaren is binnen Labor Redimo een aanpak ontwikkeld met zes fasen. Het is een bedrijfskundige aanpak om op een gestructureerde en geordende manier veranderingen in de recruitment-, en inhuurfunctie door te voeren.

Voor elke fasen zijn specifieke modellen, scans en tools beschikbaar. Het bedrijfsbreed doorvoeren van veranderingen in de inhuur-, en recruitmentfunctie vraagt om een goede aanpak, expertise en ervaren professionals.

Labor Redimo werkt vanuit een waarde-ketenbenadering. Er zijn veel stakeholders bij de werving, selectie en inhuur van personeel betrokken. Denk hierbij aan kandidaten, medewerkers, lijnmanagers, directie, Inkoop, HR, Finance, Recruitment, IT en leveranciers. Dit geldt voor kleine en grote bedrijven.

Wil je meer informatie over onze aanpak of hoe wij mensen betrekken bij veranderingen? Neem dan contact op met ons. Dit artikel biedt een dieper ten aanzien van het ontwerpen en doorvoeren van veranderingen.

De aanpak, schematisch

Analyse huidige situatie

Oriëntatie

Strategische keuzes

Uitwerken strategische keuze

Inrichten

Implementatie

Monitoren

Meer informatie

Wil je meer weten over onze aanpak, scans en tools? Neem dan vrijblijvend contact op met ons.

Royal Schiphol Group
Royal Schiphol Group
Marc Unger, Directeur Corporate Procurement
Aanpak Labor Redimo

"Met de professionals van Labor Redimo hebben we een structurele verbetering voor de inhuur van personeel doorgevoerd. Labor Redimo heeft ons allereerst perspectief geschetst, met daarbij strategische opties en voorzien van veel benchmark gegevens. Vervolgens hebben ze, met ons, de workforcedesk geïmplementeerd. Deze levert Royal Schiphol Groep een kwalitatieve verbetering, een procesvereenvoudiging en een structurele kostenbesparing op. We zijn bijzonder tevreden over hun inhoudelijke en strategische kwaliteiten als over hun implementatiekracht."

inhuurtarief TATA
TATA STEEL
Yvette Spijkerman Sourcing Manager Labor Procurement
TarievenTool

Sinds 2012 gebruiken wij bij Procurement en Recruitment van Tata Steel de Tarieventool Prijsafspraken, Richtlijntarieven en Reductie Mutaties voor uitzenden, detachering en vrije markt. De tool heeft ervoor gezorgd dat tarieven transparant zijn en dat er minder discussie is met leveranciers over tarieven. Het is een zeer handig middel om tarieven te bepalen en heeft bij ons geleid tot een mooie besparing. We zullen de tool ook weer gaan inzetten bij onze nieuwe tender.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Jeroen Bargeman, Projectleider Marktplaats Project en Technisch personeel
Aanpak HR Marktplaats (DAS)

Ik heb ervaren dat Labor Redimo een erg klantgerichte houding heeft. Ze denken mee en komen met verschillende oplossingen. Je hoeft je daarnaast geen zorgen te maken over de producten die worden opgeleverd. Labor Redimo is hier uiterst kritisch op. Er wordt geen half werk geleverd en ik was dan ook zeer geholpen met de producten die zij ons hebben geleverd.

ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank
Ruth Bielderman, Head of Talent Acquisition at ABN AMRO Bank N.V.
Future fit inhuurmodel

“Dankzij de aanpak van Labor Redimo hebben we een duurzame verbetering voor de inhuur van personeel doorgevoerd. Essentieel was de wijze waarop Labor Redimo samen met onze Talent Acquisition-, en Procurement specialisten meer dan 200 managers en 30 MT’s hebben betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe inhuurbeleid. Dit resulteerde in goede business alignment en leverde ons een kwalitatieve verbetering en duurzame besparing op én een duurzaam inhuurmodel. We zijn bijzonder tevreden over de inhoudelijke kennis van Labor Redimo en de wijze waarop zij samenwerken: Vanuit een onafhankelijke positie vertegenwoordigen zij de belangen van Business, HR en Procurement.”

SABIC
SABIC
Boudewijn de Heer, Manager Talent Aquisition Europe
Europees MSP en VMS programma

"Vanuit SABIC heb ik met Labor Redimo intensief samen gewerkt gedurende 2018 en ben onder de indruk van hun professionalisme en werkwijze. Persoonlijk heb ik bewondering voor hun grondige analyses en project planningen om ons als klant te hebben kunnen adviseren."

SABIC
SABIC
Erik Koeman Senior Manager, Procurement Facility Goods & Services and Direct Materials
Europees MSP en VMS programma

“Labor Redimo heeft SABIC vanuit een onafhankelijke positie geadviseerd tijdens het maken en uitwerken van strategische keuzes voor de inrichting van ons Total Contingent Workforce Management programma in Europa. Op basis van onze keuzes, heeft Labor Redimo op een zorgvuldige en betrouwbare manier gezorgd voor uitvoering van een aanbesteding van de MSP/VMS diensten. De woorden die Labor Redimo het beste omschrijven zijn ‘gedegen aanpak’, ‘diepgaande marktexpertise’ en ‘gedetailleerde proceskennis’.”

Schiphol Group Recruitment
Schiphol Group Recruitment
Bas Simons, Senior Manager HR Advice & Workforce
Candidate centric (digitaal) recruitmentproces

“De combinatie van het beschikken over een onderscheidende visie op het recruitment vak en employer branding, de gewenste Finance en IT-kennis & expertise en tevens uitstekend programma management skills maakt Labor Redimo een complete, betrouwbare strategische partner in business. Een partner die het mogelijk maakt om meetbare bedrijfsresultaten te behalen.“

Menzis
Menzis
Janneke Vollaers-Scheepers, Manager Corporate Procurement
Praktische en goede oplossingen

"Dankzij de aanpak van Labor Redimo kan Menzis nu tijdig beschikken over kundige inleenmedewerkers die passen bij de waarden van Menzis."

Royal Schiphol Group
Royal Schiphol Group
Heleen Kuijten, Directeur Human Resources
Programma-aanpak externe inhuur

“Tijdens de analyse en het maken van strategische keuzes voor de inrichting van ons Total Contingent Workforce Management, heeft Labor Redimo ons deskundig en vanuit een onafhankelijke positie geadviseerd. Labor Redimo heeft ons in korte tijd voorzien van alle informatie om een goede keuze te maken. Na besluitvorming hebben de adviseurs van Labor Redimo, met een gedegen programma-aanpak, op een zorgvuldige en betrouwbare manier gezorgd voor uitvoering van een Europese aanbesteding van de MSP/VMS diensten, de inrichting en implementatie van de Workforcedesk. Labor Redimo kenmerkt zich door een betrokken en resultaatgerichte houding. Het informeren en meenemen van stakeholders is iets waar ze veel aandacht aan besteden en waar ze zich positief in onderscheiden. Kortom, een deskundige, onafhankelijke en betrouwbare partner in business."

Waterschap Scheldestromen
Waterschap Scheldestromen
Evelien Lievens, Bedrijfsmedewerker ingenieursbureau
Europese tender broker diensten (externe inhuur)

Labor Redimo heeft voor het team Ingenieursbureau van Waterschap Scheldestromen een programma van eisen voor het raamcontract ‘bemiddeling van tijdelijk personeel op het gebied van civieltechnische ingenieurswerkzaamheden’ opgesteld. Ze werken pro actief (zo wezen ze ons op zaken die we zelf over het hoofd zagen) en komen hun afspraken na. Hun werkwijze is transparant. Ze denken mee maar schromen zeker niet (om in het belang van het einddoel) ons als klant tegen te spreken. Zij doen dat onderbouwd en met respect. Labor Redimo is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vlak van inhuur en alles wat daar bij komt kijken. Labor Redimo is naar onze ervaring een professioneel, onafhankelijk en betrouwbaar bureau.