Marktplaats inhuur

Home/Marktplaats inhuur

Marktontwikkelingen systemen recruitment en inhuur

Voor de werving en inhuur van personeel zijn er tal van software-oplossingen om het proces te digitaliseren. In de afgelopen 10 jaar is de markt snel veranderd. Door nieuwe behoeften aan bedrijfskant is het aantal systemen en functionaliteiten enorm toegenomen. Onder de leveranciers zien we nieuwkomers, overnames en oude bekenden met nieuwe technologieën. Tijd om [...]

Door |2017-05-26T11:29:51+01:00september 28th, 2015|Geen onderdeel van een categorie, Marktplaats inhuur, Technologie|0 Reacties

Van Post & Pray naar Shop & Hire

Een nieuw bedieningsconcept voor de in-, door- en uitstroom van personeel In het nieuwe bedieningsconcept Shop & Hire staan alle medewerkers en kandidaten in één overzichtelijke ‘digitale winkel'. Managers en recruitmentprofessionals zoeken en selecteren er zelf hun medewerkers (vast en flex) en de inhuurpapierwinkel verloopt grotendeels automatisch. Het werkt sneller en flexibeler dan het traditionele ‘Post [...]

Vinden en binden van personeel met het HR-Marktmodel voor inhuur externen

Een manier om flexibel personeel te vinden en binden is het HR-Marktmodel voor inhuur externen. In deze column een beschrijving van het HR-Marktmodel vanuit het perspectief van de inlenende organisatie. Wat is het Marktmodel? Met het Marktmodel wordt een aanvraag (behoefte) breed en openbaar in de markt gezet. Elke leverancier mag inschrijven op de "interim [...]

Door |2017-05-26T11:29:52+01:00maart 20th, 2012|Broker inhuur externen, Marktplaats inhuur, Sourcingstrategie flex|0 Reacties

Rijkswaterstaat hr inhuur marktplaats projecttecht biedt nieuwe kansen voor MKB en ZZP’ers

Labor Redimo heeft Rijkswaterstaat geadviseerd en ondersteund bij de implementatie van de marktplaats (inhuur) voor project en technisch personeel (ProjectTech). De projecttech marktplaats is de grootste marktplaats van Nederland. Projectleider Jeroen Bargeman legt uit hoe de nieuwe werkwijze is. ProjectTech biedt nieuwe kansen voor MKB en ZZP'ers Rijkswaterstaat huurt jaarlijks voor circa 80 miljoen euro [...]

Door |2017-05-26T11:29:52+01:00november 27th, 2011|Marktplaats inhuur|0 Reacties

Zeven valkuilen bij invoering marktplaatsen voor externe inhuur

Al een aantal jaren doen overheden in Nederland ervaring op met het op een marktplaats-achtige manier van inhuren van externen. Leveranciers van diverse marktplaatssystemen beloven kostenbesparing, kwalitatief goede kandidaten, tevreden interne klanten, grip op externe inhuur, snellere doorlooptijden en een meer gestroomlijnde organisatie. De praktijk van deze marktplaatsen is echter stukken weerbarstiger dan veel leveranciers [...]

Door |2017-05-26T11:29:52+01:00maart 23rd, 2011|Marktplaats inhuur|0 Reacties

Intermediairs en bureaus verplicht achter de (digitale) inhuurportal (marktplaats)

Intermediairs klagen regelmatig over verplichte digitale portals en tussenschakels zoals inhuurdesks. Maar portals en tussenschakels komen niet uit de lucht vallen. Om de vruchten te (kunnen) plukken van kostenreducerende en Operational Excellence trajecten willen inleners van personeel meer grip. Inleenprocessen worden gestroomlijnd en geautomatiseerd. Inhuurdesks worden ingericht om de instroom van personeel te kanaliseren. Met [...]

Door |2017-05-26T11:29:52+01:00november 2nd, 2010|Inhuurproces, Marktplaats inhuur|0 Reacties