Hoe krijg ik grip op externe inhuur? Veel HRM en inkoopdirecteuren vragen zich dit af. Waarom is dit onderwerp zo actueel? Hoe krijgen inleners van personeel echt grip op inhuur? En waarom is dit een machtig wapen? In deze column krijgt u antwoord op de derde vraag.

Waarom is “grip op externe inhuur” een actueel thema?

Grip op inhuur biedt enorme kansen. Betere mensen, lagere kosten, lagere risico’s, minder gezeur en betere processen. Kortom slagkracht voor de organisatie! HR en inkoopdirecteuren kunnen scoren met dit onderwerp. Onderstaand een opsomming van een aantal belangrijke redenen:

  1. De economische omstandigheden en blijvende druk op budgetten, behoeft dit nog een toelichting?
  2. Belang en volume van inhuur neemt toe binnen organisaties. Vanuit alle vakdisciplines (stafafdelingen) is er aandacht voor de groeiende flexibele schil.
  3. Rigide en ouderwetse arbeidsvoorwaarden voor de vaste medewerkers veroorzaakt een (ongewenste) vlucht naar flex. Behoeft dit nog een toelichting?
  4. Organisaties willen lagere inleenrisico’s. Fictieve dienstverbanden, boetes, ook de verantwoordelijkheid dragen voor ingehuurde medewerkers, verlies van intellectueel eigendom, inleenaansprakelijkheid zijn risico’s die steeds vaker opspelen. Directies worden steeds alerter op inhuur.
  5. Invloed van OR en vakbonden. Bij reorganisaties en sociale plannen worden steeds vaker afspraken gemaakt over de ingehuurde medewerkers. De werkgever / inlener zal de afspraken met de vakbonden nakomen. En daarvoor is grip op de instroom van ingehuurde medewerkers noodzakelijk.

“Grip op de klant” vs “Grip op inhuur”

Het traditionele uitzenden/detacheren en doorlenen loont steeds minder. Bureaus zijn dan ook op zoek naar nieuw verdienmodellen. MSP, inhouse- en brokerconstructies leveren bureaus meer omzet, hogere marges en grip op de klant op. Alle marketing en saleskracht van commerciële (uitzend)bureaus wordt ingezet om hun “nieuwe” propositie onder de aandacht te brengen.
Vanzelfsprekend zijn er legio gevallen te benoemen waarbij de komen de belangen van deze dienstenaanbieders overeenkomen met de inhurende organisatie. Om er echter voor te zorgen dat in alle gevallen de belangen van de inhurende organisatie gediend worden, is het essentieel om zelf de regie te houden op inhuur.

Meer weten over grip op inhuur?

We hebben u een aantal van de voornaamste redenen gegeven waarom “grip op inhuur” een actueel thema is. Wilt u meer weten hoe u grip op inhuur verkrijgt? Of waarom het een machtig wapen is? Lees dan ons volgende columns.

Labor Redimo is een onafhankelijk adviesbureau en helpen organisaties bij het verkrijgen van grip op inhuur. Vanuit deze onafhankelijke positie helpen wij u met het selecteren en implementeren van VMS, MSP, brokers, inhouse constructies en tariefsafspraken. Wij zijn volstrekt onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid is noodzakelijk om te garanderen dat wij alleen die oplossingen adviseren die voor de organisatie van toegevoegde waarde zijn.