In- en uitlenende organisaties van personeel verspillen jaarlijks miljoenen euro’s door een slechte integratie van de operationele inleenprocessen. IT-systemen zijn beschikbaar, er is een communicatiestandaard en er kan worden bespaard. Waarom komt de integratie dan niet van de grond?

De integratie van de operationele inhuurprocessen tussen in- en uitlenende bedrijven (zie kader) komt in Nederland niet van de grond. Organisaties lenen steeds meer medewerkers in van uitlenende bedrijven. De administratieve problematiek wordt daardoor steeds groter, maar blijft voorlopig onopgelost. Als gevolg zijn de administratieve kosten voor het Nederlandse bedrijfsleven onnodig hoog. Tevens zorgt deze mismatch voor betalingsachterstanden, dispuutfacturen, slecht inzicht in de verplichtingen, kosten, nog te factureren uren en dubbele facturen.

Klik hier voor het volledige artikel: Geldverspilling door onhandige administratie deal jan-feb 2009

Dit artikel verscheen in de Deal van januari/februari 2009

Optimalisatie externe inhuur (inhuur externen)

Labor Redimo is een adviesbureau dat organisaties en ondernemers-verenigingen uit de publieke en private sector helpt om de inhuur van externen en werving van personeel te optimaliseren. Definitie van externe inhuur: het inzetten van mensen die 1) niet op jouw loonlijst staan en 2) onder jouw aansturing werken. Het betreft het ter beschikking stellen van medewerkers door een uitlener aan een inlener waarbij de inleenkracht onder leiding en toezicht van de inlener werkt terwijl deze op de loonlijst staat van de uitlener.