De wet DBA is met een ruime meerderheid aangenomen. De VAR wordt afgeschaft per 1 mei 2016 met een overgangstermijn t.a.v. handhaving tot 1 mei 2017. De hamvraag: wat is de impact van deze wet? Onderstaand de mogelijke impact volgens Labor Redimo.

Wij denken dat de impact fors wordt onderschat. De praktijk zal het echter uitwijzen. Het is erg jammer dat deze wet niet wordt geparkeerd totdat er een integrale aanpak is voor de arbeidsmarkt waarin de (kwetsbare) ZZP’er worden beschermd, bedrijven voldoende personele flexibiliteit krijgen, waarin mensen voldoende verantwoordelijkheid moeten nemen om zichzelf te ontwikkelen en de bijdrage aan de schatkist en gemeenschappelijke premie-potjes is gewaarborgd.

Impact wet DBA, inhuur van externen / zzp

 • Door de impact van de wet, zal er extra vaart worden gezet achter het bedenken van een integrale oplossing voor de arbeidsmarkt (waar de SER nu aan werkt). De problemen worden niet opgelost met deze wet;
 • De administratieve lasten stijgen voor opdrachtgevers en ZZP’ers. Opdrachtgevers draaien op voor de kosten van het hercontracteren van honderdduizenden ZZP’ers en juridische/fiscale adviezen;
 • Opdrachtgevers verleggen (indirect) de risico’s terug naar de ZZP’ers;
 • Opdrachtgevers zullen opdrachten met een significant deel van de ZZP’ers gaan beëindigen. Vooral de doelgroep die Wiebes en Asscher willen “beschermen” krijgt de klappen;
 • Een deel van de ZZP’ers komt (gedwongen) weer in dienst bij detachering, payroll en uitzendbureaus op basis van tijdelijke contracten (NTR Case);
 • Opdrachtgevers gaan meer met brokers en bemiddelaars werken (ondanks dat dit schijnzekerheid oplevert omdat de werkelijke situatie geldt en niet wat op papier staat);
 • Er zullen nieuwe schijnconstructies worden bedacht om de ZZP’ers toch te kunnen inzetten;
 • Opdrachtgevers zijn nu verantwoordelijk gemaakt, zullen gecontroleerd worden, en krijgen organisatie breed boetes opgelegd omdat Wiebes wel met resultaat moet komen. Wellicht zal de belastingdienst de bewijslast omdraaien net zoals bij het controleren van de kilometeradministratie;
 • De vakbonden zullen de wet DBA (willen) opnemen in CAO’s en proberen deze ZZP-regels nog bureaucratischer te maken;
 • ZZP’ers zullen in toenemende mate vast dienstverband en ww-uitkeringen claimen (bij arbeidsongeschiktheid, et cetera);
 • Er worden uitzonderingen op de wet bepaald voor functies/zzp klussen zoals commissarissen;
 • De VVD verliest nog meer (ZZP) stemmen  :-).

Leer verder: Aan de slag met de ZZP wet DBA