Veel openstaande vacatures? Check dan eerst of je recruitment wel op orde is. Deze 13 basisvragen helpen je snel op de goede weg.

Moeite om de juiste medewerkers aan te trekken? Wijs niet te snel naar de krappe arbeidsmarkt. Ook de recruiter of vacaturehouder treft zelden de volle blaam. Werving en selectie is tegenwoordig een complex proces, waaraan allerlei actoren meedoen en waarin veel factoren een rol spelen.

Is je recruitment op orde?

In deze column schets ik daarom 13 basisvragen waarmee je snel kunt toetsen of je wervingsproces op orde is. Beantwoord je ze alle 13 positief, dan kost het je waarschijnlijk weinig moeite om je vacatures naar behoren te vervullen. Maar moet je bekennen dat je toch een paar keer ‘nee’ hebt ingevuld? Dan is een bredere analyse gewenst, vanuit verschillende invalshoeken.

Dit is de checklist van 13 basisvragen

 1. Er is een actueel overzicht van de doorlooptijden per vacature en per functie.
 2. Een recruiter kan per vacature direct vertellen hoeveel kandidaten er nog in de pipeline zitten.
 3. In vacatures staan de contactgegevens van één of meerdere contactpersonen.
 4. Het algemene nummer van de recruitmentafdeling is goed bereikbaar. De genoemde contactpersoon is ook buiten kantoortijden beschikbaar en belt doorgaans binnen 2,5 uur terug.
 5. Sollicitanten hoeven na het sollicitatiegesprek nooit te wachten op een besluit omdat de interne procedure ten aanzien van de formatie of het budget nog niet rond is.
 6. Als je vraagt of sollicitanten op tijd zijn afgemeld, krijg je direct een positief antwoord. De betrokken recruiter verwijst níet naar een collega.
 7. De hiring managers met openstaande vacatures (vast of flex) hebben hun LinkedIn-profiel op orde.
 8. De recruiter begrijpt de business en de cultuur van het bedrijf. De recruiter kan de vraag beantwoorden waarom mensen bij het bedrijf werken.
 9. Bij meer dan 50 vacatures per jaar, is er iemand verantwoordelijk voor het organiseren en inplannen van de sollicitatiegesprekken. Dit is geen taak voor een HR-manager of de recruiter.
 10. De recruiters spreken de hiring managers ook over zaken die niet gebonden zijn aan openstaande vacatures. De recruiter is proactief, weet wat er speelt op een afdeling en doet af en toe navraag over eventuele toekomstige vacatures.
 11. Recruitment weet exact of en zo ja, welke werving- en selectiebureaus de hiring managers inschakelen en voor welke vacatures.
 12. Google je een vacature in combinatie met de naam van een bedrijf, dan staat de vacature minstens drie keer in de top 5 van zoekresultaten.
 13. Voor cruciale en schaarse functies is proactief een netwerk opgebouwd met mensen die in de toekomst wellicht voor het bedrijf kunnen werken.

Onvolkomen recruitmentfunctie levert schade op

Het positieve effect van een professionele recruitmentfunctie op de resultaten van een organisatie is meermaals aangetoond. Sterker nog of andersom: als je recruitmentproces niet op orde is levert dat aantoonbaar schade op. Denk aan productiviteitsverlies, meer inhuur van externen, problemen om je strategie uit te voeren en hogere (opleidings-) kosten om mensen in te kunnen zetten.

 Vier invalshoeken voor nader onderzoek

In mijn volgende column behandel ik de 4 invalshoeken waarmee Labor Redimo op een fundamentele manier de prestaties van recruitment in een organisatie analyseert. Hierbij alvast een voorproefje. Deze 4 perspectieven zijn:

1) (ontwikkeling van) recruitmentexpertise,

2) het proces,

3) kosten en

4) vanuit de hiring manager.

Labor Redimo is een volstrekt onafhankelijk adviesbureau dat organisaties en ondernemersverenigingen uit de publieke en private sector helpt om de werving van personeel (vast|flex) te optimaliseren.