Wat houdt inleenaansprakelijkheid eigenlijk in? Als u arbeidskrachten inleent, bent u aansprakelijk voor onbetaald gebleven loonbelastingschulden, premies volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage ZVW en premies werknemersverzekeringen, maar ook de onbetaald gebleven omzetbelasting die de uitlener had moeten betalen, voor de voor u verrichte werkzaamheden. Veel bedrijven denken dat inleenaansprakelijkheid alleen geldt voor personeel in de techniek. Maar dan vergist men zich, inleenaansprakelijkheid geldt voor alle inleen / inhuur.

Vanuit de uitleenbranche wordt nu vaak aangegeven dat het NEN 4400-1 certificaat hiervoor zekerheid biedt. Wij zijn van mening dat deze certificering een goede zaak is. Het biedt echter geen volledige zekerheid voor inleenaansprakelijkheid. Het geeft wel een duidelijk signaal dat de partijen die dit certificaat hebben, in ieder geval tot aan de laatste audit, hun zaken goed voor elkaar hadden. Dat laatste is dan ook het nadeel van de NEN 4400-1 certificering. Namelijk dezelfde beperking die voorheen de SFT, VRO, verklaringen belastingdienst, accountantsverklaringen, etc. ook allemaal hebben/hadden. Het betreft alleen zekerheid achteraf.

En die zekerheid achteraf zegt, zeker in de huidige financiële crisis, niet zoveel. Twee maanden te weinig inkomsten is voor sommige bureaus al genoeg om failliet te gaan. De enige oplossing voor volledige zekerheid, is om te storten op een G-rekening (straks wordt dit het depotstelsel). Als een groot genoeg deel van de factuur op deze G-rekening wordt gestort, is het bedrijf, in ieder geval voor dat deel, gevrijwaard. De claim die u dan eventueel nog kan krijgen, is meestal te verwaarlozen.

Zoals aangegeven vinden wij de NEN 4400-1 wel een zeer goede ontwikkeling. Want NEN 4400-1 is wel een goed selectiecriterium. De bureaus die de certificering niet hebben of er nog niet mee bezig zijn, dienen extra kritisch bekeken te worden. alvorens er zaken mee gedaan worden. Labor Redimo adviseert haar klanten dan ook om alleen te werken met bureaus die dit certificaat hebben of met certificering bezig zijn.