Flexibiliseren, maar wel in een keer goed!

Flexibilisering wordt steeds belangrijker. Hoe kunnen bedrijven die flexpersoneel inlenen, de flexibele schil van hun bedrijf optimaal inrichten? Adviezen en tips die ook nuttig zijn voor intermediairs om kennis van te nemen. Aan de slag met het strategisch HR-(inleen)beleid Organisaties willen groeien, uitbesteden, anders concurreren, inspelen op sterkere marktfluctuaties, goed omgaan met productvariaties, kortere levertijden, [...]