BelangrijkRuim 90 mensen waren aanwezig bij de 16de editie van het Labor Forum 10 maart jl. De bijeenkomst stond in het teken van de wet DBA, Arbeidsmarktcommunicatie en het tienjarig bestaan van Labor Redimo. Het eigenzinnige saxofoonkwartet Artvark deed een optreden met verbluffend precies spel met groove en sterke solo’s. Artvark liet zien hoe zij samenwerken om tot een mooie harmonie te komen. Daarmee speelden zij op subtiele wijze in op een actueel thema: de verbinding en de samenwerking tussen de business, hr, inkoop en recruitment. Een goede samenwerking tussen deze spelers is belangrijk om van de inhuur en werving van personeel een succes te maken. Slagen zij hierin dan leveren ze een belangrijke bijdrage aan de compositie die een bedrijf laat horen aan haar klanten en aandeelhouders.

Het thema DBA is één van die onderwerpen die de verschillende disciplines binnen een bedrijf samen moeten oppakken. De hete aardappel kan niet worden doorgeschoven naar één speler of afdeling. En een (te) fiscale en/of juridisch insteek werkt op papier maar niet in de praktijk. Maar hoe minimaliseer je dan de risico´s?

Om dit onderwerp goed aan te pakken moeten (fiscaal) juristen, inkoop, hr, de operatie en ZZP’ers zelf samenwerken; allemaal een steentje bijdragen. Het team dat de oplossing of werkwijze bedenkt, dient te beschikken over ontzettend veel kennis. Kennis over hoe en waar de organisatie ZZP’ers inzet, over contractrecht, arbeidsrecht, fiscaalrecht en over de flexmarkt (dienstverlening, voorwaarden en mogelijke risicoverlegging van/naar bureaus/brokers/msp). En – het liefst – beschikken over ervaring in het onderhandelen met vakbonden en met belastingdienst over de modelovereenkomsten en CAO bepalingen.

Organisaties worstelen met het DBA dossier. Wel of geen ZZP’ers meer inzetten op bepaalde functies, wel of niet ZZP’ers langer dan een jaar inzetten, wat moet er in een modelovereenkomst staan, welke risico’s kunnen worden verlegd naar de ZZP’ers/Brokers, et cetera. Het DBA dossier is geen gemakkelijke aftreksom. Risico’s kunnen niet tot nul gereduceerd worden.

Voor het Labor Forum van 10 maart hebben wij Miranda Maasman uitgenodigd omdat zij één van de weinige juristen in Nederland is die verstand heeft van en ervaring heeft met alle aspecten rondom de wet DBA. Zij heeft al veelvuldig gesproken met de belastingdienst over de inhoud van modelovereenkomsten voor de uitgeefsector. Zij weet – tot op zekere hoogte 😉 – hoe de belastingdienst denkt en handelt. Labor Redimo heeft ruime ervaring met de flexmarkt en de wijze waarop opdrachtgevers ZZP’ers inzetten. Op basis van onze ervaring adviseren wij bedrijven om het dossier DBA multidisciplinair op te pakken. Controleer of je zelf de juiste kennis in huis hebt.

Tip: Kies niet voor een puur fiscaal-juridische aanpak, betrek de operatie en inkoop – zij die verstand hebben van de flexmarkt – om te komen tot het juiste beleid, maatregelen en modelovereenkomsten.