Aanpak, scans en tools

Methodiek en modellen 2017-05-26T12:42:45+00:00

Aanpak, Scans en Tools

De werving van personeel laat weinig ruimte voor experimenten. Kies daarom voor een aanpak die zijn waarde in de praktijk heeft bewezen.

In de loop der jaren is binnen Labor Redimo een methode ontwikkeld die nog steeds succesvol wordt toegepast: de InstroomVerbetermethodiek. De methodiek is voor het gestructureerd identificeren en implementeren van verbeteringen t.a.v. de werving en inleen van personeel. Deze kan worden uitgebreid met modellen voor specifieke onderwerpen, zoals het FunctieAnalyseModel, het InstroomVolwassenheidsModel en het InstroomKrachtenModel.

Scans

Wij hebben kwalitatieve en kwantitatieve scans ontwikkeld, zoals de InleenScan, de InleenTarievenScan en de InleenRisicoScan. Voor informatie over de functionaliteiten: klik op het keuzemenu hiernaast.

Tools

Onze medewerkers gebruiken functionele tools om hun adviesfunctie te ondersteunen. Enkele tools bieden wij aan voor extern gebruik. Wil je meer weten over een tool of er direct mee aan de slag? Klik dan op het keuzemenu hiernaast.

Meer informatie? Neem contact op met  Bertrand Prinsen of Siep Scherpel.

Royal Schiphol Group
Royal Schiphol Group
Marc Unger, Directeur Corporate Procurement
Aanpak Labor Redimo

"Met de professionals van Labor Redimo hebben we een structurele verbetering voor de inhuur van personeel doorgevoerd. Labor Redimo heeft ons allereerst perspectief geschetst, met daarbij strategische opties en voorzien van veel benchmark gegevens. Vervolgens hebben ze, met ons, de workforcedesk geïmplementeerd. Deze levert Royal Schiphol Groep een kwalitatieve verbetering, een procesvereenvoudiging en een structurele kostenbesparing op. We zijn bijzonder tevreden over hun inhoudelijke en strategische kwaliteiten als over hun implementatiekracht."

inhuurtarief TATA
TATA STEEL
Yvette Spijkerman Sourcing Manager Labor Procurement
TarievenTool

Sinds 2012 gebruiken wij bij Procurement en Recruitment van Tata Steel de Tarieventool Prijsafspraken, Richtlijntarieven en Reductie Mutaties voor uitzenden, detachering en vrije markt. De tool heeft ervoor gezorgd dat tarieven transparant zijn en dat er minder discussie is met leveranciers over tarieven. Het is een zeer handig middel om tarieven te bepalen en heeft bij ons geleid tot een mooie besparing. We zullen de tool ook weer gaan inzetten bij onze nieuwe tender.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Jeroen Bargeman, Projectleider Marktplaats Project en Technisch personeel
Aanpak HR Marktplaats (DAS)

Ik heb ervaren dat Labor Redimo een erg klantgerichte houding heeft. Ze denken mee en komen met verschillende oplossingen. Je hoeft je daarnaast geen zorgen te maken over de producten die worden opgeleverd. Labor Redimo is hier uiterst kritisch op. Er wordt geen half werk geleverd en ik was dan ook zeer geholpen met de producten die zij ons hebben geleverd.

ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank
Ruth Bielderman, Head of Talent Acquisition at ABN AMRO Bank N.V.
Future fit inhuurmodel

“Dankzij de aanpak van Labor Redimo hebben we een duurzame verbetering voor de inhuur van personeel doorgevoerd. Essentieel was de wijze waarop Labor Redimo samen met onze Talent Acquisition-, en Procurement specialisten meer dan 200 managers en 30 MT’s hebben betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe inhuurbeleid. Dit resulteerde in goede business alignment en leverde ons een kwalitatieve verbetering en duurzame besparing op én een duurzaam inhuurmodel. We zijn bijzonder tevreden over de inhoudelijke kennis van Labor Redimo en de wijze waarop zij samenwerken: Vanuit een onafhankelijke positie vertegenwoordigen zij de belangen van Business, HR en Procurement.”

Europees MSP en VMS programma

"Vanuit SABIC heb ik met Labor Redimo intensief samen gewerkt gedurende 2018 en ben onder de indruk van hun professionalisme en werkwijze. Persoonlijk heb ik bewondering voor hun grondige analyses en project planningen om ons als klant te hebben kunnen adviseren."

Europees MSP en VMS programma

“Labor Redimo heeft SABIC vanuit een onafhankelijke positie geadviseerd tijdens het maken en uitwerken van strategische keuzes voor de inrichting van ons Total Contingent Workforce Management programma in Europa. Op basis van onze keuzes, heeft Labor Redimo op een zorgvuldige en betrouwbare manier gezorgd voor uitvoering van een aanbesteding van de MSP/VMS diensten. De woorden die Labor Redimo het beste omschrijven zijn ‘gedegen aanpak’, ‘diepgaande marktexpertise’ en ‘gedetailleerde proceskennis’.”

Menzis
Menzis
Janneke Vollaers-Scheepers, Manager Corporate Procurement
Praktische en goede oplossingen

"Dankzij de aanpak van Labor Redimo kan Menzis nu tijdig beschikken over kundige inleenmedewerkers die passen bij de waarden van Menzis."

Royal Schiphol Group
Royal Schiphol Group
Heleen Kuijten, Directeur Human Resources
Programma-aanpak

“Tijdens de analyse en het maken van strategische keuzes voor de inrichting van ons Total Contingent Workforce Management, heeft Labor Redimo ons deskundig en vanuit een onafhankelijke positie geadviseerd. Labor Redimo heeft ons in korte tijd voorzien van alle informatie om een goede keuze te maken. Na besluitvorming hebben de adviseurs van Labor Redimo, met een gedegen programma-aanpak, op een zorgvuldige en betrouwbare manier gezorgd voor uitvoering van een Europese aanbesteding van de MSP/VMS diensten, de inrichting en implementatie van de Workforcedesk. Labor Redimo kenmerkt zich door een betrokken en resultaatgerichte houding. Het informeren en meenemen van stakeholders is iets waar ze veel aandacht aan besteden en waar ze zich positief in onderscheiden. Kortom, een deskundige, onafhankelijke en betrouwbare partner in business."

Waterschap Scheldestromen
Waterschap Scheldestromen
Onafhankelijk bureau

"Labor Redimo is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vlak van inhuur en alles wat daar bij komt kijken. Labor Redimo is naar onze ervaring een professioneel, onafhankelijk en betrouwbaar bureau."