Hoe krijg ik grip op inhuur? Veel HRM en inkoopdirecteuren vragen zich dit af. Waarom is dit onderwerp actueel? Hoe krijgen inleners van personeel echt grip op inhuur? En waarom is dit een machtig wapen? In deze column krijgt u antwoord op de laatste vraag.

Waarom is “Grip op inhuur” een machtig wapen?
Organisaties met grip op ingehuurd personeel hebben een machtig wapen in handen. Mensen zijn immers de kritische succesfactor voor organisaties. Organisaties kunnen excelleren met de juiste mensen, sneller bewegen, kosten flexibeler maken.

Goede voorbeelden zijn organisaties die samen met hun flexibele partners nieuwe business modellen neerzetten, organisaties die meer business binnenhalen door hun enorme opschaalcapaciteit, verbanden van ZZP’ers die samen bouwprojecten realiseren, of organisaties die door hun strategische flexibele schil de crisis overleven.

Slechte voorbeelden zijn er helaas ook. Ingehuurde medewerkers die de organisatiecultuur om zeep helpen, met het intellectueel eigendom ervandoor gaan, (te) vaste medewerkers die de organisatie inflexibel maken en de personele kosten die te inflexibel en/of te hoog worden.

Organisaties met grip op inhuur (beter nog instroom) kunnen snel de juiste kennis en capaciteit mobiliseren en hun personele kosten verlagen en/of flexibiliseren. In een omgeving waar veranderingen steeds sneller gaan, is dit een machtig wapen. Zeker omdat veel van uw concurrenten dit nog niet voor elkaar hebben.

Gezien bovenstaande zou de verwachting zijn dat organisaties veel aandacht geven aan hun instroom/inhuurbeleid. Dit is echter niet het geval. Het instroom-, en inhuurbeleid staat bij de meeste organisaties nog in de kinderschoenen. Zeker wanneer het gaat om integrale instroom van vaste en flexibele medewerkers. Dit biedt veel kansen voor organisaties! Grip op inhuur biedt u slagkracht. Een machtig wapen.

Labor Redimo is een onafhankelijk adviesbureau en helpen organisaties bij het verkrijgen van grip op inhuur. Vanuit deze onafhankelijke positie helpen wij u met het selecteren en implementeren van VMS, MSP, brokers, inhouse constructies en tariefsafspraken. Wij zijn volstrekt onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid is noodzakelijk om te garanderen dat wij alleen die oplossingen adviseren die voor de organisatie van toegevoegde waarde zijn.