InleenScan, inzicht in kwaliteit

De InleenScan houdt organisaties een onafhankelijke spiegel voor met betrekking tot de wijze waarop de inhuur van personeel is georganiseerd.

De scan geeft snel en efficiënt inzicht in de huidige situatie. Met behulp van een (online) vragenformulier en tijdens interviews worden gegevens verzameld en door Labor Redimo geanalyseerd. Op basis van deze inventarisatie, kengetallen en best practices worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

De InleenScan en InleenVolwassenheidsmodel zijn onderdeel van de InleenVerbeterMethodiek. Dit is onze methode om de inhuur van personeel shutterstock_156560102op een geordende manier te analyseren en te (her)structureren. De InleenScan is ook los verkrijgbaar.

De scan is in 2010 ontwikkeld om beter en sneller informatie op te halen bij de interne stakeholders. Meer dan 45 organisaties hebben de scan met succes ingezet.

Neem voor meer informatie contact op met Siep Scherpel.