Om ervoor te zorgen dat de business zijn werk goed kan doen, is het belangrijk dat de in-, door- en uitstroom van personeel
goed georganiseerd is. Vooruitstrevende bedrijven beseffen dit én hebben het vermogen in rap tempo te professionaliseren. Bedrijven als Philips en Alliander werken daarom met een integrale- en samenhangende aanpak voor de planning, werving en ontwikkeling van hun totale workforce. Hiermee kunnen ze sneller, efficiënter en effectiever schakelen dan hun concurrenten in hun eigen markt en op de arbeidsmarkt.

Alles gaat sneller

Intern en extern personeel stroomt organisaties in, door en uit. Dit is een eeuwenoud en continu proces in elke organisatie. Maar alles gaat tegenwoordig heel snel. We werken projectmatiger en organisaties moeten sneller kunnen reageren op veranderingen. Tegelijkertijd vraagt de business om efficiëntere processen, kortere doorlooptijden en een passende organisatiestructuur en sturing. Daarbij is het de laatste jaren steeds moeilijker geworden om personele stromen goed en rechtmatig te organiseren. Denk aan de veranderingen op de arbeidsmarkt en een groot aantal (ingrijpende) wijzigingen in wet- en regelgeving.

Maar wat is Total Workforce Management (TWM)?  

TWM is een aanpak om de in-, door- en uitstroom van je personeel integraal en samenhangend te organiseren voor het:

 1. plannen,
 2. werven & selecteren,
 3. inzetten,
 4. en duurzaam inzetbaar houden van je totale workforce.

Het geeft bedrijven een voordeel in de markt waarin ze opereren en op de huidige arbeidsmarkt die ronduit complex te noemen is. Je kijkt integraal en samenhangend naar al het personeel in jouw organisatie. Alle juiste mensen in je organisatie (staf en business) zijn betrokken en werken samen. De harde componenten van TWM zijn HR Beleid (vast & flex), werkprocessen, HR Technologie, organisatie-inrichting, bemensing en besturing.

Waarom werken Philips en Alliander aan TWM?

Het maakt hun organisaties effectiever en efficiënter. Met TWM heb je realtime inzicht in je huidige personeelsbestand en de totale personele behoefte van je organisatie. De kwaliteit van sturing op je bedrijfsplannen, budgettering en planning verbetert sterk. Waardoor het management en de business snellere en betere besluiten kunnen nemen.

Voordelen van TWM zijn:

 • Je hebt alle personele stromen inzichtelijk
 • Het stelt je beter in staat om op tijd en sneller de juiste mensen aan te trekken, tegen lagere kosten en minder risico’s.
 • TWM is flexibel bij op en afschalen van resources zonder kwaliteit te verliezen. Succes zit niet in vast óf flex. Succes zit in de juiste mensen.
 • De basisprocessen en HR Technologie zijn op orde (recruitment, inhuur, onboarding, enz.)
 • Verandering in sturing & governance; van sturing op FTE én budget naar sturing op budget.
 • Je kan sneller oplossingen bedenken en invoeren als je bedrijfsdoelstellingen veranderen of bij wijzigingen in wet- en regelgeving.

Voorbeeld Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Nieuwe wetgeving zoals de WAB had/heeft een zeer brede impact. De wet raakte alle contractvormen: (on)bepaalde tijd, oproep, payroll, uitzend- en detacheringscontracten en alle diensten met een hoge urencomponent. Om de impact van nieuwe wetgeving te bepalen en sneller beleidskeuzes te maken, is data benodigd (data-driven decision making). Organisaties met een TWM programma beslissen en implementeren aantoonbaar sneller. Dit komt omdat zij een realtime inzicht hebben in alle contractvormen en SOW spend per afdeling. Dit helpt bij:

 1. (CAO) onderhandelingen
 2. Het maken van prijsafspraken
 3. Bepalen van budgetten,
 4. Identificatie contraten, scope bepaling
 5. Opstellen van een implementatieplan
 6. Nieuw beleid laten doorvoeren door de recruitment- en inhuurfunctie en HR-services.

Waar staat jouw organisatie?

Worstel jij anno 2020 met het boven tafel krijgen van cijfers over de kosten per contractvorm? Of van je huidige en historische verhouding vast/ flex of het aantal ZZP’ers in je organisatie? Grote kans dat je, net zoals Philips en Alliander, eerst moet werken aan het volwassen maken van jouw recruitment- en inhuurfunctie. TWM bereik je niet in een keer. Omdat Philips, Alliander en vele andere bedrijven deze route al hebben genomen, kan je van hun ervaringen gebruikmaken om sneller naar een samenhangende en integrale aanpak voor jouw totale workforce toe te werken.

Stap voor stap

Om de stappen naar TWM te zetten, hebben wij volwassenheidsmodellen ontwikkeld waarmee we bepalen waar je organisatie staat en welke stappen je nog kunt zetten:

√ Werving van vast personeel op orde;

√ Externe inhuur op orde;

√ Onboarding op orde;

√ Integraal Instroom Management (Total Talent Acquisition);

√ Total Workforce Management.

Als helder is waar je staat, bepaal je wat realistische ambities zijn en kies je bewust voor acties en verbeteringen, die je een stapje hoger brengen in het model. Wees reëel in je ambities en ga geen grote veranderplannen invoeren als je organisatie er nog niet klaar voor is. We zien te vaak bij organisaties bij wie de volwassenheid nog laag is en toch bezig zijn met hele grote veranderingen, dat dit veel onrust geeft en de veranderingen niet haalbaar zijn.

Neem gerust contact op met een van onze adviseurs als je de mogelijkheden voor jouw situatie eens nader wilt bespreken.

Lees verder over:

 1. Optimaal ontsluiten van de arbeidsmarkt: maak de stap naar TTA
 2. Versterk je strategische positie met Total Workforce Management: ontwikkel HR beleid voor al je werknemers
 3. Waarom werken bedrijven zoals Philips en Alliander aan Total Workforce Management?

Roeland van Laer, Senior Adviseur TWM