FAQ – veel gestelde vragen

FAQ – veel gestelde vragen2017-09-05T10:21:09+01:00

Labor Redimo is een adviesbureau dat organisaties helpt om hun werving van personeel (vast|flex) te optimaliseren Heb je een vraag over onze diensten en/of expertise? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen. Zit het antwoord er niet tussen? Stuur dan uw vraag naar Labor Redimo, of neem direct contact op voor meer informatie.

Wat is de impact van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in 20202019-03-07T16:38:29+01:00

De eerste indicaties van kostprijseffecten zijn tussen de +6% en +12%, payrolling mogelijk zelfs tot +23%. De impact verschilt o.a. per organisatie, afdeling en type contract. Lees verder.

Wat betekent volstrekt onafhankelijk advies voor Labor Redimo?2017-09-05T10:28:22+01:00

De letterlijke betekenis van “onafhankelijkheid” is dat je niet onder invloed staat van iemand of iets anders. Onafhankelijk advies is advies niemand anders invloed heeft op het gegeven advies. Voor bijvoorbeeld advies over “het optimaliseren van de inhuur” kun je naar een uitzendbureau, broker of een implementatiepartner van een systeemleverancier gaan. Dergelijke partijen zijn, zoals je zult begrijpen, nooit onafhankelijk.

Labor Redimo adviseert vanuit een volstrekt onafhankelijke positie. Je betaalt ons alleen voor het werk dat wij doen. Wij gaan geen enkele contractuele verplichting aan met bureaus of systeemleveranciers. Er is geen enkel bureau dat een aandeel of stemrecht heeft in Labor Redimo. Het geeft onze opdrachtgevers zekerheid dat voorgestelde oplossingen in het belang zijn van hun organisatie. En dat werkt voor ons en onze opdrachtgevers, wel zo prettig.

Onafhankelijkheid is voor ons een principiële keuze. Labor Redimo onderscheidt zich hiermee in de markt. Elk besluit is in lijn met dit principe. Hieronder enkele voorbeelden van gemaakte keuzes.

 1. Adviseurs van Labor Redimo doen geen opdrachten voor partijen zoals Compagnon, Randstad, Staffing MS, Netive, Atos, et cetera. Zo is het glashelder welke broodheer wij dienen.
 2. Labor Redimo detacheert geen recruiters of inhuurdeskmedewerkers. Door deze keuze hebben wij er geen belang bij dat een opdrachtgever kiest voor inhouse recruitmentafdeling.
 3. Wij leveren geen werving en selectiediensten omdat Labor Redimo anders belang heeft bij het uitbesteden van deze activiteiten.
 4. Labor Redimo is geen implementatiepartner geworden van systeemleveranciers zoals Netive of SAP FieldGlass. Deze partijen kunnen op deze manier geen (commerciële) invloed uitoefenen op onze adviezen en tijdens RfP trajecten bij onze klanten.
 5. Wij doen voor partijen zoals Brainnet, Harvey Nash en Netive geen betaalde onderzoeksopdrachten. Op deze manier hoeven wij geen rekening te houden met de belangen van deze partijen in onze adviezen en berichten.

Labor Redimo staat regelmatig voor lastige keuzes op dit gebied. Wij kiezen ervoor om elke schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Veel bureaus maken andere keuzes, en zijn bijvoorbeeld implementatiepartner van 1 of meerdere VMS of ATS leveranciers. Uiteraard veroordelen wij hun business model niet, zolang ze hierover maar glashelder zijn. Wij sluiten ons niet af voor bemiddelingsbureaus en systeemleveranciers. Regelmatig hebben wij informatieve gesprekken met deze partijen. Wij willen daar echter op geen enkele wijze voor beloond worden. En tijdens aanbestedingsprocedures is er geen contact. Volstrekte onafhankelijk is voor ons een belangrijke principiële keuze omdat wij denken en zien dat dit een belangrijke onderscheidende factor is, een succesfactor voor ons bedrijf.

 

Definitie werving en selectiebureau voor vaste medewerkers. Wat is een w&s bureau?2015-12-15T11:37:10+01:00

Een werving en selectiebureau voor vaste medewerkers is een commerciële dienstverlener die verantwoordelijk is gemaakt om namens een organisatie (een deel van) de volgende processen uit te voeren; werving, screening, pre-selectie t.a.v. (een deel van) de openstaande vacatures. De medewerkers van W&S-bureau werken niet op de locatie van de opdrachtgever.

Definitie werving en selectiebureau voor vast en flex, Wat is een integraal w&s bureau?2017-05-26T11:29:53+01:00

Een werving en selectiebureau voor vast en flex, is een commerciële dienstverlener die verantwoordelijk is gemaakt om namens een organisatie (een deel van) de volgende processen uit te voeren; werving, screening, pre-selectie t.a.v. (een deel van) de openstaande aanvragen (externe inhuur) en vacatures (vast personeel). De medewerkers van W&S-bureau werken meestal niet op de locatie van de opdrachtgever. Indien een W&S bureau medewerkers ter beschikking stelt aan opdrachtgevers die in dienst zijn bij het bureau (of dochteronderneming) wordt gesproken over een niet onafhankelijk W&S bureau.

Definitie broker W&S, Wat is een Contractbroker w&s flex?2017-11-02T09:48:50+01:00

Een Contractbroker-flex incl. w&s flex is een commerciële dienstverlener die verantwoordelijk is gemaakt om namens een organisatie (een deel van) de volgende processen uit te voeren; werving, pre-selectie, contractmanagement t.a.v. individuele overeenkomsten, screening, leveranciersmanagement, dossiervorming, verrekenen van kosten en centrale facturatie t.a.v. een deel van de externe inhuur bijvoorbeeld de ZZP’ers en/of de inhuur van IT medewerkers. De werving van kandidaten wordt in principe gedaan door de broker. De medewerkers van een Contractbroker-flex inclusief werving en selectie werken meestal niet op de locatie van de opdrachtgever.  Indien een Contractbroker-flex inclusief W&S flex, mensen ter beschikking stelt die in dienst zijn bij de broker (of dochteronderneming) wordt gesproken over een niet onafhankelijke broker.

Artikelen over MSP en brokerconcepten, klik hier.

Klik hier voor een overzicht van brokers en MSP’ers in Nederland.

Definitie broker, Wat is een Contractbroker voor inhuur?2015-12-15T11:37:26+01:00

Een Contractbroker-flex is een commerciële dienstverlener die verantwoordelijk is gemaakt om namens een organisatie (een deel van) de volgende processen uit te voeren; contractmanagement t.a.v. individuele overeenkomsten, screening, leveranciersmanagement, dossiervorming, verrekenen van kosten en centrale facturatie t.a.v. een deel van de externe inhuur bijvoorbeeld de ZZP’ers en/of de inhuur van IT medewerkers. De werving van kandidaten wordt gedaan door de organisatie. De medewerkers van een broker werken meestal niet op de locatie van de opdrachtgever.

Definitie MSP voor externe inhuur. Wat is een MSP (Managed Service Provider)?2020-01-31T17:50:52+01:00

Een MSP (Managed Service Provider) is een commerciële dienstverlener. De MSP is verantwoordelijk gemaakt om namens een organisatie (een deel van) onderstaande inhuurprocessen uit te voeren:

 1. Capaciteitsplanning
 2. Werving, pre-selectie en pro-active sourcing
 3. Contractmanagement t.a.v. individuele overeenkomsten en/of raamovereenkomsten
 4. Screening
 5. Onboarding, aanmelden van externe medewerkers
 6. Leveranciersmanagement
 7. Dossiervorming
 8. Verrekenen van kosten en centrale facturatie t.a.v. de totale flexibele schil (alle externe inhuur)

De medewerkers van de MSP’er werken meestal op de locatie van de opdrachtgever (inhouse). In de praktijk zijn er verschillende MSP varianten. Indien een MSP’er mensen ter beschikking stelt die in dienst zijn bij de MSP’er (of dochteronderneming) wordt gesproken over een niet onafhankelijke dienstverlener.

Meer informatie over MSP’s voor inhuur van externen

Labor Redimo is een volstrekt onafhankelijk adviesbureau en werkt niet namens of voor MSP/VMS partijen.
Wil je vanuit een onafhankelijk perspectief weten wat past bij jouw organisatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met Corné van der Linde

Definitie externe inhuur. Wat is de definitie van inhuur derden?2017-11-02T09:54:00+01:00

De definitie van inhuur derden (externe inhuur) is volgens ons hetzelfde als de definitie van het inhuren van personeel.

Inhuur van personeel, definitie.

Het inhuren (de inhuur) van personeel (derden) is het inzetten van mensen die 1) niet op jouw loonlijst staan en 2) onder jouw aansturing werken. Het betreft het ter beschikking stellen van medewerkers door een uitlener aan een inlener waarbij de inleenkracht onder leiding en toezicht van de inlener werkt terwijl deze op de loonlijst staat van de uitlener.

Wat is ter beschikking stellen van arbeidskrachten – volgens de wet?
Onder het ter beschikking stellen van arbeidskrachten verstaat de wet ‘het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst verrichten van arbeid.’

Drie elementen van belang:
1. Er is een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere onderneming.
2. De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt hiervoor een vergoeding van de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.
3. De arbeidskracht die ter beschikking is gesteld werkt onder toezicht en leiding van de onderneming aan wie hij ter beschikking is gesteld.

Labor Redimo is een volstrekt onafhankelijk adviesbureau dat organisaties helpt om hun inhuur te verbeteren. Klik op 1 van onderstaande linkjes voor meer informatie/artikelen over het desbetreffende thema.

 

 

Wat is de definitie van inhuur?2017-05-26T11:29:53+01:00

Het inhuren (de inhuur) van personeel is het inzetten van mensen die 1) niet op jouw loonlijst staan en 2) onder jouw aansturing werken. Het betreft het ter beschikking stellen van medewerkers door een uitlener aan een inlener waarbij de inleenkracht onder leiding en toezicht van de inlener werkt terwijl deze op de loonlijst staat van de uitlener.

Wat is ter beschikking stellen van arbeidskrachten – volgens de wet?
Onder het ter beschikking stellen van arbeidskrachten verstaat de wet ‘het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst verrichten van arbeid.’

Drie elementen van belang:
1. Er is een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere onderneming.
2. De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt hiervoor een vergoeding van de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.
3. De arbeidskracht die ter beschikking is gesteld werkt onder toezicht en leiding van de onderneming aan wie hij ter beschikking is gesteld.

Labor Redimo

 

Wat is een marktconform inhuurtarief voor een consultant?2015-12-15T11:37:45+01:00

Wat is een marktconform inhuurtarief voor een consultant? Zie dit nieuwsbericht voor een antwoord op deze vraag. Of kijk op http://www.tarieventool.nl/ voor meer informatie over tools waarmee organisaties tariefafspraken vastleggen.

Zijn mijn contractvoorwaarden tbv inhuur derden volledig en actueel? – contractmanagement2015-08-31T14:20:26+01:00

Neem contact op met Corné van der Linde als je wilt weten wat ons antwoord is op deze vraag.

Wie moet eigenaar zijn t.a.v. ingehuurd personeel? Hr of inkoop?2015-08-31T14:20:39+01:00

Neem contact op met Bertrand Prinsen als je wilt weten wat ons antwoord is op deze vraag.

Hoe richt mijn arbeidspool in?2015-12-15T11:38:07+01:00

Neem contact op met Bertrand Prinsen als je wilt weten wat ons antwoord is op deze vraag.

Hoe integreer ik recruitment en inhuur?2015-12-15T11:38:11+01:00

Neem contact op met Bertrand Prinsen als je wilt weten wat ons antwoord is op deze vraag.

Wat is de juiste verhouding vast/flex? En hoe optimaliseer ik die?2017-05-26T11:29:53+01:00

Wat is de juiste verhouding vast/flex? En hoe optimaliseer ik die? Er is helaas geen standaard antwoord op deze vraag. Dit verschilt per organisatie en zelfs per functie. Elke organisatie zal dit zelf (per functiegroep) moeten bepalen. Een strategische personeelsplanning of ons functieanalyse model helpt daarbij. Zie ook onze nieuwsberichten voor onze opinie en benadering t.a.v. dit vraagstuk.

Tip lees deze artikelen:

https://laborredimo.nl/2010/11/03/flexibiliseren-maar-wel-in-een-keer-goed/
https://laborredimo.nl/2015/06/16/pec-zwolle-en-de-flexibele-schil/

Wil je voor jouw organisatie de ideale vast/flex verhouding bepalen? Zoek je een oplossing en wil je even sparren over de mogelijkheden? Ben je benieuwd of jouw wensen en onze aanpak overeenstemmen? Wil je meer  weten over onze diensten of heb je een andere vraag? Wij nemen graag de tijd voor een goed gesprek. Per telefoon, email of rond de tafel.  Noteer hier je  gegevens en liefst ook het gespreksonderwerp, dan reageren we direct.

Labor Redimo

 

Kan ik mijn recruitment-, en outplacementfees reduceren? Hoe dan?2017-05-26T11:29:53+01:00

Veel organisaties betalen te hoge fees voor recruitment (werving en selectie). De eerste vraag is of je organisatie er beleidsmatig bewust ervoor heeft gekozen om externe bureaus in te schakelen om personeel te zoeken en pre-selecteren. De tweede vraag is of de recruitmentfees in verhouding zijn met de te leveren dienstverlening (inspanning) en risico dat het externe bureau op zich neemt (bijvoorbeeld bij een resultaatsverplichting).

Recruitment-fees betaal je overigens niet alleen aan werving en selectiebureaus. In de marge van een uitzendbureau en detacheerder zijn ook kosten voor de werving en selectie van personeel opgenomen.

Tip: lees het boek: Recruitmentkengetallen van IG en Labor Redimo.

Wil je weten of je een marktconforme vergoeding betaalt voor de werving en selectie van personeel? Zoek je een oplossing en wil je even sparren over de mogelijkheden? Ben je benieuwd of jouw wensen en onze aanpak overeenstemmen? Wil je meer  weten over onze diensten of heb je een andere vraag? Wij nemen graag de tijd voor een goed gesprek. Per telefoon, email of rond de tafel.  Noteer hier je  gegevens en liefst ook het gespreksonderwerp, dan reageren we direct.

Labor Redimo

Hoe krijg ik grip op in en doorstroom van vast, tijdelijk en ingehuurd personeel?2015-08-31T14:19:06+01:00

Klik op deze link en lees onze verschillende berichten en columns over dit onderwerp.
Neem contact op met Bertrand Prinsen als je meer wilt weten over dit onderwerp.

Hoe maak ik mijn inhuur rechtmatig?2015-06-18T12:28:05+01:00

Neem contact op met Siep Scherpel als je wilt weten wat ons antwoord is op deze vraag.

Betaal ik teveel voor ingehuurd personeel?2015-08-31T14:18:58+01:00

Neem contact op met Siep Scherpel als je wilt weten wat ons antwoord is op deze vraag.

Welke systeem (ats vms tm lm) is het beste, hoeveel kost dit?2015-08-31T14:18:51+01:00

Neem contact op met Corné van der Linde als je wilt weten wat ons antwoord is op deze vraag.

Ga naar de bovenkant