Welke inleenrisico’s liggen op de loer?

Met het inlenen van personeel en zzp’ers haalt een organisatie risico’s in huis. Denk aan inleenaansprakelijkheid (bijvoorbeeld voor afdracht sociale premies en omzetbelasting), ZZP-risico’s of buitenlandse inleen-gerelateerde risico’s zoals A1/E101-verklaringen. Ook de – relatief – nieuwe wetten WWZ, WAS, DBA en cao-bepalingen kunnen nadelig uitpakken voor inlenende organisaties.

Om uw huidige risicoprofiel en impact van de nieuwe wetten te bepalen heeft Labor Redimo de InleenRisicoScan (IRS) ontwikkeld.Belangrijk
We verwerken de IRS-conclusies in een overzichtelijk rapport dat inzicht geeft in zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve inleenrisico’s. Objectief en praktisch toepasbaar feitenmateriaal voor hr, inkoop en finance & control. Daarnaast geven wij aanbevelingen hoe je risico’s kunt verlagen en zelfs elimineren.

Meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Siep Scherpel.