Als je personeel inhuurt, hoe zorg je dan dat je niet te veel, maar ook niet te weinig betaalt? De TarievenTool is een instrument dat kan helpen eerlijke tarieven te betalen, dankzij de in de loop der jaren opgebouwde kennis van loonkosten en praktijkervaring.

Dat het in de huidige krappe arbeidsmarkt lastig is om goede mensen te vinden is duidelijk. De zoektocht naar het juiste talent wordt lastiger. Bureaus vertalen het woord lastiger instinctief naar duurder. Maar te veel betalen wil niemand en een hoger tarief maakt de arbeidsmarkt niet ruimer. Want lukt het wel als je meer betaalt? En als je meer betaalt, hoeveel meer is dan passend?

Om te kunnen sturen op de juiste kwaliteit, beschikbaarheid en kosten, heb je inzicht nodig in de opbouw en de hoogte van inhuurtarieven. Met dit inzicht kun je structureel gaan sturen op de juiste verhouding van kwaliteit en kosten in alle fasen van het inhuurproces.

Voor veel organisaties is het onduidelijk hoe inhuurtarieven precies zijn opgebouwd. Wat kost het om de juiste kwaliteit binnen te halen? Labor Redimo heeft in de loop van 12 jaar een instrument ontwikkeld (TarievenTool) waarmee de opbouw en de hoogte van inhuurtarieven inzichtelijk wordt gemaakt. Per soort van inhuurtarief, is een variant van de tool beschikbaar. ‘Voor detacheren en de inhuur van interim professionals werken we met de TarievenTool ‘richtlijntarieven’ en voor uitzenden hebben we de variant ‘prijsafspraken’. Beide tools zijn gebouwd volgens hetzelfde uitgangspunt, maar hoe je ze inzet in de dagelijkse praktijk is anders. In dit artikel geven we wat meer uitleg over de variant ‘prijsafspraken’ voor uitzendkrachten.

Onderscheid in loonkosten en marge

“Wij maken een onderscheid tussen de kosten voor de (kwaliteit van) de medewerker – de loonkosten – en de kosten voor de dienstverlening van het bureau – de marge” zegt Etelka Strik, adviseur bij Labor Redimo.

Dat je de loonkosten moet betalen staat vast, maar wat is nu een redelijk tarief? Dat blijft vaak een “black-box”. En juist bij het aangaan van meerjarige (raam-)contracten staat er veel op het spel, het gaat immers vaak om grote bedragen. Daarnaast heeft elk bureau een eigen methode om de tarieven te bepalen, waardoor het lastig is om aanbiedingen te vergelijken.

De TarievenTool geeft op uniforme wijze helder inzicht in de tariefopbouw voor alle leveranciers. Dit vereenvoudigt het onderhandelingsproces en geeft je een sterke positie. Zo kun je sturen op kosten en kwaliteit en realiseer je het juiste inhuurtarief.

‘Marge niet meer te verstoppen’

De grootste winst is de scheiding tussen de loonkosten en de kosten voor gewenste dienstverlening. De kwaliteit van de ingeleende medewerker komt tot uitdrukking in de loonkosten en de dienstverlening wordt betaald van de marge. De marge wordt altijd afgesproken als een nominaal bedrag.

Het is helemaal niet erg om te betalen voor een goede of extra dienstverlening, maar je wil wel graag weten wat je dan precies betaalt. Dat is verstandig met de beschikbare middelen omgaan. Dit maakt het gesprek overzichtelijk. Met andere woorden, een goede marge voor bureaus is prima en nodig om de dienstverlening te betalen, maar de marge is door het gebruik van de TarievenTool niet meer te verstoppen.

‘Uniek en volledig transparant’, noemt Strik de TarievenTool waarmee ze werkt. Die transparantie houdt naast de nominale marge in dat de vaste premies, het maximaal dagloon en franchises etc. al zijn opgenomen in de TarievenTool en dat alleen de variabele premies en elementen worden opgevraagd bij de bureaus. De Bureaus leveren die gegevens vervolgens onderbouwd aan zodat er geen discussie kan ontstaan of de ingevulde premies kloppen. En soms is dat voor de bureaus even wennen omdat ze niet gewend zijn om dat inzicht te geven. Maar, zoals zoveel dingen, zodra ze er eenmaal aan gewend zijn, is het werken met de TarievenTool een nieuwe werkelijkheid.

‘Het kennisniveau is inmiddels zó hoog’

De tool is nu zover doorontwikkeld en gevuld met heel veel kennis en ervaring, zegt Strik, ‘dat is niet zomaar meer te kopiëren.’ Er zijn verschillende varianten en/of modules van de TarievenTool, maar alle zijn gebaseerd op transparantie en de scheiding van de kwaliteit van de medewerker en de dienstverlening.

Juist door de transparantie is het mogelijk conclusies te trekken, niet alleen over de hoogte van een marge, maar ook over de salarissen per functie zodat je weet wat je moet doen om het juiste talent binnen te krijgen.

‘Niet alleen een inkooptool’

Hoewel de TarievenTool een hulpmiddel is om tarieven af te spreken, is het dus niet alleen een inkooptool. Misschien zelfs integendeel! In de prakijk worden de tools in alle fasen van het inhuurproces ingezet door de hiring managers, inhuurdesk, Finance, Procurement en HR. Voor Procurement is het vooral makkelijk omdat het onderhandelen wordt teruggebracht naar een gesprek over een nominale marge, daar ben je snel genoeg uit.

‘Het is veel meer de gelegenheid om het gesprek te voeren waar het over moet gaan tijdens de evaluaties: de kwaliteit en talentontwikkeling van de inleenkrachten bijvoorbeeld, de dienstverlening en de samenwerking.’

Richtlijntarieven

Voor gedetacheerden of interimmers hebben we de TarievenTool ‘richtlijntarieven’ ontwikkeld. Eveneens gebouwd op basis van transparantie. Deze tool geeft het inzicht voor- en tijdens het aanvraagproces. In een volgend artikel komt deze variant aan bod.