Op 16 oktober 2019 heeft een voorzieningenrechter geoordeeld dat de ‘MSP-aanbesteding’ van gemeente Eindhoven voor de inhuur van tijdelijk personeel, niet in strijd is met de aanbestedingswet.

Corné van der Linde van Labor Redimo, betrokken bij de MSP-aanbesteding als Senior Adviseur voor Gemeente Eindhoven, stelt dat de uitspraak de markt duidelijkheid geeft over de rechtmatigheid van de MSP-oplossing. Wanneer aanbestedende diensten kiezen voor een MSP-oplossing moeten zij wel hun huiswerk doen. Volgens Van der Linde is de kern van deze zaak dat de voorwaarden op basis waarvan de nadere overeenkomsten worden verstrekt, goed en in voldoende mate zijn vastgelegd in de concept raamovereenkomst, het programma van eisen en prijzenblad. Hij adviseert aanbestedende diensten om het vonnis goed te bestuderen. Beoordeel voor publicatie van een Broker of MSP aanbesteding of de voorwaarden in voldoende mate zijn vastgelegd.

Gemeente kiest voor MSP

Gemeente Eindhoven heeft gekozen voor een “MSP” die zal zorgdragen voor het ter beschikking stellen van (tijdelijk) extern personeel en enkele bijbehorende diensten. Op 14 maart 2019 heeft de gemeente een Europese openbare aanbesteding ‘MSP Gemeente Eindhoven’ aangekondigd op TenderNed. Het doel van de aanbesteding is het sluiten van één raamovereenkomst met een dienstverlener die gaat optreden als MSP en zorgt voor de terbeschikkingstelling van tijdelijk/extern personeel voor de gemeente Eindhoven. Op 16 juli 2019 heeft de gemeente op TenderNed medegedeeld dat de aanbestedingsprocedure  opgeschort in afwachting van het vonnis (het kort geding aangespannen door Maandag).

Bezwaren Maandag

Volgens Maandag voldeed de gekozen MSP-inrichting niet aan de aanbestedingswet. Een groot deel van de nadere overeenkomsten zou niet aanbesteed worden. Daarnaast betoogde Maandag dat de gekozen MSP inrichting oneerlijke concurrentie zou opleveren en was het bureau van mening dat een bepaalde geschiktheidseis onredelijk was.

Gemeente Eindhoven in het gelijk gesteld

De voorzieningenrechter oordeelde dat de gemeente niet in strijd handelt met de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht door de aanbesteding in te richten zoals zij heeft gedaan met een raamovereenkomst, de concurrentie voldoende is gewaarborgd en dat de gemeente conform de bepalingen in de Gids Proportionaliteit handelt. De voorzieningenrechter stelt de gemeente op alle punten in het gelijk.

Vervolg MSP-aanbesteding

Van der Linde is tevreden dat naast het direct aanbesteden van raamcontracten, de DAS, deze MSP-oplossing beschikbaar blijft voor aanbestedende diensten. Aanbestedende diensten kiezen bewust voor een oplossing die het beste past bij hun organisatie. Uit de praktijk en dit kort geding blijkt duidelijk dat de voorwaarden echter zeer zorgvuldig opgesteld moeten worden vanuit het perspectief van rechtmatigheid en transparantie.  Gemeente Eindhoven kan de MSP-aanbestedingsprocedure voortzetten.

Klik hier voor de uitspraak.