Externe Inhuur in optima forma

Externe inhuur is het inzetten van mensen die 1) niet op jouw loonlijst staan en 2) onder jouw aansturing werken. Het betreft het ter beschikking stellen van medewerkers door een uitlener aan een inlener waarbij de inleenkracht onder leiding en toezicht van de inlener werkt terwijl deze op de loonlijst staat van de uitlener.

Wat is ter beschikking stellen van arbeidskrachten – volgens de wet?

Onder het ter beschikking stellen van arbeidskrachten verstaat de wet ‘het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst verrichten van arbeid.’

Drie elementen van belang:
1. Er is een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere onderneming.
2. De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt hiervoor een vergoeding van de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.
3. De arbeidskracht die ter beschikking is gesteld werkt onder toezicht en leiding van de onderneming aan wie hij ter beschikking is gesteld.

Definitie externe inhuur van de rijksoverheid.

Labor Redimo is een adviesbureau dat organisaties en ondernemers-verenigingen uit de publieke en private sector helpt om de inhuur van externen te optimaliseren.

Zoek je een oplossing en wil je even sparren over de mogelijkheden? Ben je benieuwd of jouw wensen en onze aanpak overeenstemmen? Wil je meer  weten over onze diensten of heb je een andere vraag? Wij nemen graag de tijd voor een goed gesprek. Per telefoon, email of rond de tafel.

Externe inhuur visie

Vormen van externe inhuur

Er zijn verschillende vormen van externe inhuur:

 1. Detachering
 2. Uitzenden
 3. Payrolling
 4. Advies
 5. Statement of work
 6. Zzp

Inhuursegmenten

Organisatie huren mensen in binnen verschillende inhuursegmenten. Bij aanvang van elk inhuurtraject wordt het totale inhuurbestand doorgelicht en geordend. Wij hanteren vier niveaus: inhuursegment (kavels), functiegroep, functie en competenties. Onderstaand de hoofd-inhuursegmenten.

Segmenten externe inhuur

 • Accounting & Financieel
 • Administratief
 • Adviseurs strategie en organisatie
 • Agrarisch
 • Bank- & Verzekering
 • Beveiliging
 • Bouw en Vastgoed
 • Callcenter
 • Communicatie en Media
 • Creatie & Design
 • GWW & Ingenieurs
 • Horeca, Recreatie, Toerisme en Cultuur
 • HRM
 • ICT
 • Inkoop & Facilitair
 • Interim Management
 • Juridisch
 • Marketing & Communicatie
 • Onderwijs en onderzoek
 • Productie
 • Sales
 • Secretarieel
 • Technisch
 • Transport & Logistiek
 • Zorg & Medisch

Waarom externe inhuur?

 1. Proefperiode of stage
 2. Opvangen van pieken
 3. Tijdelijke vervanging (ziekte / zwangerschap)
 4. Onzekerheid toekomst
 5. Mensen willen geen vast contract – arbeidsvoorwaarden
 6. Mensen willen geen vast contract – zelfstandigheid / opvatting
 7. Specialistische kennis
 8. Verandering tot stand brengen

Rapport: Belangrijkste reden om gebruik te maken van zzp’ers en andere flexkrachten, 2011-2013 (in procenten van het aantal werkgevers dat de betreffende contractvorm gebruikt). Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp’ers (rapport van Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014. Link: Belangrijkste reden om gebruik te maken van externe inhuur R01

Opdrachtgevers over onze ondersteuning bij de inhuur van personeel

[show-testimonials orderby='menu_order' order='ASC' layout='grid' options='theme:quotes,info-position:info-right,text-alignment:left,columns:2,review_title:on,rating:on,charlimitextra: (...),display-image:on,image-size:ttshowcase_small,image-shape:square,image-effect:none,image-link:on']