Transparantie, gelijke kansen voor iedereen en inhuurrisico’s beperken

Evelien Lievens, bedrijfsmedewerker en Michiel Pouwer, teamleider Ingenieursbureau en adjunct-afdelingshoofd Ingenieursbureau Waterschap Scheldestromen. op 13 januari 2016

Ons personeelsbestand bestaat voor 30% uit professionals die we op flexibele basis inhuren. Dit is een bewuste keuze. Zo kunnen we op- en afschalen als het nodig is of heel specialistische kennis die noodzakelijk is bij projecten tijdelijk inschakelen’, vertelt Evelien Lievens, bedrijfsmedewerker Ingenieursbureau Waterschap Scheldestromen.

Michiel Pouwer, teamleider Ingenieursbureaus en adjunct-afdelingshoofd Waterkeringen: ‘We werken binnen ons team met een ondercapaciteit en huren capaciteit en expertise in. Daarbij hebben we ervoor gekozen mensen aan te trekken die tijdelijk onderdeel worden van ons team. Dat vinden we belangrijk, dan houden we zelf meer de regie en ontstaat er een bijna collegiale band. Dat werkt bijzonder prettig.’

Onduidelijkheid over marges

‘We vinden het belangrijk dat alle professionals die wij binnen het Ingenieursbureau van Waterschap Scheldestromen nodig hebben een gelijke kans maken op een opdracht. Bovendien willen we inhuurrisico’s uitsluiten en transparantie in tarieven. Tot voor kort liepen we aan tegen het feit dat we via de bureaus met wie we samenwerkten niet altijd de kandidaat konden krijgen die nodig was. Ook was er soms onduidelijkheid over marges en risico’s. Dat wilden wij anders. We trokken er tijd voor uit om goed met elkaar na te denken over onze wensen. Transparantie, gelijke kansen voor iedereen en inhuurrisico’s beperken waren voor ons de belangrijkste prioriteiten. Met die wensenlijst schreven we een aanbesteding uit. Alle inschrijvingen zijn op basis van vooraf gestelde criteria beoordeeld waarbij Myflex (onderdeel van Brainnet) als beste uit de bus kwam. Sindsdien hebben wij meer controle over ons inhuurproces. Wij zijn tevreden over onze keuze en de samenwerking met Myflex’, aldus Evelien.

Myflex detacheert geen eigen mensen

Myflex heeft geen mensen in dienst die zij detacheren. Michiel: ‘Als wij een specialist nodig hebben, zet Myflex onze aanvraag uit in de markt en zoeken zij

actief voor ons naar kandidaten die aan het profiel voldoen. Omdat Myflex geen eigen mensen detacheert, hebben zij geen belang bij welke kandidaat wij selecteren. Wel geven zij advies en bieden ze ons via een benchmark inzicht in gemiddelde tarieven, maar de selectie en de keuze voor de kandidaat ligt bij ons. Bovendien rekenen we af met een vaste vergoeding per kandidaat en werken we niet met marges. Dat is dus 100% transparant.’ ‘Door deze werkwijze krijgen alle professionals even veel kans om bij ons aan een opdracht te werken, bovendien komen wij nu in contact met kandidaten die wij anders nooit hadden gezien. We hebben ondertussen met succes deskundigen in huis kunnen halen’, legt Evelien uit.

Gerust gevoel

Het beperken van inhuurrisico’s stond ook hoog op de prioriteitenlijst van Waterschap Scheldestromen. Evelien: ‘Wij zijn een overheidsorgaan en het belang is groot. De Zeeuwse burger is voor zijn veiligheid afhankelijk van de kwaliteit waarmee wij onze taken uitvoeren. Daarom vragen wij de beste mensen die voldoen aan de juiste kwalificaties en die werken volgens de juiste wet- en regelgeving. Dat is voor ons essentieel. Het moet gewoon kloppen. Myflex heeft verregaande kennis op het gebied van wet- en regelgeving rondom inhuur en risicomanagement. Dat geeft ons een gerust gevoel.’

Waterschap Scheldestromen investeert in 2016 circa 50 miljoen euro in Zeeland. De taken van Waterschap Scheldestromen zijn het beheer van circa 4.000 kilometer buitenwegen in Zeeland, de zorg voor schoon water in sloten en kreken, de zorg voor de veiligheid van dijken en duinen en het zorgen voor voldoende water in sloten en kreken in Zeeland. Ook zuivert ze het afvalwater van burgers en bedrijven. Dit gebeurt met 16 zuiveringsinstallaties verspreid over Zeeland.

Bron: nieuwsbericht Brainnet over de nieuwe samenwerking met Scheldestromen.