De Algemene Rekenkamer legt in haar onderzoeksrapport geen enkele link naar de externe schil. Het woord “externe inhuur” komt in het gehele rapport niet voor. Het niet betrekken van de externe schil (capaciteit en expertise) geeft bij het opstellen van een strategisch personeels plan een zeer beperkt (en soms verkeerd) beeld van de werkelijke personele behoefte en het beschikbare personeel. Een gemiste kans.

De Algemene Rekenkamer: “Over tien jaar zal 62% van het rijkspersoneel zijn vertrokken als gevolg van pensionering of aanvaarding van een functie elders. Deze uitstroom van personeel zal zijn piek bereiken in de periode 2015-2020. Wij hebben onderzocht in hoeverre de rijksoverheid door middel van strategische personeelsplannen anticipeert op de gevolgen van de grote uitstroom. In strategische personeelsplannen wordt de huidige en toekomstige personeelsbehoefte van de ministeries en van het Rijk als geheel in kaart gebracht. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden genomen om in de toekomstige personeelsbehoefte te kunnen voorzien.”

Klik hier voor het rapport: http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=3821&type=org