Hoe krijg ik grip op inhuur? Veel HRM- en inkoopdirecteuren vragen zich dit af. Waarom is dit onderwerp actueel? En waarom is dit een machtig wapen? In deze column krijgt u antwoord op de eerste vraag.

“Grip op inhuur?” Hoe organiseer ik dat?
Er zijn aanleidingen voldoende om verbeterprojecten te starten met als doel “grip op inhuur”. Want bij veel organisaties is dit niet professioneel geregeld en kan er veel worden verbeterd. Maar hoe realiseer je grip op inhuur? Wij hebben de ervaring dat grip begint met een goede sourcingstrategie voor inhuur.

Een goede sourcingstrategie is een randvoorwaarde voor een organisatie om te beschikken over de juiste medewerkers (en kennis), op de juiste tijd en plaats tegen de juiste kosten op basis van de juiste voorwaarden. Kortom: grip op inhuur.

In een goede sourcingstrategie zijn de belangen van 1) de organisatie 2) de managers en 3) HR en Inkoop volledig in balans. Sommige kaders kunnen door stafeenheden zoals finance, inkoop of HR top-down worden opgelegd aan de organisatie. En ook een uniform proces is mogelijk. Maar wanneer er teveel top-down wordt opgelegd zoals de selectie van leveranciers, gaat het fout. Met allerlei ongewenste effecten en onnodige risico’s als gevolg. Een goede balans vinden is lastig. Zeker wanneer er een (onnodige) stammenstrijd is tussen HR en inkoop over dit thema.

Samen met de lijn een goede en slimme sourcingstrategie opstellen, is een belangrijke randvoorwaarde voor grip. Het inkopen van medewerkers is moeilijker dan het inkopen van potloden en ook veel belangrijker voor de organisatie. Het vinden van de juiste balans in de aanpak, inhuurbeleid en verbetermaatregelen verdient uw aandacht!

Wat is nu eigenlijk een sourcingstrategie? Een sourcingstrategie geeft antwoord op drie vragen:
1. Welke clusters van functies (behoefte) kan ik definiëren?
2. Waar haal ik gekwalificeerd tijdelijk personeel vandaan?
– Welk sourcingsmodel?
– Welke bureaus hebben deze mensen in dienst of in hun netwerk?

3. Hoe wil ik het operationeel gezien organiseren?
– Welke systeemondersteuning is noodzakelijk?
– Welke flexconstructie past hierbij?

Organisaties die gezamenlijk de juiste antwoorden op bovenstaande vragen vinden, en deze strategie geïmplementeerd krijgen, hebben de juiste basis gecreëerd voor “grip op inhuur”.

Tot slot een kritisch advies voor inleners van personeel. Het essentieel om zelf de regie te behouden op het bepalen van uw sourcingstrategie. Laat deze dan ook niet bepalen door uw MSP’ers, inhouse bureau, brokers, etc. Goed personeel is de kritische succesfactor van uw organisatie. En verdient ongekleurde aandacht. Een MSP’er, broker en/of bureau dient te handelen binnen de beleidsmatige kaders die u bepaalt. Blijf baas in eigen huis.

Wilt u meer weten over waarom grip op inhuur een actueel thema is? Of waarom het een machtig wapen is? Lees dan ons andere columns over dit thema.

Labor Redimo is een onafhankelijk adviesbureau en helpen organisaties bij het verkrijgen van grip op inhuur. Vanuit deze onafhankelijke positie helpen wij u met het selecteren en implementeren van VMS, MSP, brokers, inhouse constructies en tariefsafspraken. Wij zijn volstrekt onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid is noodzakelijk om te garanderen dat wij alleen die oplossingen adviseren die voor de organisatie van toegevoegde waarde zijn.