De Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) wordt aanstaande dinsdag niet in de Eerste Kamer behandeld. Staatssecretaris Wiebes heeft niet alle vragen kunnen beantwoorden. De invoering was eerder al uitgesteld tot 1 april. Het is afwachten wat deze vertraging precies gaat betekenen voor de ingangsdatum en overgangstermijn.

De Tweede Kamer ging vorig jaar juli akkoord met de wet. De senatoren in de Eerste Kamer vragen zich af of 1) deze wet niet in een bredere context geplaatst moet worden, 2) of de wet überhaupt iets oplost en 3) of deze uitvoerbaar is.  Vooral het CDA en D66 stellen nu -in de Eerste Kamer- veel kritische vragen.

De SER is al aan de slag met een structureel antwoord op de veel bredere ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Vooral D66-senator Alexander Rinnooy Kan speelt hier (terecht) op in. Het kabinet heeft die discussie echter in de ijskast gezet. Als Wiebes slim is parkeert hij de DBA wet totdat de SER haar advies heeft uitgebracht.

De VVD senatoren willen waarschijnlijk tegenstemmen maar kunnen/mogen dit niet. De PVDA wil deze wet en Wiebes is hun partijgenoot. Daarmee zitten ze in een spagaat. Als ze de wet doorlaten, zal de VVD hiervoor worden afgestraft door D66 en het CDA tijdens de volgende verkiezingen. Veel ZZP’ers (stemmers…) zullen niet blij zijn dat ze hun werk kwijt zijn door deze VVD-wet. Ondernemers zullen boos zijn over de extra administratieve lasten en risico’s.

Advies aan Wiebes. Als de wet wordt aangenomen, stel dan een “scrumteam” samen om reparaties door te gaan voeren in deze wet. Naast de wet WWZ, is ook deze wet niet goed doordacht.

Meer informatie over de wet DBA? Lees dan ook deze berichten:

https://laborredimo.nl/2015/10/07/800-000-zzpers-brokers-en-opdrachtgevers-in-onzekerheid/

https://laborredimo.nl/2015/12/03/aan-de-slag-met-de-zzp-wet-dba/