De verkeerde keuze voor een flexconstructie is sneller gemaakt dan hersteld. Hoe het wél moet ligt soms diep in de organisatie verborgen. Hoe je die cruciale informatie naar boven haalt,  vertelt Corné van der Linde in zijn column.

Wat is een flexcontructie?
Een flexconstructie is de wijze waarop, een inlenende organisatie, de inleen van personeel organiseert. Het betreft de procesinrichting van de planning, werving & selectie, contracten en urenadministratie. Organiseert de inlener dit via een inhuurdesk, msp en/of instroomdesk? Worden inleenprocessen uitbesteed aan bureaus zoals Brainnet, Hays of Randstad? Wordt gebruikt gemaakt van het eigen systeem of een ATS/VMS?

Het bepalen van een flexconstructie doe je voor minimaal vier jaar. Je wilt een praktische, passende oplossing tegen de laagst mogelijke kosten. Je organisatie moet er profijt van hebben. Je wilt een goede balans tussen de belangen van de lijn en de organisatie. Je wilt dat de inhuur goed wordt geregeld waarbij het inhuur/inkoopbeleid wordt nageleefd. En bij uitbesteding, wil je de juiste leverancier kiezen. Je wilt geen gezeur!

Om een goede keuze te maken heb je informatie nodig. Bureaus en aanbieders van flexconstructies en systemen bieden gratis informatie aan. Vanuit hun commerciele propositie voorzien zij je graag van informatie waarmee jij naar je directie kunt gaan. De laatste jaren zijn directies, inkoop en hr directeuren kritischer geworden t.a.v. “te mooie” business cases. Ik zie dat hr/inkoop actiever op zoek gaat naar betrouwbare informatie. Onder meer door in gesprek te gaan met andere organisaties. Hoe hebben andere organisaties het geregeld? Labor Redimo faciliteert dit door InleenTafels te organiseren waarbij inlenende organisaties in breakout sessies hun vragen en problemen kunnen delen. Dit soort netwerkevents is de belangrijkste bron van informatie geworden voor organisaties die overwegen om een andere of nieuwe flexconstructie te implementeren.

Door gesprekken met inleenprofessionals van andere organisaties, weet je hoe anderen het doen. Maar wat wil en past bij jouw organisatie? Om te bepalen welke flexconstructie bij jouw organisatie past, heb je meer informatie nodig. Onderstaand probeer ik te schetsen welke informatie nodig is, om uiteindelijk een analyse en afweging te maken.

Het bepalen van de gewenste flexconstructie is een belangrijk onderdeel van de sourcingstrategie. De sourcingstrategie van jouw organisatie geeft antwoord op drie vragen:

1. Welke clusters van functies kan ik definiëren? – wat is mijn behoefte?
2. Welke (inkoop)marktbenadering pas ik toe per functiecluster? – sourcingmodellen/inkoopstrategie
3. Hoe wil ik het operationeel gezien organiseren? – flexconstructie
De antwoorden op de eerste twee vragen, zijn belangrijk voor welke flexconstructie je kiest (vraag 3). Voorbeeld is een vrije-marktbenadering (iedereen mag inschrijven/meedingen) versus een model met een beperkt aantal voorkeurleveranciers.

Op basis van de antwoorden van vraag 1 en 2, achterhaal je welke flexconstructies in de markt bestaan (inclusief de voor en nadelen) die passen bij je behoefte en gekozen marktbenadering(en). Gesprekken met collega’s van andere organisaties, leveranciers van systemen en aanbieders van flexconstructies kunnen je daarbij van informatie voorzien.

Met de verschillende uitgewerkte opties (de verschillende flex-constructies met voor/nadelen), kan je informatie ophalen bij finance, it, inkoop, hr en de inlenende lijnmanagers. Wat vinden zij van de mogelijke flexconstructies? Welke past volgens hun het beste bij de organisatie? Veel organisatie specifieke aspecten zijn van belang. Bijvoorbeeld: als headcountreductie een belangrijk thema is, dan is het creëren van extra overhead voor een nieuw en intern flexcentre (waarschijnlijk) geen optie. Maar ook de procesinrichting en strategische keuzes van afdelingen/business units met veel inleen. Bijvoorbeeld call centers; stoelbezetting uitbesteden of zelf plannen.
Als je deze informatie hebt opgehaald, kan je starten met de analyse. Je beschikt over de volgende informatie 1) wat is de personele behoefte van mijn organisatie. Wat zijn de specifieke kenmerken van onze behoefte. 2) Welke (inkoop)marktbenaderingen wil mijn organisatie toepassen en 3) welke flexconstructies (opties) zijn er en welke voor en nadelen kenmerken de verschillende opties. En tot slot, welke organisatie specieke aspecten zijn van belang. Hoe denken mijn collega’s over de verschillende flexconstructies.
Succes!

Wil je meer informatie over de juiste flexconstructie voor jouw organisatie, neem dan contact met ons op.
Labor Redimo is een onafhankelijk adviesbureau. Wij helpen u graag met het selecteren en implementeren van uw flexconstructie. Wij zijn volstrekt onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid is noodzakelijk om te garanderen dat wij alleen die oplossingen adviseren die voor de organisatie van toegevoegde waarde zijn.