Geen bedrijf zal ontkennen dat mensen de belangrijkste asset zijn. Onderzoeken wijzen het ook keer op keer uit. Maar hoe zorg je dat je de juiste mensen binnenkrijgt?

Al in het begin van deze eeuw toonde onderzoek van Boston Consulting Group aan dat er weinig factoren zijn die zoveel invloed hebben op de bedrijfsresultaten als HR. Een paar jaar geleden werd het onderzoek nog eens overgedaan.

Organisaties die uitblonken in 22 verschillende HR-aspecten bleken daarbij tot wel 3,5 keer zoveel omzetgroei en 2,1 keer zoveel winstmarge te realiseren als gemiddelde presteerders.

Met name drie factoren bleken van doorslaggevend belang: de leiderschapsontwikkeling, het prestatiebeoordelingssysteem, en het talentmanagement. Bij dat laatste aspect ging het bijvoorbeeld om de mate waarin de organisatie nastreeft het toptalent aan te trekken, en potentieel talent te ontwikkelen.

Recruitment aantoonbaar van belang

Onderzoek van Cielo, eind vorig jaar, specificeerde deze uitkomsten nog eens verder. Bij hun bleek: hoe volwassener de recruitmentfunctie in een bedrijf, hoe hoger de winstcijfers. Investeren in werving en selectie kan de winst met wel 20 procent opvoeren, aldus hun onderzoek.

Het is volgens de onderzoekers een beetje onduidelijk welke richting het verband opgaat. Zijn de meest winstgevende bedrijven degenen die het meeste geld hebben om te investeren in goede werving en selectie? Of is het echt andersom: dat volwassen recruitment de winstcijfers stuwt? Hoe dan ook, het onderzoek, gedaan onder 400 managers in grote organisaties, in 7 Europese landen, waaronder Nederland, toont in elk geval duidelijk aan dat de twee wel positief met elkaar correleren.

Talent als topprioriteit

Dit wetende is het niet zo gek dat ‘talent’ bovenaan de agenda staat van veel topmanagers. Al in 2015, dus nog voor er sprake was van grote schaarste, noemde 2 op de 3 ceo’s van de grootste bedrijven in Amerika de instroom van talent als ‘hun belangrijkste zorg’. Dit onderzoek van Harvard Business School werd in latere jaren herhaald, en steeds weer bleken meer ceo’s dit als topprioriteit te zien.

Ook in Nederland wordt die zorg gedeeld. Sterker nog: in wereldwijd onderzoek van PwC naar de strategische prioriteiten van ceo’s blijkt bijna nergens de beschikbaarheid van talent zó’n zwaar agendapunt als in Nederland. Liefst 3 op de 4 Nederlandse bestuurders noemt schaarste aan goed personeel als topprioriteit. De ondervraagde bestuurders ervaren vooral een tekort aan mensen met digitale vaardigheden en kennis van technologie, dit tegen een achtergrond van grote en snel stijgende investeringen op het gebied van digitalisering.

Krapte beheerst het nieuws

Weinig verwonderlijk ook, want krapte op de arbeidsmarkt beheerst het nieuws. Of het nu gaat om de bouw, de zorg, de techniek of de ict, en van laag- tot hoogopgeleid: talent wordt zichtbaar schaarser. Zeker voor bepaalde segmenten. Niet alleen stijgt de kwantiteit aan vacatures, veel bedrijven ervaren momenteel vooral een tekort aan de passende match en de juiste kwaliteit aan kandidaten. De ‘skills gap’, zoals het wel genoemd wordt, zit onze economische groei in steeds meer sectoren danig in de weg, constateerde bijvoorbeeld ABN Amro recent nog in een sectorrapport.

Bovenaan de strategische agenda

Hoe uit dat spanningsveld te komen? Door het belang van goede mensen en krapte is het in elk geval essentieel dat de wervingsfunctie van een organisatie onderscheidend goed werkt, en minimaal op orde is (zie hier voor een checklist met 13 basisvragen hierover).

Want je kunt dus aan de ene kant zeggen dat een professionele recruitmentfunctie aantoonbaar een positief effect op de resultaten van een organisatie, je kunt het ook omdraaien: als je recruitmentproces níet op orde is levert dat aantoonbaar schade op. Denk aan: productiviteitsverlies, meer inhuur van externen, hoger verloop, problemen om je strategie uit te voeren en hogere (opleidings-)kosten om mensen te kunnen inzetten.

Wie dat wil voorkomen, zorgt dus dat recruitment de strategische aandacht krijgt die het verdient. Wie zegt dat de mensen de kern van het bedrijf zijn, ontkomt er niet aan de juiste mensen ook tot de kern van het beleid te maken en het aantrekken en onboarden van nieuwe mensen – zowel vast als flex – bovenaan de strategische agenda te zetten.

Labor Redimo is een volstrekt onafhankelijk adviesbureau dat organisaties en ondernemersverenigingen uit de publieke en private sector helpt om de werving van personeel (vast|flex) te optimaliseren.