Check de risico-index van uw eigen organisatie. Slechts 10% van de opdrachtgevers zegt zeker te weten dat hij gevrijwaard zijn van risico’s die voortvloeien inleen van personeel. Tijd voor een kritische kijk op …

Veel opdrachtgevers denken te zijn gevrijwaard tegen risico’s die voortvloeien uit de inleen van personeel. Maar is dat ook zo? Tijd om dit voor jouw organisatie goed uit te zoeken.
De laatste maanden is nieuwe wetgeving door Asscher doorgevoerd. En hij is nog niet klaar. Onlangs verklaarde hij de oorlog aan Payroll bedrijf Tentoo, en dreigde met aanvullend beleid ten aanzien van payroll. Ook de belastingdienst zit niet stil. Zij wil meer geld binnenhalen. De zelfstandigsheidsaftrek en controles op fictieve dienstverbanden liggen onder de loep. Een ding is zeker, door nieuwe wetgeving en beleid van de overheid wordt het risico nagenoeg volledig bij de opdrachtgever gelegd.
Het probleem is dat de opdrachtgever aansprakelijk is gemaakt, voor iets waar ze nooit volledig grip op kunnen hebben. Als de inzet en inkoop van personeel nou vergelijkbaar was met potloden, kleding of iPhones uit China dan was het eenvoudig te regelen… maar… mensen zijn geen potloden. Een organisatie doet zaken met honderden juridische entiteiten om de personele behoefte in te vullen. Veel personeel wordt bewust doorgeleend. Bij een gemiddeld IT project (ook bij de overheid), worden bureaus, brokers, zzp’ers, et cetera ingezet om het project bemand te krijgen. En de opdrachtgever, die is nu aansprakelijk voor alles wat fout gaat in de keten. Ook als het organiseren van inleen is uitbesteed is aan een broker of MSP dienstverlener.
Opdrachtgever zijn (nog meer) aansprakelijk gemaakt voor de juiste betaling van personeel en belastingdienst. Waneer bureaus hun mensen niet conform caobetalen, is de inlener aansprakelijk. Als een bureau of zzp’er geen belasting betaalt, is de inlener aansprakelijk. Als de zzp’er of belastindienst een fictief dienstverband claimt, is de inlener aansprakelijk. Als de inlener niet goed afspiegelt ten aanzien van een payrollkracht en een medewerker in loondienst, is de inlener aansprakelijk. Als de inlener wijzigingen in de eigen cao niet goed doorgeeft aan de bureaus, is de inlener aansprakelijk.

Goed geregeld
Veel opdrachtgevers denken dat ze de risico’s contractueel goed geregeld hebben. “Wij hebben de MSP/ het bureau vollledig aansprakelijk gemaakt, zij vrijwaren ons”. En dan de praktijk. De meeste contracten zijn niet aangepast naar aanleiding van gewijzigde wetgeving of bevatten subtiele verwoorde doch belangrijke beperkingen ten aanzien van vrijwaring en aansprakelijkheid. Het lukt bijna geen enkele organisatie om alle risico’s bij de bureaus/broker te beleggen. Ook al kan je je organisatie bijna niet volledig vrijwaren, is het belangrijk om serieus te kijken of jouw contractuele afspraken en het inleenproces volledig en correct zijn afgestemd op de nieuwe wetgeving. Dat wat je kan doen, moet je wel goed doen. Anders loopt je organisatie onnodig veel risico.
Ben jij binnen je organisatie verantwoordelijk voor inleen? Doe dan eens deze eenvoudige steekproef. Controleer of jouw contracten duidelijke afspraken/bepalingen bevat ten aanzien van onderstaande drie vragen. Is het antwoord van je organisatie: “nee”, “weet ik niet” of “dat moet ik nakijken…” dan is er werk aan de winkel.

Doe een de volgende steekproef in je organisatie, controleer of het goed is geregeld:

  1. Wordt het gecontracteerde bureau/broker expliciet verplicht om betalingen op de G-rekening van toeleveranciers door te storten op de g-rekeningen van deze toeleveranciers?
    a. Moet het gecontracteerde bureau dit ook (back-to-back) contractueel afspreken met de toeleveranciers in de derde/vierde/vijfde lijn?
    b. Is het bureau contractueel verplicht om schriftelijk te melden wanneer mensen worden doorgeleend, zzp’er zijn?
  2. Staat in het contract met het bureaus/brokers/msp dat personeel conform de cao betaald moet worden? En dat het bureau aansprakelijk is indien dit niet het geval is?
  3. Is beschreven wie verantwoordelijk is voor (de controle van) een correcte beschrijving van de werkzaamheden op een VAR? Alleen het hebben/registreren van een VAR is volstrekt onvoldoende.

De overheid wil mensen werk en zekerheid bieden. Oneigenlijke flexconstructies wil ze verbieden. Deze gedachte is goed maar de nieuwe wetgeving heeft veel ongewenste bijwerkingen. Het raakt de inzet van zzp, uitzendkrachten, gedetacheerden en ook consultants. Voor de bijwerkingen die bekend zijn, kunnen oranisaties maatregelen treffen om maximale vrijwaring te behouden. Sommige bijwerkingen zijn nog onbekend of niet te voorkomen.