Opdrachtgevers aansprakelijk bij inhuur van ZZP’er
Het inzetten van ZZP’er brengt risico’s met zich mee. Bij controle toetst de fiscus of rechter aan de hand van een aantal criteria of er daadwerkelijk sprake is van ondernemerschap (zelfstandigheid). Indien wordt aangetoond dat hiervan geen sprake is, kan de fiscus forse naheffingen en boetes opleggen. De fiscus heeft hiervoor tenminste 5 jaar de tijd. De feitelijke situatie telt, niet wat op papier staat. De kans is klein maar het effect is groot…

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie
Staatssecretaris van Financiën (Eric Wiebes) werkt momenteel aan de DBA wet (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie). Indien deze wet door de eerste kamer wordt aangenomen, zal de fiscus makkelijker (organisatiebreed) kunnen handhaven. Tevens zal de staatssecretaris extra fte inzetten om bedrijven te controleren. Dit zal de kans op controle, boetes en naheffingen vergroten. De overheid en vakbonden hebben vooral oog voor schijnconstructies de tuinbouw, bouw en vervoerwereld.

Risicoscan ZZP om de CFO tijdig te informeren
Voor het in kaart brengen van het ZZP-risico hebben wij een Risicoscan ZZP ontwikkeld. Het resultaat is een rapport met een kwantitatieve onderbouwing en advies. Aan de hand van de uitkomsten kan inkoop/hr de CFO informeren. De directie kan op basis van het rapport besluiten om maatregelen te treffen en/of bepaalde risico’s te accepteren.

Gratis demo tool
Labor Redimo biedt een eenvoudige demo-tool aan die je gratis kunt gebruiken. Met deze tool kun je het risico bepalen van de inzet van (1) ZZP’er. Klik op onderstaande link om de gratis demotool te proberen.