In mei 2014 startte het Interdepartementaal Beleidsonderzoek een onderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Zij bevestigen dat de huidige situatie rondom de fiscale/wettelijke positie van de ZZP’ers confuus is. De hoop was dat (op basis van dit onderzoek) het kabinet met een visie en nieuw beleid zou komen. Helaas is de coalitie verdeeld en hebben de PVDA en VVD het onderwerp “geparkeerd”.

De VVD en PVDA willen zich met het oog op de verkiezen duidelijk profileren. De PVDA wil het aandeel flex in totaliteit fors terugdringen. Daarbij verdedigen zij de belangen van een klein deel van de ZZP populatie die relatief eenvoudige werkzaamheden uitvoeren. Zie bijvoorbeeld het bericht van Mei Li Vos. De VVD wil het aandeel flex behouden of vergroten en richt zich vooral op de hoger opgeleide ondernemers. Zie dit VVD bericht. Deze profileringsdrang gericht (elk) op een beperkt deel van de ZZP populatie maakt de kans groot dat er toch nog meer on-gebalanceerde wetgeving en doorgeschoten maatregelen komen. Een voorbeeld hiervan is de DBA wet. Of het voorstel van de PVDA om de werknemerspremies te verlagen met als doel het ZZP-schap onaantrekkelijker te maken.

De komende tijd zullen er proefballonnetjes, losse maatregelen en nieuwe wetgeving vanuit verschillende partijen en los opererende departementen gelanceerd worden. In potentie kan dit alle ZZP’ers, brokers en opdrachtgevers raken. Dit creëert onzekerheidEen voorbode is een overeenkomst t.a.v. de ziektewet. Wat krijgt de PVDA daarvoor terug? Wat gaat er gebeuren met de zelfstandigenaftrek? Wat gaat er gebeuren met de sociale premies? Waar gaat de fiscus precies op letten met betrekking tot de modelovereenkomsten (DBA)?

Duidelijkheid, een integrale visie en gerichte oplossingen voor de gehele arbeidsmarkt (vast en flex) is wat het Kabinet moet bieden. Helaas moeten hierop worden gewacht tot (in elk geval) na de verkiezingen. Hierdoor laat het Kabinet 800.000 mensen, honderden bemiddelaars en duizenden opdrachtgevers (voorlopig) achter in onzekerheid.

Lees het rapport: eindrapport-ibo-zelfstandigen-zonder-personeel zzp okt 2015

Aan de slag met de wet DBA t.a.v. de inzet van zzp’ers? Lees dit ZZP-stappenplan.

Opdrachtgevers kunnen voor meer informatie over de inzet van ZZP’ers en de wet DBA (waaronder de modelovereenkomsten) contact opnemen met Bertrand Prinsen.