Timeline

/Timeline
Timeline2017-05-26T11:29:49+01:00

juli 2019

Onrust over forse impact “WAB oproeptermijnen”

Tags: , , , |

Vanaf 1 januari 2020 stijgen de totale personele kosten door de WAB. Inmiddels heeft Labor Redimo voor circa 27 bedrijven de totale personele kosten van alle contractvormen doorgerekend. De kostenstijging van de totale personeelskosten (vast/flex) [...]

Waarom werken bedrijven als Philips en Alliander aan Total Workforce Management (TWM)?

Tags: , , |

Om ervoor te zorgen dat de business zijn werk goed kan doen, is het belangrijk dat de in-, door- en uitstroom van je personeel goed georganiseerd is. Vooruitstrevende bedrijven beseffen dit én hebben het vermogen [...]

mei 2019

maart 2019

Workshop “Wet Arbeidsmarkt in Balans” voor Opdrachtgevers!

Tags: , , , |

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is aangenomen En gaat al op 1 januari 2020 in. Deze wet gaat grote financiële- en organisatorische gevolgen hebben voor het tijdelijke personeelsbestand van je organisatie. Dus niet alleen voor [...]

Impact WAB voor HR & Inhuur: bereid je voor op een forse kostenstijging

Tags: , , , |

Hoewel de Eerste Kamer nog akkoord moet gaan, is het vrijwel zeker dat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) er gaat komen. De Tweede Kamer heeft de wet recent al aangenomen. En terwijl de partijen [...]

februari 2019