Vier keer per jaar organiseert Labor Redimo het Labor Forum, een besloten kennisnetwerk event met als belangrijkste thema’s de inhuur, werving en onboarding van personeel (vast en flex).

Naar aanleiding van de recente berichten van het RIVM omtrent het Corona virus en verder aangescherpte richtlijnen binnen veel organisaties waarin onze deelnemers werkzaam zijn, hebben wij besloten het Labor Forum van 19 maart te annuleren.

Wij vinden het erg jammer dat wij dit besluit hebben moeten nemen, we waarderen de bijdragen van alle deelnemers tijdens de bijeenkomsten altijd zeer, maar wij willen geen risico’s nemen ten aanzien van de gezondheid.

Martijn Arets, de geplande spreker van deze bijeenkomst, zal op een van de volgende Labor Forum bijeenkomsten zijn bijdrage alsnog leveren.