Thema’s 2016 van de werving en inhuur van personeel

Labor Redimo heeft in kwartaal 4 van 2015 een vragenlijst uitgezet onder de deelnemers van het Labor Forum. De centrale vraag was met welke onderwerpen de deelnemers in 2016 aan de slag gaan. Het doel was om te inventariseren welke onderwerpen interessant zijn voor de deelnemers van het Labor Forum (agenda 2016). Uiteindelijk hebben 69 deelnemers van 63 verschillende organisaties de vragenlijst ingevuld (profit en non-profit sector). De deelnemers  hebben een Inkoop, HR of recruitment achtergrond. De vragenlijst is niet uitgezet bij commerciële bureaus, bemiddelaars en systeemleveranciers. De aan het onderzoek deelnemende organisaties zijn in zeer uiteenlopende branches actief.

De Labor Forum deelnemers die de vragenlijst hebben ingevuld ontvangen een compleet rapport met de onderzoeksresultaten en toelichting. In dit nieuwsbericht een korte samenvatting. Labor Forum deelnemers die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, kunnen dit alsnog doen. Zij ontvangen dan ook het rapport.

Thema’s inhuur en werving van personeel 2016
Vraag 1 van het onderzoek was welke thema’s t.a.v. de inhuur en werving van personeel in 2016 actueel zijn. Daarvoor had Labor Redimo een lijst opgesteld met 28 mogelijke thema’s. De deelnemers hebben de voor hun relevante thema’s aangeklikt. Op basis van de meeste klikken, is een top 20 samengesteld. Deze top 20 is opgesteld voor deelnemers met een inkoop en HR/Recruitment achtergrond en de totale populatie. De top 5 van de totale populatie is hieronder weergegeven.

Top 5 thema’s t.a.v. inhuur en de werving van personeel in 2016 (# keer aangeklikt)

  1. Wet DBA
  2. Inhuurtarieven (2016, 2017)
  3. HR Inhuurbeleid
  4. Strategische Personeelsplanning (SPP)
  5. Management Informatie en KPI’s

Bij vraag 3 van het onderzoek konden de deelnemers beschrijven welke thema’s prioriteit genoten. Op basis van de prio top 3 is een top 5 opgesteld met de thema’s die door de deelnemers het vaakst zijn genoemd.

Top 5 thema’s inhuur en werving van personeel in 2016 met de allerhoogste prioriteit

  1. Strategische Personeelsplanning (SPP)
  2. Wet DBA
  3. Visie, beleid, strategie
  4. Inhuurtarieven (2016, 2017)
  5. Procesinrichting inhuur

Op basis van de onderzoeksresultaten concluderen wij dat organisaties in 2016 aan de slag gaan met strategische personeels planning (SPP), de wet DBA en het ontwikkelen van een visie, beleid, strategie op het gebied van de werving en inhuur van externe medewerkers. Deze drie thema’s hebben een duidelijke relatie met elkaar. Organisaties voelen de urgentie en het belang om met een antwoord te komen op de vele ontwikkelingen in de markt. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om veranderingen door te voeren t.a.v. de manier waarop de werving en inhuur momenteel is geregeld en de verhouding tussen vast/flex per doelgroep aan te passen.