Adviesbureau Labor Redimo berekent voor vele bedrijven de kostprijstarieven van de bureaus of externen waarmee zij zakendoen. Een tip aan alle HR-inkopers is om vooraf de kostprijs te bepalen van het inlenen van personeel, en de bureaus of zzp’ers met de berekening te confronteren.

Onderstaand een praktijk voorbeeld. Bedrijven huren ICT personeel in voor projectmatig en procesmatig werk. Projectmatige veranderingen worden al langere tijd vaak met behulp van veel externen vanuit bijvoorbeeld detacheringsbureaus uitgevoerd. Procesmatig werk, zoals het technisch beheer, wordt echter ook steeds vaker uitgevoerd door deze externen. Het lijkt erop dat bedrijven die ICT personeel uitlenen qua tarieven de realiteit uit het oog verliezen. Onderstaand een voorbeeld van een situatie die Labor Redimo regelmatig tegenkomt. Een leverancier van ICT personeel had een offerte afgegeven voor een projectmanager ICT. Dit betrof een opdracht voor minimaal een jaar, met een gemiddelde van 32 arbeidsuren per week. Het aanbiedingstarief bedroeg 120,- Euro per uur, waardoor de totale kosten voor een jaar uitkwamen op ongeveer 200.000,- Euro. Als voorbereiding op de onderhandelingen bepaalde Labor Redimo de kostprijs. De rekensom* zag er als volgt uit:

Kostprijs inhuur ict voorbeeld

Tijdens de onderhandelingen is gevraagd aan het ICT bedrijf om het verschil van 59,- Euro toe te lichten. De Account Manager gaf aan dat het nou eenmaal de markttarieven zijn en kon het niet geloven dat 61,- Euro de werkelijke kostprijs is…… Tips voor HR inkopers:

  1. Bereken altijd de kostprijs per leverancier en/of ingehuurde kandidaat
  2. Laat het bureau de opbouw van het tarief uitleggen (vraag door …)
  3. Gebruik het escalatiemodel en zeg “nee” als HR Inkoper. Vaak zijn er andere alternatieven. De budgethouder of directie kan later altijd anders beslissen.
  4. Interne tip; laat een directeur – budgethouder zijn of haar eigen uurtarief eens uitrekenen

Dit voorbeeld heeft betrekking op de inhuur van een persoon. Voor het vastleggen van tariefsafspraken heeft Labor Redimo een set van TarievenTools ontwikkeld.

Dit artikel is verschenen in Inkoopvakblad Deal!, november 2008, nummer 11

Optimalisatie externe inhuur (inhuur externen)

Labor Redimo is een adviesbureau dat organisaties en ondernemers-verenigingen uit de publieke en private sector helpt om de inhuur van externen en werving van personeel te optimaliseren. Definitie van externe inhuur: het inzetten van mensen die 1) niet op jouw loonlijst staan en 2) onder jouw aansturing werken. Het betreft het ter beschikking stellen van medewerkers door een uitlener aan een inlener waarbij de inleenkracht onder leiding en toezicht van de inlener werkt terwijl deze op de loonlijst staat van de uitlener.