Hoe integrale werving de totale personele kosten verlaagt, zonder in te leveren op kwaliteit en beschikbaarheid. Over deze aanpak van het wervingsproces publiceert Labor Redimo samen met ABN AMRO een praktisch handboek. Een nieuwe visie met concrete stappen, inzichtelijk gemaakt door duidelijke modellen. Onmisbaar lees- en werkmateriaal voor boardrooms, lijnfunctionarissen, HR-, inkoop- en recruitment professionals.

Organisaties kunnen sneller reageren op ontwikkelingen, conjunctuurtrends en marktsituaties als hun personele bezetting daarop is ingericht. Een slim integraal wervingsbeleid zorgt voor de benodigde wendbaarheid en verbetert de bedrijfsresultaten. In het recent verschenen handboek ‘Integrale aanpak voor het werven van personeel’ van Labor Redimo leest u alles over de nieuwe aanpak van de in-, door- en uitstroom van personeel.

ebk

Integrale wervingsstrategie
De auteurs hebben bedrijfsbreed bestudeerd hoe de werving van personeel verder geprofessionaliseerd kan worden. Maar dan wel op een manier die goed is voor zowel de organisatie als voor de medewerkers. De afgelopen jaren is het percentage flexibele medewerkers enorm gestegen. Tegelijkertijd zien we dat het traditionele onderscheid tussen vast en flex steeds meer vervaagt. De komende tijd zal de ‘hybridisering’ van de factor arbeid onverminderd doorgaan. Dit leidt tot een andere kijk op de organisatie van arbeid.

Het handboek maakt duidelijk dat de contractvorm (vast, tijdelijk of extern) niet langer als primair uitgangspunt gehanteerd moet worden. De crux is om primair te kijken naar de impact van functies op de organisatie en de mate van expertise die benodigd is voor het uitoefenen van de functies.

Om te komen tot een integrale wervingstrategie wordt een nieuw werk- en denkmodel gepresenteerd waarin drie kernvragen centraal staan:

1. Welke clusters van functies(behoefte) kan ik definiëren?
2. Welke (arbeids)marktbenadering pas ik toe?
3. En hoe organiseer ik vervolgens de in-, door- en uitstroom?

Over de auteurs
Bertrand Prinsen en Corné van der Linde vormen het managementteam van Labor Redimo, gespecialiseerd in het ánders organiseren van arbeid. De positieve ervaringen van diverse opdrachtgevers met Labor Redimo’s integrale aanpak ligt ten grondslag aan het handboek.
Gratis exemplaar
Het handboek kunt u gratis bestellen via het bestelformulier.