Een traditie waar menigeen naar uitkijkt. Een prachtige show met verbazingwekkende optredens van mensen die dingen kunnen die niemand anders zomaar kan… Het warmlopen voor het circus begint na de zomervakantie, ongeveer half september, maar in elk geval na de derde dinsdag van september. Het schrijven en verzinnen van de show. Hoe hoog gaan de stunts? Welke trucs doen de illustionisten? In de overtuiging dat het publiek het liefst sensatie wil zien… Vervolgens begint het trainen. Lange trainingsdagen en vooral blijven oefenen. In de try-outfase wordt zo her en der een proefballon opgelaten, een tipje van de sluier opgelaten. En vanaf eind november is het showtime! Het kerstcircus of een andere kersttraditie, de jaarlijkse tariefwijziging van de detacherings- en uitzendbureaus gaat in première. En anders dan bij het kerstcircus: Laat je bij de gesprekken over de tarieven niet teveel meeslepen!

Een aantal praktische tips:

Detacheren

 • Zeg niet te snel ja. Een tip die wat uitleg vergt. Een detacheringsbureau heeft vaak een mooi verhaal over een periodiek die de professional krijgt. Die periodiek klopt vast, maar is een tariefsverhoging voor de inlener ook terecht? In veel contracten met detacheringsbureaus staat de bepaling dat het tarief gedurende de opdracht niet verhoogd mag worden. De periodiek moet dan betaald worden uit de marge, daar is bij detacheren doorgaans ruimte voor.
 • Tarieven voor detacheren zijn op dezelfde wijze opgebouwd als tarieven voor uitzenden, ook hier is het grootste aandeel het salaris. Maar bij professionals is het veel meer de vraag: “Wat ben ik bereid te betalen?” Om een inschatting te maken van een goed tarief helpt het dan om tarieven te relateren aan de eigen salarisschalen. Op die wijze kun je de prijs/kwaliteit verhouding bepalen. Hou hierbij altijd in gedachte dat mensen in vaste dienst ook conform de salarisschalen betaald worden…
 • Voor detacheren is het gebruikelijk de tarieven aan te passen en te indexeren met de premies en de getallen van het nieuwe jaar, echter het aanpassen van het tarief van de lopende opdrachten is maatwerk.

Uitzenden

 • Uitzendbureaus hebben nog meer dan detacheringsbureaus de neiging een margeverhoging door te voeren. Het chagrijn van de branche is dat de marges te laag en de loonkostenfactoren te uitgekleed zijn etc. Maar hier geldt ook: zeg niet te snel ja. De brieven zijn kundig opgesteld en het verhaal lijkt na eerste lezing geloofwaardig…
 • Tarieven voor uitzenden kunnen wijzigen op basis van een drietal zaken:
  • Salaris, op basis van cao-verhoging en/ of periodiek
  • Marge, op basis van de afspraak m.b.t indexering uit je contract
  • Loonkosten, op basis van de jaarlijkse premiewijziging
 • En dit jaar is er een wijzigingen vanuit de ABU cao die een kostenverhoging inhoudt: Uitzendkrachten krijgen er een vakantiedag bij, van 24 naar 25 vakantiedagen.

De arbeidsmarkt-schaarste wordt door detacherings- en uitzendbureaus aangegrepen als dé reden voor een fikse marge verhoging. Meer marge maakt de markt niet ruimer. Laat de bureaus onderbouwen welke extra inspanningen ondernomen worden met die hogere marge. Worden er bijvoorbeeld echt meer mensen opgeleid? En worden die opgeleide mensen dan ook gedetacheerd naar de inlener die de extra marge heeft betaald? En zo zijn er nog meer vragen. Is het in sommige gevallen niet slimmer om zelf aan het stuur te blijven en kandidaten die nog niet voldoen aan het functieprofiel in te zetten en die mensen (zelf) op te leiden?

Kortom, blijf in gesprek met je bureaus en blijf met beide benen op de grond.

Tot slot een positief bericht om het jaar 2017 mee af te sluiten. Onlangs is bekend geworden dat sectorverlonen voor de bestaande gevallen een jaar langer mogelijk blijft, dus tot 2020. Dat is mooi nieuws, dat geeft een jaar langer de tijd om te werken aan een lagere Werkhervattingskas.

Gelukkig nieuwjaar!