DBA ZZP

Home/DBA ZZP

Wat zijn de thema’s t.a.v. inhuur en werving van personeel in 2016?

Thema's 2016 van de werving en inhuur van personeel Labor Redimo heeft in kwartaal 4 van 2015 een vragenlijst uitgezet onder de deelnemers van het Labor Forum. De centrale vraag was met welke onderwerpen de deelnemers in 2016 aan de slag gaan. Het doel was om te inventariseren welke onderwerpen interessant zijn voor de deelnemers van het Labor Forum (agenda 2016). Uiteindelijk [...]

Aan de slag met de ZZP-wet DBA?

De stemming over de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) is voorzien op 26 januari. In de huidige vorm heeft de wet een grote impact op de inzet van ZZP’ers. Welke voorbereidingen moet ik als organisatie treffen? En wat kan of moet ik doen als de wet wordt aangenomen? Voortgang Afgelopen dinsdag heeft een commissie [...]

Door |2017-05-26T11:29:51+01:00december 3rd, 2015|Broker inhuur externen, DBA ZZP, ZZP inhuur|0 Reacties

Waterschap Scheldestromen, Labor Redimo adviseert broker voor externe inhuur

Transparantie, gelijke kansen voor iedereen en inhuurrisico's beperken Evelien Lievens, bedrijfsmedewerker en Michiel Pouwer, teamleider Ingenieursbureau en adjunct-afdelingshoofd Ingenieursbureau Waterschap Scheldestromen. op 13 januari 2016 Ons personeelsbestand bestaat voor 30% uit professionals die we op flexibele basis inhuren. Dit is een bewuste keuze. Zo kunnen we op- en afschalen als het nodig is of heel [...]

MSP externe inhuur, Labor Redimo adviseert Gemeente Emmen

Gemeente Emmen stapt als eerste over op MSP voor inhuur derden De gemeente Emmen heeft vorig jaar gekozen voor een MSP (Managed Service Provider) voor de flexibele inhuur van personeel. Alle inhuur van personeel is gecentraliseerd en verloopt nu via deze MSP. In de bijbehorende aanbestedingsprocedure werd gekozen voor Solvus als leverancier, waarmee een driejarig [...]

Door |2017-05-26T11:29:51+01:00december 2nd, 2015|Broker inhuur externen, DBA ZZP, Technologie|0 Reacties

800.000 ZZP’ers, brokers en opdrachtgevers in onzekerheid

In mei 2014 startte het Interdepartementaal Beleidsonderzoek een onderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Zij bevestigen dat de huidige situatie rondom de fiscale/wettelijke positie van de ZZP'ers confuus is. De hoop was dat (op basis van dit onderzoek) het kabinet met een visie en nieuw beleid zou komen. Helaas is de coalitie verdeeld en hebben de PVDA en VVD het [...]

Door |2017-05-26T11:29:51+01:00oktober 7th, 2015|DBA ZZP, ZZP inhuur|0 Reacties

Opletten bij inzet van zzp’ers onder leiding en toezicht

Nederland moet blij zijn met inmiddels 1 miljoen zzp'ers. ZZP'ers investeren in zichzelf om inzetbaar te blijven, krijgen geen ww, creëren enorm veel extra business voor accountants, verzekeringsbedrijven, de belastingdienst krijgt veel zzp-BTW van instanties die geen BTW mogen verrekenen, et cetera. Bedrijven en organisaties kunnen capaciteit en expertise snel inzetten en laten uitstromen waarmee [...]

Door |2017-05-26T11:29:51+01:00juli 10th, 2015|DBA ZZP, MSP inhuur externen, ZZP inhuur|0 Reacties

Ik loop geen enkel inleenrisico Toch?!

Check de risico-index van uw eigen organisatie. Slechts 10% van de opdrachtgevers zegt zeker te weten dat hij gevrijwaard zijn van risico’s die voortvloeien inleen van personeel. Tijd voor een kritische kijk op … Veel opdrachtgevers denken te zijn gevrijwaard tegen risico's die voortvloeien uit de inleen van personeel. Maar is dat ook zo? Tijd [...]

Door |2017-05-26T11:29:51+01:00juni 16th, 2015|DBA ZZP, Inleenaansprakelijkheid, ZZP inhuur|0 Reacties