Labor Redimo heeft Rijkswaterstaat geadviseerd en ondersteund bij de implementatie van de marktplaats (inhuur) voor project en technisch personeel (ProjectTech). De projecttech marktplaats is de grootste marktplaats van Nederland. Projectleider Jeroen Bargeman legt uit hoe de nieuwe werkwijze is.

ProjectTech biedt nieuwe kansen voor MKB en ZZP’ers
Rijkswaterstaat huurt jaarlijks voor circa 80 miljoen euro in aan project en technisch personeel. Tot nu toe ontbrak een eenduidige werkwijze. Daar is nu verandering in gekomen met ProjectTech. Na de zomer moeten de diensten van Rijkswaterstaat gebruik maken van longlisten van leveranciers met daarop de beste beschikbare professionals.

Volgens projectleider Jeroen Bargeman was er dringend behoefte aan een professionalisering van de inhuur van project en technisch personeel. ‘We willen als één Rijkswaterstaat naar buiten treden. Het Rijkswaterstaat Ondernemingsplan 2015 is daar heel duidelijk over. Dat vraagt om een eenduidig intern proces en transparant zijn naar de markt. Dan kan het niet zo zijn dat er uit de hand gegund wordt, dat er verschillende tarieven gehanteerd worden en dat er zonder concurrentie wordt uitgevraagd. Met de nieuwe uniforme werkwijze willen we die ingeslopen gewoontes binnen Rijkswaterstaat doorbreken.’

Longlist van aanbieders
‘De allerbelangrijkste doelstelling van ProjectTech is om ons te verzekeren van de beste professional tegen marktconforme tarieven. Dat willen we doen door het inhuurproces eenduidiger te maken, zodat we de kwaliteit en beschikbaarheid van tijdelijke collega’s ook echt kunnen garanderen’, aldus Jeroen. ‘We hebben daarvoor een uniform kader neergezet, waarmee het voor de diensten en projecten van Rijkswaterstaat volstrekt duidelijk is hoe zij snel tijdelijke collega’s kunnen inhuren. De kern van ProjectTech wordt gevormd door zeven longlisten van leveranciers voor Projectleiding, Technisch Management, Omgevingsmanagement, Projectbeheersing, Contractmanagement, Natuur Adviseurs en Natte Infrastructuur. Waarbinnen alle functies die wij inhuren voor onze GWW-projecten en technische afdelingen straks uitgevraagd kunnen worden.’

Flexchange
Jeroen: ‘De inhuurbemiddeling zelf wordt door Flexchange verzorgd. Dat is het werving- en selectiebureau van de Rijksoverheid. Bedrijven en ZZP’ers kunnen zich aanmelden om te worden erkend voor een longlist. Die erkenning krijgen zij als zij voldoen aan de gestelde kwalificatie-eisen. Zodra Rijkswaterstaat een inhuuruitvraag doet, wordt die verzonden aan de bedrijven en ZZP’ers die op de betreffende longlist van leveranciers staan. Het is vervolgens aan geïnteresseerde en erkende bedrijven en ZZP’ers om hun CV aan te bieden. Flexchange verzorgt dan de voorselectie, stelt de kandidaten voor aan de aanvrager en neemt de tariefonderhandelingen op zich.’

Marktplaatsmodel
Wat ProjectTech betekent voor de markt? ‘Veel’, is het stellige antwoord van Jeroen. ‘Ook het MKB en ZZP’ers kunnen nu weer volop aan de slag voor Rijkswaterstaat. Voor héél Rijkswaterstaat, wel te verstaan. Door te kiezen voor een Marktplaatsmodel krijgen zij namelijk inzage in álle opdrachten die we te vergeven hebben. Transparanter kan bijna niet. Bovendien gaan bedrijven en ZZP’ers met ProjectTech direct voor Rijkswaterstaat aan de slag. Dus zonder de tussenkomst van intermediairs. Op Flexchange na dan. Verder hebben zij de garantie dat iedereen dezelfde kansen krijgt dankzij het uniforme selectieproces. Met andere woorden, gelijke monniken, gelijke kappen.’

Meer informatie over Inhuur ProjectTech en informatie over de aanmeldprocedure kunt u hier vinden,

Bron: www.rijkswaterstaat.nl